ISRAELIN HISTORIAA PAKANAIN AIKAIN ALUSSA JA LOPUSSA

ISRAELIN HISTORIAA 1914 - 2014 * BALFOURDIN JULISTUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO VASTA VUONNA 2014 * PAKANAIN AIKAIN ALUN VUOSISATA LOPUN VUOSISADASSA 1914-2014

Balfourdin julistus toteutuu vasta Messiaan näkyvästi palatessa näillä näkymin siis vuonna 2014. Vuonna 606 eKr. olivat alkaneet pakanain ajat ennaltatietäen ihmisen vuosisadan alun maailmansotineen 1914. Ja tärkein vuosi ennakoi seurakunnan ylösottoa vuonna 2007, 90 vuotta jälkeen sen, minkä Grattan Guinneskin ennaltatiesi lopun ajan alussa tärkeimmäksi, vuoden 1917:
"The End of the Age" 1895 Dr Guinnes calculated that there are four years of the end of the age that bear special importance. These years were 1915, 1917, 1923 and 1924 - year 1917 would be especially vital and crucial." "LOPUN AIKA" (suomeksi Gummerus v. 1898) teoksessaan tohtori Guinnes laskee erikoisesti neljän lopunajan vuoden olevan tärkeitä. Nämä vuodet olivat 1915, 1917, 1923 ja 1924, joista 1917 olisi erikoisen tärkeä ja ratkaiseva."

ENNALTATIEDETYT VUODET 2004-2014

Lopun alku siis vuonna 1914. Lopun lopun alku 2004. Lopun loppu 2014. Ihmisen vuosisadan vuosikymmen 2004-2014. Siitä sivuni: Harri Veijonen: Ennaltatiedetty 2004-2014. Aineistolle lupa julkaista pienenä kirjana ilman tekijänpalkkiota kuka vaan innostuu. HV

ISRAELIN HISTORIAA 1914 - 2014

VUOSI 1914

Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan. Tämä on alkua, sanoi Jeesus evankeliumissa Matteuksen mukaan (Mt 24:6-8). Alkua maailmansota oli viimeiselle Paholaisen hallitsemalle vuosisadalle, mutta samalla sodat tiedetään vuosisadan jälkeen loppuvaksi ja ensimmäisen maailmansodan lopussa Jerusalemin avautuvan turkkilaisvallasta juutalaisten kotimaaksi jälleen.

VUOSI 1917

Kesäkuun 4. oli lähetetty kirje Ranskan ulkoministeriöstä. Syksyllä Edmund Allenbyn johdolla brittiarmeija vapautti Pyhää maata turkkilaisvallasta tullen Jerusalemin edustalle. Marraskuun 2. Britannian pääministeri A. J. Balfourin Balfourin julistuksena tunnettu asiakirja: Maa mitä vapautetaan palautetaan juutalaisten kotimaaksi. Maa käsitti nykyisen Jordanian, Syyriaa ja Israelin. Vuonna 1917 joulukuun 9. Allenby vapautti Jerusalemin Raamatun ennaltatietämänä siinäkin, ettei vapautuksessa käytetty lainkaan taistelua.

VUOSI 1922

Heinäkuun 24. 1922 Palestiinan mandaatti. Balfourin julistuksessa Israelille kuuluvaa ja sille luvattua aluetta alettiikin pilkkoa. Israelin alueesta jaettiin pois peräti 77 prosenttia. YK:n edeltäjä, Kansainliitto aikaansai sen, että Englanti erotti lähes 4/5 Israelin alueesta arabimuslimeille, koko Jordanjoen itäpuolisen laajan alueen arabivaltioksi Transjordania, vuodesta 1946 lähtien Jordania. Kansainliiton päätös edellytti, että samalla juutalaisille jää kansankodiksi Transjordaniasta länteen oleva alue, joka tunnetaan nimellä Palestiina ja joka on nykyään Israelin valtion aluetta. Juutalaiset hyväksyivät jaon, arabit eivät vaan pysyivät Koraanissaan kuten me Raamatussa. Israelille jäi maastaan vain 23 prosenttia sisältäen Samarian, Juudean, Gazan, Golanin kukkulat ja itäisen Jerusalemin juutalaisten kansalliskodiksi.

