EDMUND ALLENBY

Englantilainen kenraali Edmund Allenby toteutti syksyllä vuonna 1917 ihmeen Jerusalemin taivaalla, mikä saattoi olla ennekuvaa Messiaan tulosta pilviin mahdollisesti 90 vuotta myöhemmin!
HARRI VEIJONEN: PAKANAIN AIKAIN ALKAESSAKIN MERKITTÄVÄT 90 VUOTTA

PAKANAIN AJAT TÄYTTYVÄT
Jeesus ennusti juutalaisten hajotuksen kaikkien kansojen sekaan ja vahvisti profetian pakanain ajoista: "Suuri on oleva viha tätä kansaa vastaan, ja he kaatuvat miekan terään, heidät viedään vangiksi kaikkien kansojen sekaan, ja Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät" (Luukas 21:23,24).
Jeesuksen ennustuksen mukaan hajotus alkaa sukupolven sisällä vaikutuksestaan: "Totisesti minä sanon teille: tämä kaikki on tuleva tämän sukupolven päälle" (Matteus 23:36). Kirjoitin mahdollisuudesta, että 70 jKr. hävitys oli 30 vuoden jälkeen Kristuksen ylösnousemuksesta, mutta varmasti se oli 40 vuoden sisällä.

PAKANAIN AIKAIN ALKAESSA OLI 90 VUOTTA

Aavistelemani asia on pilkulleen niin:
Pakanain aikain alussa oli 90 vuotta
ajan alusta Jerusalemin temppelin toiseen tuloon, mikä kuvastaa Kristuksen toista tulemista.
Netissä englanninkielisillä sivuilla tästä löytyy lähes vastaavaa asiaa mm. hakusanoilla "Times of the Gentiles" (Pakanain ajat). Yksimielisiä ollaan siitä, että pakanain ajat alkoivat tapahtumasta vuonna 606 eKr. ja että ne kestävät seitsemän aikaa eli 360 vuoden jaksoa eli 2520 vuotta.
Guinness 1886, suomennettu 1895 "Lopun aika" teoksessaan puhui niitä aikoja vastaavan aina tietty tapaus lopun ajalla. Ajanjakso alkaa siis 606 eKr. ja ensimmäinen etappi on 2520 vuoden jälkeen vuosi 1914, niinkuin Matteus 24:7:kin tiesi sen alun ja tapahtuman: maailmansota.
Yhdenkään en ole huomannut maailmallakaan maininneen sitä, miten 90 vuotta löytyy pakanain ajan alkaessakin. Tarkoitan pakanain ajan alkuvuotta 606 eKr. kunnes Jerusalemin temppeli uudelleen rakennettiin 516 eKr. 606 - 516 = 90.
Suomessa mm. professori Pentti Kaitera kirjassaan Lähitulevaisuus ja Raamatun profetiat (Ari 1977) kirjoittaa temppelin rakennetun vuonna 516 eKr. Vuodesta 606 vähennetään 90 vuotta kun tullaan vuoteen 516 eKr. Raamatussa vieläpä silloiset viimeiset 70 vuotta ja sen tapahtumat olivat pilkulleen ennaltatiedetty.

70 VUOTTA 586 eKr. - 516 eKr.
Babylonialaiset hävittivät Jerusalemin temppelin vuonna 586 eKr. Henkiin jääneet juutalaiset kuljetettiin orjiksi Babyloniaan (2 Aik. 36:17-21).
Jeremia ennusti useita vuosikymmeniä ennen Babylonian vankeuden päättymistä, kuinka kauan se tulee kestämään:
"Niin koko tämä maa tulee raunioiksi, autioiksi, ja nämä kansat palvelevat Baabelin kuningasta 70 vuotta" (Jer 25:11). Vuonna 538 eKr. Kyyros antoi määräyksen: "Näin sanoo Koores, Persian kuningas: Kaikki maan valtakunnat on Herra, taivaan Jumala, antanut minulle, ja hän on käskenyt minun rakentaa itselleni temppelin Jerusalemiin" (Esra 1:2) Kyyros palautti myös Herran temppelin aarteet Jerusalemiin (Esra 1:7-11). Uusi temppeli valmistui vuonna 516 eKr., joten ennustus raunioiden aikamäärityksestä piti paikkansa (Kaitera 1977), 586 - 516 = 70.
Meidän kannaltamme on olennaisempaa, että kun Jeesuskin puhuu monikossa pakanain ajoista ja niiden täyttymisestä niin juuri vuodet 1914(17) - 2004(07) tapahtumineen näyttävät olevan täyttymys pakanain ajoille ja todellakin vastaavat tapahtumat löytyvät 2520 vuoden takaa. Pilkkaajat usein esittävät, että se ja se raamatunkohta on kirjoitettu paljon myöhemmin, koska kohta tietää tulevaisuudessa tapahtuneet asiat. Kysymys on kieltäytymisestä uskoa ennaltatietämistä. Niin pakanain ajat, vuosiviikot (Daniel 9:23-27) kuten monet muutkin Raamatun profetiat kuitenkin jatkuvat edelleen ja toteutuvat silmäimme edessä päättyen vasta Kristuksen toiseen tulemiseen. Ja se tuleminen tapahtuu PILKULLEEN VANHOJEN PROFETIOIDEN MUKAISESTI sisältäen sekä ajat että tapahtumat! Harri Veijonen


