DANIEL JA SEPTUAGINTA

DANIEL, 500 eKr.

Alkaen Mooseksesta Jeesus selitti mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu (Lk 24:27). Vanhassa testamentissa Herran paluusta puhutaan noin 1400 kohdassa, joten kirjoitettavaa riittäisi. Tarkoitus kuitenkin on esitellä lähinnä Raamatun selittäjiä ja heidän selityksiään. Yksinomaan Vanhasta testamentista pitäisi esitellä Hesekiel, Miika, Jesaja, Jeremia ja monia muita, mutta heistä on kirjoitettu niin paljon, että sivuutamme heidät maininnalla.

Toisessakin kohdassa Jeesus sanoo, että "kaiken sen pitää käymän toteen, mikä Minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa ja profeetoissa ja psalmeissa" (Lk 24:44), joten huonoimpina profeettoina voimme pitää niitä, jotka eivät usko edes Jumalan profetioiden täyttäjäprofeettaan, Kristukseen. Vanhan Testamentin ja myös koko Raamatun tärkein ja paras profeetta on Daniel. Antti J. Pietilän Kristillinen dokmatiikkakin toteaa: "Mahtavin kaikesta apokalyptisesta kirjallisuudesta on Danielin kirja."

Danielin kirjan toisessa luvussa löytyy kuvapatsas, missä tulee jalat niinkuin keskiajalla jakaantuva Rooma. Lopuksi EU:ta muistuttava valtioliitto. Seitsemännessä luvussa mainittu viimeinen petovaltio ei liene sama vaan tuon Roomankin se pohjoisen punainen peto tuhoaa.

Kiinnostavin on Daniel 9:24-27, jossa annetaan tarkka aikamäärä siinä mainituille tapahtumille koskien Jerusalemia ja juutalaisia toisen vuosituhannen lopulla. Joku ilmestyisi vahvistamaan petollista rauhaa Israelille ja sitten rikkoisi sopimuksen. Samoihin aikoihin Israelin luvattu Messiaskin tulisi. "Daniel 9:27 aikamme paljastin" on vuonna 1995 julkaisemani tutkimuksen nimi. Tämä Internet kirja esittelee paljon Danielin kirjan oikeita selittäjiä, joten Danielista puhutaan jatkossakin pitkin matkaa nykypäivään saakka.

SEPTUAGINTAN KIRJOITTAJAT, 200 eKr.

Vanhan Testamentin varhaisinta kreikankielistä käännöstä eli Septuagintaa täytyy arvostaa (IRT). Septuaginta on tieteelliseltä arvoltaan erittäin huomattava, sillä se edustaa monissa kohdin toisenlaista tekstiperinnettä kuin esim. Kirkkoraamatun käännös (Spectrum). Septuaginta on syntyisin jo ajalta 200 ennen Kristusta. Nimi merkitsee seitsemääkymmentä, mikä tuli kääntäjien noin määrästä. Saarnivaaralla on syynsä aliarvioida Septuagintaa. Hän sanoo Septuagintan selittelevän ja Danielin kirjan käännöksen olevan Septuagintan huonoin (Voiko Raamattuun luottaa s. 67). Voimme vain iloita siitä, että Septuagintan kääntäjät hieman selittävät vaikeaselkoista Daniel 9:24-27:ää!

Lainaus kirjasta Daniel 9:27 aikamme paljastin: "Septuaginta englanniksi sanoo "then the time shall return" eli "sitten aika palaa" kun jälleenrakentaminen alkaa. Juuri siten selitän ajan palaavan, vuosiviikkojen jatkuvan kuuden päivän sodasta 1967. "Kuuden päivän sotaa" seuraa sapatin lepo, jopa "seitsemän vuoden rauha"? Selvemmin ei kukaan voisi ilmaista näkemäämme etukäteen kuin tekee tapahtumat säätävä Herra!"