VUOSI 1923

Israelin alueen leikkaus jatkui Golanin kukkuloilla. Kukkuloiden seudun 1,176 neliökilometriä omistus siirrettiin Ranskan mandaatti Syyrialle. Tämä oli jo toista arabivaltiota Israelin alueella.

VUOSI 1947

Marraskuun 29. 1947 juutalaisille tarkoitetusta Palestiinan alueesta YK erotti Juudean ja Samarian, ns. Länsirannan pois erilliseksi arabivaltioksi USA:n ja Neuvostoliiton hyväksyessä jakosuunnitelman. Alkuperäiselle mandaattialueelle syntyi jo toinen tai oikeastaan kolmas arabivaltio. Jälleen jaon hyväksyivät juutalaiset, mutta eivät arabit.

VUOSI 1948

Toukokuun 14. Israel julistautui itsenäiseksi sille myönnetylle alueelle. Seuraavana päivänä arabivaltiot aloittivat sodan. Piti olla selvää, että juutalaiset tuhotaan, mutta Israelin vihollisethan takovat päätään seinään loppuunsa asti. Arabivaltiot loivat pakolaisongelman. Arabeja oli kehotettu poistumaan alueelta kunnes juutalaiset olisivat mereen lyöty. Noin 726.000 arabia noudatti määräystä ja he jäivät sodan päätyttyä pakolaisleireille, siemeneksi myöhemmille Israelin vastaisille toiminnoille. Yksikään arabivaltio ei suostunut asuttamaan heimovelipakolaisia, ei edes Jordania, jonka väestöstä 60 % on samaa arabikansaa kuin pakolaiset. Ja siitähän ei puhutakaan, miten Israel on asuttanut arabimaista lähtevät juutalaispakolaiset maahansa.

VUOSI 1949

Balfourdin julistuksen Israelille lupaamasta alueesta alle 20% sille jäi aselepolinjojen muotouduttua vuonna 1949. Jordania liitti Länsirannan ja Itä-Jerusalemin alueeseensa. Palestiinalaisvaltio on siis käytännössä jo olemassa ja se on Jordania, jossa väestö on samaa arabikansaa kuin ns. "palestiinalaiset", siis Israelia vastaan käymässä hyökkäyssodassa pakolaisiksi joutuneita arabeja, joita arabivaltiot eivät suostu asuttamaan.

VUOSI 1967

Jälleen määrähetkenä arabit hyökkäsivät, että saatiin vastustamansa Jumalan Sana toteutumaan. Kesäkuun 7. 1967 oli ennaltatiedetty tappio arabeille, mutta toisaalta se takasi sen, että Arafatin Troijan hevoseen, Palestiina-valtioon Israelin valtion sisälle maailman pimeät johtajat jatkossa suostuvat.

VUODESTA 1993 VUOTEEN 2014

Troijan hevosen sisäänmarssi alkoi vuonna 1993 ja kestää tarkan aikansa 21 vuotta, kunnes kuolema sen kohtaa. Taivaalta tuleekin voimakkaampi valkea ratsu selässään Kuningasten Kuningas.
Olennaisena piirteenä tässä historiassa on se, että juutalaisten alue pienenee pienenemistään, kunnes Messiaan näkyvä paluu aikaansaa Balfourdin julistuksen täytäntöönpanon: KOKO ALUE JUUTALAISILLE!