Kuukauden henkilö: Edmund Allenby
Englantilainen kenraali Edmund Allenby toteutti syksyllä vuonna 1917 ihmeen Jerusalemin taivaalla, mikä saattoi olla ennekuvaa Messiaan näkyvästä tulosta taivaalle mahdollisesti 90 vuotta myöhemmin!
Taistelevien joukkojen mukana olleet sanomalehtimiehet ovat kertoneet, että Allenbyn komentoteltalla oli aamuteen aikaan avoin Raamattu. Edmund Allenby itsekin tiesi toteuttavansa Danielin kirjan profetiaa.

Edmund Allenby. In English:
http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/FWWallenby.htm

PAKANAIN AJAT TÄYTTYVÄT
Guinness 1886: MITÄ TAPAUKSIA SAAKAAN
VASTAAVA VUOSI LOPUN AIKANA NÄHDÄ?

GUINNESS AND ALLENBY
From http://www.cfi.org.uk/chrzion1.htm
Dr H.Grattan GUINNESS, in his remarkable book "Light for the Last Days" published in 1886 said: "There can be no question that those who live to see this year of 1917 will have reached one of the most important, perhaps the most momentous, of these terminal years of crisis." The year 1917 we now know was the date both of the Balfour Declaration and the liberation of Jerusalem from the Turks by General Allenby.

GUINNESS IS GOOD FOR YOU. Memories of the Legacy of Rev. H. Grattan Guinness.
http://www.wilsonmar.com/1history.htm. http://www.agards.com/bible-study/history_timeline_online_index.html#Bible (1504 BC - 1254 BC Exodus (UPDATED)).
606 Babylon captures Jerusalem, the beginning of “times of the Gentiles”

490 VUOTTA JA 49 VUOTTA
Olen puhunut pakanain ajan loppumisen yhteydestä 490 vuodesta alkaen Lutherin teeseistä 1517. Luvussa on olennaisinta viimeinen 90 vuotta alkaen 1917. Ja asiahan saa vain vahvistusta, kun taas huomaamme, että juuri 490 vuotta oli säädetty Daniel 9:23-27 vuosiviikoissakin juutalaisille ja Jerusalemille. Ei 500 vaan tarkalleen 490 vuotta!

49

Ja 49:kin monta kertaa. Ikäni Jerusalemin valerauhan tullessako 7x7=49 vuotta? No sehän on kymmenesosa tuosta 490 vuodesta. Ja kympeistään Herra muistuttaa kymmenen vuoden välein ykköstensä minun, Uunon ja Elviksen syntymisellä.
1995 kirjani sivu 20: "Koska Daniel 9:26:ssa mainitaan Messiaan kuolevan 62 viikon mentyä, tässä ilmoitettu Jerusalemin jälleenrakentaminen tapahtuisi 7 vuosiviikkoa eli 49 vuotta myöhemmin."
No nythän tuntuu jo selvältä, että pilkulleen 49 vuotispäivänäni kirjojeni nimienkin mukainen Jerusalemin valerauha tehdään! Harri Veijonen


Kuukauden henkilö: Edmund Allenby
Englantilainen kenraali Edmund Allenby toteutti syksyllä vuonna 1917 ihmeen Jerusalemin taivaalla, mikä saattoi olla ennekuvaa Messiaan näkyvästä tulosta taivaalle mahdollisesti 90 vuotta myöhemmin!
Taistelevien joukkojen mukana olleet sanomalehtimiehet ovat kertoneet, että Allenbyn komentoteltalla oli aamuteen aikaan avoin Raamattu. Edmund Allenby itsekin tiesi toteuttavansa Danielin kirjan profetiaa.

Edmund Allenby. In English:
http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/FWWallenby.htm

HYÖKKÄYS JERUSALEMIIN VUONNA 1917 YKSITYISKOHDITTAIN

Edmund Allenby
Englantilainen kenraali Edmund Allenby toteutti syksyllä vuonna 1917 ihmeen Jerusalemin taivaalla, mikä saattoi olla ennekuvaa Messiaan näkyvästä tulosta taivaalle mahdollisesti 90 vuotta myöhemmin!
Taistelevien joukkojen mukana olleet sanomalehtimiehet ovat kertoneet, että Allenbyn komentoteltalla oli aamuteen aikaan avoin Raamattu. Edmund Allenby itsekin tiesi toteuttavansa joltakin osin Danielin kirjan profetioita.