KREIKKA : SEPTUAGINTA

Vanhaa kreikannosta eli Septuagintaa täytyy arvostaa (IRT palsta 1192). Uuras Saarnivaara väittää, että Septuagintassa Danielin kirjan käännös olisi Septuagintan huonoin (Voiko Raamattuun luottaa s. 67). Huonosti se sopiikin Saarnivaaran Messiaan aikaan päättävään vuosiviikkotulkintaan. "Then the time shall return", vuosiviikot palaavat (katso 4. luvun loppu)! Latinan "homo" (ihminen) kreik. "ho antropos". Laittoman (2 Tess. 2:3) yhdistää Pohjan (pohjoisen) kuninkaaseen (Dan. 9:27, 11:40) jopa vanha kirkollinen J. A. Mannermaan selitysteos (1919). A.F. Puukko, joka Saarisalon mukaan ei ollut pätevä kääntäjä (Sydämeni asioita s. 85), sanoo, että "hävittäjä tulee kauhistuksen siivellä" on alkutekstissä epävarma, mutta kreikkal. käännökset (monikko, katso jatko) edellyttävät temppelin häpäisemistä (Raamatun selitysteos IV s. 332).

The Septuaginta version: Greek and English:ssa Daniel 9:27a on seuraaavasti: kai (ja) dhnamosei (vahvistaa) diatheken (liiton. Vrt.: Heb. "karet belit" esim. Jer. 34:18 solmia liitto on Septuagintassa käännetty ilmaisulla "diatheken diatithema", Novum 5 s 255) pollois (monille. Vrt. Frösen: Kreikan alkeet s. 204) hebdomas (vuosiviikko) mia (yksi.Heis-sananf.yks.nom.,Novum5s.313). Jälleen osoitus siitä, ettei vahvistettava asia tapahtuisi seitsemässä vuodessa vaan siinä ajassa tapahtunut (rauhanliitto) vahvistetaan. English: "And one week shall establish the covenant with many".

"Ja vuosiviikon puolivälissä hän poistaa minun teurasuhrini ja juomauhrini" (Saarnivaara s. 525). Luonnollisesti Saarnivaara selittää, että uhritoimitusten voimassa olo päättyi, mutta hän on Antikristus, joka toimitukset poistaa, lopettaa. Tarkaksi tutkijaksi luulemamme Saarnivaara ei puhu toisesta kreikannoksesta mitään. Se poikkeaa selvästi siitä mitä versio Greek and English:kin käyttää. Molemmat käännökset ovat allekkain teoksessa, josta käytän nimeä Septuaginta ( A. Rahfls 1935):

Takaisin pääsivulle


DANIEL, SEPTUAGINTA, DANIEL, SEPTUAGINTA, KREIKKALAINEN RAAMATTU, KREIKKA, RAAMATTU, KREIKANKIELINEN KÄÄNNÖS, KREIKANKIELINEN RAAMATO ON SEPTUAGINTA, SEPTUAGINTA, RAAMATTU, BIBLES, DANIEL 9:27, DANIEL, UUSI TESTAMENTTI, VANHA TESTAMENTTI, PIPLIA, BIBLia, biblia, vanha testamentti, septuaginta, kirkko, kirkko, seurakunta, DANIEL, HÄVITYKSEN KAUHISTUS, ANTIKRISTUKSEN MUISTOMERKKI JERUSALEMISSA, KIRKKO, SEURAKUNTA, SEURAKUNNAN OPPI, OPPINEISUUS, OPETTAJA, EVANKELISTA, SEPTUAGINTA, DANIEL, DANIEL, DANIEL, NYLUND, DANIEL, ISRAEL, SEPTUAGINTA, SEPTUAGINTA, ISRAEL, JUUTALAISET, RAAMATTU, RAAMATTU, VANHA TESTAMENTTI, EXODUS, SAARNIVAARA UURAS, DANIELIN KIRJA, DANIELIN KIRJA, SUURI AHDISTUS, SUURI AHDISTUS, HÄVITYKSEN KAUHISTUS, HÄVITYKSEN KAUHISTUS, SEISOO, PYHÄSSÄ PAIKASSA, JERUSALEM, JUUTALAISET, ISRAEL, ERETS ISRAEL, HATIKVA, MANNA, SIONISMI, SIONISMI, SEPTUAGINTA, ENGLANTI, IN ENGLISH, IN ENGLISH, 70, 70, SEITSEMÄNKYMMENTÄ, NOIN 70, SEPTUAGINTA, JUUTALAISILLE ENSIN, PAKANA, JAAKOB, AAMRAHAM, IISAK, JEESUS, JESES, JESHUA, MOOSES, AARON, ISRAEL.