PAKANAIN AIKAIN ALUN VUOSISATA LOPUN VUOSISADASSA 1914-2014

Jeesuskin nimittää pakanain ajoiksi aikoja, mitkä alkoivat 600 eKr. tienoilla, mutta joiden tiedämme päättyvän vaiheittain alkaen 2520 vuotta myöhemmin. Lähtökohta oli hetki, jolloin pakanat alkoivat tallata Jerusalemia, eli kun Jerusalemin viimeinen kuningas, Sidkia, oli syösty vallasta noin v. 608 eKr. Eilen kuvattu Israelin historia pakanain ajan alusta 612 - 516 eKr. Vuonna 1914 tultiin "satavuotisen maailman" ja vuonna 1917 "90 vuotisen seurakunnan" lopun alkuun. Olen Allenbystä alkaen epäillyt, että muinaiset pakanain aikojen alun vuodet kuvastavat pakanain aikojen päättymisen vuosia. Kaikella tavalla takaisin alkuun eli aikaa pitäisi lukea takaperin. Jos lähtökohta olisi noin 513 se vastaisi vuotta 1914. Jerusalemin temppelin uudelleen rakentaminen 516 eKr. kuin Jerusalemin valtaus 1917 jKr. Ennaltatiedetyt 70 vuotta 586-516 kuin 1917-1987. Ja sitten kaksi tärkeätä vuosikymmentä mm. 1997-2007, minkä päätteeksi jotenkin päinvastoin kuin muinoin: "Nebukadnessar valloitti Jerusalemin v. 597 eKr. ja kaupungin lopullinen tuho tapahtui v. 587." Nebukadnessar oli se kuningas, jonka unia Daniel selitti. Ja kun minä jatkan profeetta Danielin selitystä niin Nebukadnesarin Jerusalemin valtaus meidän aikanamme on Jasser Arafatin Troijan hevonen kohti Jerusalemin valerauhaa! Lopullisen tuhon saavat maailman valtakunnat, joita kuvasi kuvapatsas, minkä Nebukadnessar unessa näki ja mikä historiassa toteutui (Daniel 2).
Guinness 1895: "Ajatteleva lukija harkitkoon näitä tosiasioita ja tehköön johtopäätöksensä ja esittäköön itselleen tämän kysymyksen: "Jos vuosi 604 eKr. sai nähdä Babylonian valtakunnan synnyn ja sen vallan Israelin ylitse, mitä tapauksia saakaan vastaava vuosi lopun aikana nähdä? Ei ole epäilystä, että ne, jotka elävät vuoteen 1917, ovat ehtineet päättymisvuoteen, joka on tärkeimpiä, ehkäpä kaikista tärkein." Tärkein vuosi Guinnessilla vastasi vuotta 1917, ja tärkeätä on muistaa myös - mitä Daniel 9:27:ää Guinness ei kanssani samoin ymmärtänyt -, että Daniel puhuu myös 490 vuodesta ja se tarkoittaa Jerusalemin valerauhaa ja sen tulon ajankohta hyvinkin saadaan myös siten, että 90 vuotta olisi jatkona vuoteen 1917. Pakanain ajat koskevat Israelia ja jos vuotta 516 vastaa 1917 niin takaisin alkuun vuosisadalla seurakunnan ylösottoa vastaa vuosi 2007 kuin Baabeliin siirron alku (meidät siirretään yläilmoihin) v. 606 eKr. ja juutalaiset vielä taistelevat pakanain aikain lopuksi kuten tuolloin sen aluksi. Sekä Jerusalemille että Niiniveelle muinoin profetoitiin varoitusta 40 vuotta etukäteen, ja 40 vuotta Kuuden päivän sodasta 1967 täyttyy vuonna 2007. Näin tarkasti Jumala ei ennen ole varoittanut tulevasta tuomiosta, muttei ole ollutkaan tulevan veroista. Harri Veijonen

ISRAELIN ALUEEN PILKKOMISEN KARTTAKUVAT

Osoitteessa http://www.helpforhomeschoolers.com/Article18.htm on hyvät karttakuvat ja englanniksi enemmänkin historiaa siitä, miten Israelin maata maailma on tulevaksi tuomiokseen jakanut kuluneella vuosisadalla. HV


15. 6. 2003 ISRAELIN HISTORIAA 612 EKR. - 516 EKR. * OPETUSTA SIIONISTA-LEHTI * SHULAM LINDEMANILLA

ISRAELIN HISTORIAA 612 EKR. - 516 EKR.