JERUSALEMIN VALTAUS VUONNA 1917 YKSITYISKOHDITTAIN

Aloitimme Palestiinan valtauksen syyskuun alkupäivinä 1917 Gasan alueelta. Tehtävä ei ollut helppo. Edessä oli karu vuorimaasto, huonot tiet ja uskonnollisen fanatismin kiihottamat turkkilaiset ja arabilaiset sotilaat. Pian saimmekin kokea, että vihollinen vastusti lujasti. Beerseban, vanhan ja vähäisen kaupungin kohdalla, oli turkkilaisilla ensimmäiset lujat varustukset. Tuon kaupungin valloittaminen vei aikaa ja verta. Puolisen tuhatta englantilaista kaatui näissä taisteluissa, ja vielä tänäänkin on nähtävissä Beerseban lähellä taisteluissa kaatuneiden sotilaiden hautausmaa.

Kaikesta huolimatta Beerseba kukistui. Turkkilaiset perääntyivät ja siirsivät puolustuksensa vuorille Jerusalemin korkeudelle. Pyhä kaupunkihan on puolustuksen kannalta mitä parhainta maastoa. Sinne voidaan hyökätä vain yhdeltä suunnalta, pohjoisesta, ja siksi puolustajalla on etuja, joita ei ole monessakaan kaupungissa.
Turkkilaiset olivatkin varmoja, että kaupungin taistelulinjat kestäisivät. He sanoivat kerskaten: "Jerusalemia ei luovuteta koskaan kristityille koirille".

Kun olimme päässeet Jerusalemin edustalle, kenraali Allenby joutui varsin vaikeaan ratkaisuun. Kaupunkihan on ainutlaatuisten muinaismuistojensa vuoksi aivan erikoisasemassa. Tuntui karmealta suunnata tykinpiiput kohti pyhien muistojen paikkoja.

Kenraali Allenby mietti pitkään, miten hän saisi kaupungin haltuunsa tuhoamatta sitä. Tässä mielessä hän poikkesi kaikista edellisistä Jerusalemin valloittajista, jotka vuosituhansien aikana olivat monet kerrat sortaneet kaupungin maan tasalle. Nyt oli vuorossa mies, joka halusi säästää kaupungin.

Miettiessään kaupungin valloittamista keksi Allenby oivan tuuman. Hän painatti nopeasti suuren määrän lentolehtisiä, joissa hän vaati kaupungin antautumista. Lehtisiin sisältyi ankara uhkaus: jollei kaupunki antaudu määräajassa, se pommitetaan romuläjäksi. Lentolehtisissä oli alla Allenbyn nimi turkinkielellä. Tästä sitten alkaakin ihme. Turkiksi käännettynä merkitsee Allenby "Allahin palvelijaa".

Siihen aikaan olivat lentokoneet harvinaista katseltavaa. Monet Jerusalemin puolustajat eivät olleet koskaan nähneet tuonlaista suurta ilmalintua. Eipä siis ihme, että Jerusalemissa majailevat sotilaat todella hämmästyivät, kun kaksi mahtavaa lintua ilmestyi kaupungin yläpuolelle, kierteli kattojen tasalla ja pudotteli siipiensä välistä lehtisiä, jotka lentelivät kaduille ja katoille. Jokainen riensi tavoittamaan noita lippusia.

Sinä päivänä luettiin Jerusalemissa paljon ja myös kuunneltiin luettua tekstiä - läheskään kaikki eivät osanneet lukea. Kun lentolehtisen teksti oli tulkittu, valtasi puolustajat sekä pelko että hämmästys. Suoraan taivaasta oli tullut sanoma, ankara sanoma. Kaupungin oli antauduttava. Ja taivaallisen sanoman lähettäjä oli itse Allahin palvelija.

Seuraukset olivat arvaamattomat. Sotilaat yksinkertaisesti kieltäytyivät taistelemasta taivaasta puhuvan Allahin palvelijaa vastaan. Tällä kieltäytymisellä oli suuri vaikutus. Koko puolustussuunnitelma romahti, ja lokakuun loppupäivinä saapuivatkin turkkilaisten edustajat valkoisen lipun turvin Allenbyn teltalle ja ilmoittivat kaupungin antautumisesta.
Jerusalem oli valloitettu, ja pyhien muistojen paikka oli säästynyt tuholta. Joulukuun 9. 1917 avautuivat kaupungin portit kristikunnan tulolle.
(Kenraali Allenbyn esikuntaupseerin kertomaa Kaarlo O. Syvännölle toistajana Vilho Rantanen, kirjasi Harri Veijonen osoitteeseen http://wwnet.fi/users/veijone/allenby.htm)

LINKS:

Veijonen: Takaisin Viipuriin 70 vuodessa