Lähteitä: 1. History of Israel. 2. Tables in Jewish History. 3. Exile in Jewish history. 4. SRO. 5. SLEY. 6. Arthur Hjelt 1913

612 EKR. BABYLONIN VALLOITUSRETKI NIINIVEHEN
"Joosian aikana vaikutti hengellinen uudistusliike, jonka sysäyksenä oli lain kirjan löytyminen temppelistä v. 621 eKr. Mutta uudistusliike valitettavasti sammui, kun Joosia kaatui Megiddon taistelussa v. 609." ( SRO). "Neko surmautti vuonna 609 Joosian Megiddossa ( 2 Kun. 23:29). Joosian murhaan päättyi Juudan viimeinen yritys nousta poliittisesti riippumattomaksi." ( SLEY). Voitettuaan Joosian Egyptin Nekho vaivatta laski Syyrian valtansa alle ja jäi sinne odottamaan Assyyrian loppua. Tapahtui kauan odotettu katastrofi: meedialaisten ja babylonialaisten yhdistyttyä joukot valloittivat Niniven.

606 EKR. NEBUKADNESAR ALISTAA JUUDAN VALTANSA ALLE
Joakimista (608-597) Juuda oli saanut jälleen hallitsijan, joka suosi muukalaisuutta ja pakanuutta sekä vihasi ja vainosi profeettoja, ennen kaikkea Jeremiaa. Babylonin kuningas Nabopolassar uskoi sodan johdon pojalleen Nebukadnesarille. Tämä voitti Egyptin Nekhon ratkaisevasti v. 606. Juudan asukaille se merkitsi sitä, että kuningaskunta joutui Babylonian vasalliksi. 2.:ssa Kuningasten kirjassa luetaan seuraava lyhyt, mutta paljon sisältävä huomautus: "Egyptin kuningas ei enää lähtenyt maastaan, sillä Baabelin kuningas oli valloittanut Egyptin purosta Eufrat-virtaan saakka kaikki, mitä Egyptin kuninkaan omaa oli" (24:7).

597 EKR. BABYLON HYÖKKÄSI JUUDAAN
"Nebukadnessar valloitti Jerusalemin v. 597 eKr. ja kaupungin lopullinen tuho tapahtui v. 587." ( Suomen Raamattuopisto, SRO). Tarkoitan huomioitavaksi, että 90 vuodessa oli ratkaiseva vuosikymmenkin kuten nytkin on.
Ensimmäisiä pakkosiirtolaisia, jotka Nebukadnesar v. 597 kuljetti Babyloniaan, oli Jerusalemin pappi, sittemmin profeetta Hesekiel. (Hes. 1:1-3,21). Tavallista kansaa ei niinkään viety Babyloniaan. Ylimmilleen nousi kapinainto Jerusalemissa v. 594 vaiheilla. Seuraavat vuodet kuluivat rauhallisesti, mutta v. 588 nousi Egyptin valtaistuimelle Hofra, joka ryhtyi ajamaan faaraojen vanhaa valloituspolitiikkaa, alkoi kapina Babylonia vastaan. Nebukadnessar ei voinut levollisena katsella kapinaliikettä, jonka takana oli Egypti. Yhden armeijan osaston hän lähetti Tyyrosta vastaan, ja saapui itse tammikuussa 587 pääjoukollaan piirittämään Jerusalemia.
Jeremian murha. Kansa oli riemuissaan Hofran tuomasta avusta, mutta profeetta Jeremia tiesi mitä tuleman pitää: "Faaraon sotajoukko, joka on lähtenyt teitä auttamaan, on palaava takaisin maahansa Egyptiin." (2 Kun 37:7). Tukkiakseen profeetan suun maan johtomiehet vangituttivat hänet. Jeremia jatkoi ennaltatietämisensä kertomusta, ja hänet maan johtajien toimesta tapettiin. (2. Kun. 38:2, 4-13).

586 EKR. KAUPUNGIN JA TEMPPELIN LOPULLINEN TUHO
Jerusalemin ja sen temppelin lopullinen tuho tapahtui noin v. 586.

586-538 EXILE, PAKKOSIIRTOLAISUUS, MAANPAON AIKA ELI BAABELIN VANKEUS
Noin v. 606 eKr. alkanut Baabeliin pakkosiirto sai onnettoman päätöksen 20 vuotta myöhemmin Jerusalemin temppelinkin tuhona. Suurin osa pakkosiirtolaisuuteen kuljetetuista eli varsin tavallista elämää ja juutalaisten kauppiastaidot väitetään kehittyneen noina aikoina. Osa jäi Baabeliin runsaaksi sadaksi vuodeksi sen jälkeen, kun sieltä olisi päässyt pois, siten tuli mm. Nehemia.

538-520 EKR. JERUSALEMIIN PALAAMINEN
Heinäkuussa 539 persialaiset sotajoukot kuninkaana Kyyros valloittivat Babylonin ja syntyi Daniel 2:ssa ennaltatiedetty uusi maailmanvalta Persia. "V. 538 eKr., jo 70 vuoden kuluttua, pakkosiirtolaiset saivat luvan palata kotimaahansa." (Saarisalo: Raamatun Sanakirja. Ikäänkuin p. olisi alkanut jo 608 eKr.). Vuonna 538/7 Kyyros antoi määräyksen, jonka mukaan juutalaiset pääsivät palamaan omaan maahansa (joista päivistä alkaen juutalaiset asuivat Juudassa aina Jerusalemin hävitykseen v. 70 jKr.). Keväällä 537 oli lähtenyt ensimmäinen pakkosiirtolaisten joukko - noin 40,000 henkeä - kotimatkalle takaisin Juudaan ja Jerusalemiin.

520-516 EKR. UUSI TEMPPELI
Kesällä 520 profeetat Haggai ja Sakarja esiintyivät Jerusalemissa julistaen maailmalle tuomiota ja Serubbaabel nousi valtaistuimelle hengellisenä avustajanaan pappi Joosua. Temppelin rakentaminen aloitettiin vielä samana vuonna. "Babyloniin siirtämisen jälkeen Jekonjalle syntyi Sealtiel, Sealtielille syntyi Serubbaabel. Serubbaabelille syntyi Abiud ... syntyi Jeesus." (Matteus 1:12). Kukistetut kansat nousivat kapinaan vapautuakseen Persian ylivallasta. Mutta Persian valta säilyi ja siinä yhteydessä Serubbaabelkin katoaa maailman historiasta eikä hänen jälkeensä ketään Daavidin suvusta enää asetettu maaherraksi Jerusalemiin. Temppelin rakentamista saatiin jatkaa ja se valmistui v. 515 (Hjelt 1913) tai 516. Harri Veijonen

OPETUSTA SIIONISTA-LEHTI

Tässä uusin Opetusta Siionista lehti: OPSIION-2003suom-a.doc
Se on saatavana myös kirjallisessa muodossa ja postitetaan kaikille tilaajille lähiaikoina.
Siunauksin Keijo Lindeman

JOSEPH SHULAM AND KEIJO LINDEMAN

J. Shulam: We are driving from the city of Porvo in Finland toward middle Finland near Tampere. It is late at night. We had driven from East Finland next to the Russian boarder to Porvo, had a meeting there in the old church, and now we are driving to Keijo's home.
More: http://www.netivyah.org/content/plist/plist_jun1203.html
J. Shulamin Jerusalemin rukouslistat löytyvät englanniksi Netivyahin kotisivuilta ja uusimmassa kirjeessään Shulam kertoo, miten hän kulkee Suomessa Keijo Lindemanin seurassa.

LUVUILLA 754, 1260 JA 2014 VAIN VEIJOSEN TEKSTEJÄ
Tämä on syytä tallettaa heti, että luvuillani 754, 1260 ja 2014 ei (vielä?) lyötyne lopun ajan tekstejä maailmasta muilta kuin minulta.