RAAMATUN KÄÄNNÖSKORJAUKSIA

1 Moos. 3:15: Sinun siemenesi ja hänen siemenensä (Eevasta eli naisesta syntynyt Jeesus) välille.Alkaen Mooseksesta Jeesus kertoi mitä hänestä oli kirjoitettu VT:ssä (Luuk. 24:27), ja uuden pipliantekijät poistivat mitä tiesivät!

Daniel 9:27: Hän (hyökkäävä ruhtinas) vahvistaa yhden viikon aikana (tehdyn) liiton monille japuoleksi viikkoa lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin ja hävityksen kauhistus seisoo pyhässä paikassa kunnessäädetty tuomio vuodatetaan hyökkääjän päälle. (Voi sisältää kaksikin vuosiviikkoa esim. siten, että alkoi syksyllä 1993, viimeinen vuosiviikko alkoi syksyllä 2000. Antikristuksen aika ja seurakunta silloin yläilmoissa puoli vuosiviikkoa kevättalvesta 2004 syksyyn 2007. Ratkaisukohta joka tapauksessa on Jerusalemista sovittaessa.)

Daniel 12:4: Mutta sinä, Daniel, lukitse nämä sanat ja sinetöi tämä kirja lopun aikaan asti. Monet sitä(kirjaa) kulkevat ristiin rastiin ja ymmärrys lisääntyy.

Heb. 10:25: Ei jättävinä kokoontumista itsemme kuten tapa joillakin vaan kehottavina(kokoontumaan) ja sitä enemmän kuin mitä näette lähestyvän (ylösoton) päivän.

1 Tess. 5:2-4: Itse varsin hyvin tiedätte, että päivä Herran tulee kuin varas yöllä (=vihan ajan tulo,maailmanloppu tulee yllättäen ilman aikamääritettä yöllä, 2 Piet. 3:11) kun he sanovat: rauha jaturvallisuus (Lähi-Idässäkin).... ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät kuin varas.

2 Tess. 2:1-4: Koskien meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemusta ja meidänkokoontumistamme hänen luokseen, me pyydämme teitä veljet, ettette anna minkään kuin meidänkauttamme (eli esim. meidän kirjamme) tulleen hengen, sanan, ettekä kirjeen heti järkyttää mieltänneikäänkuin (jo) olisi käsillä Kristuksen päivä. Älköön kukaan teitä petkuttako millään tavalla (milläänvalheella), sillä ensin pitää tulla luopumus ja laittomuuden ihmisen (rauhaan) ilmestyä, poikahävityksen, joka vastustava (Kristusta eli antikristus) ja korottautuva yli kaiken jumalaksi sanotun taipalvotun, niin että (tapahtuu) hänen asettumisensa temppeliin Jumalan (Kristuksen temppeliJerusalemissa).

Matt. 28:19,20: Mennen (julistamaan) siis tehkää kaikkia kansoja opetuslapsiksi, kastakaa heitä(opetuslapsia eikä kansoja: heitä, "autous" on mask. monikon akkusatiivi, ja vastaava neutrin muotoolisi "auta". Kansa "ethnos" neutri, opetuslapsi "matheetees" maskuliini)... "Kastelemalla jaopettamalla kastelemaan saatiin kansat pysymäänkin kansoina, opetuslapsiksi tulemattomina"(Pelastumisesi Sanakirja).

Apt. 1:6,7: Kysymykseen Israelin valtakunnan rakentamisesta Jeesus vastasi: Ei ole "ensimmäistenopetuslasten" asia tietää aikoja eikä hetkiä... Näin pitäisi kääntää siksi, että monet eivät muutenymmärrä, ettei "teidän" koske enää meitä 14.5. 1948 jälkeen eläneitä.

Apt. 1:9-11: Jeesus tulee samalla tavalla eli pilvien päällä (Matt. 24:30).Tätä kirjaa levitetään myösokkultisteille: Vaikka tulkitsen Jesaja 60:8 pilvet juutalaisia Israeliin kuljettaviksi lentokoneiksi,ufotutkija en ole!

2 Tim. 3:16: Koko Raamattu on Jumalan henkeämä ja on hyödyllinen... (Ei siis niin, ettäalkuperäinen Biblia olisi vain paikoin Jumalan henkeämä vaan kokonaan Hänestä).

Ef. 4:29: Mikään kelvoton sana älköön suustanne lähtekö, vaan... mikä vaikuttaisi "armoa" niille, jotakuulevat. "Mielihyvää" (Novum) on paholaisesta. Evankeliumi ei pirullisia ihmisiä miellytä.

2 Piet 1:19,20: Ja sitä vahvempi on meille profeetallinen sana, ja te teette hyvin kun pitäydytte siihenkuin lamppuun pimeässä paikassa, kunnes päivä valkenisi ja kointähti (tarkoittaa Kristuksen tuloakuin aamutähti Venus ennen auringon nousua) koittaisi. Sydämissänne tietäkää ... (alkaa jae 20).

Ilm. 1:20 ym. Kreikan "angelos" on suom. sekä lähetti että enkeli. Meidän välitettäväksi annettuprofeetallinen sana oli ensin tarkoitettu meille: "Lappeenrannan seurakunnan lähetille kirjoita" .Enkeleitä emme ole vaan teimme välitystehtävämme.

Ilm. 2:16 ym.: Jeesus tulee äkkiä eikä pian. Kreikan "takhy" ilmaisee myös itse tapahtuman nopeuttaeikä vain vastaa kysymykseen milloin. Kun ylösotto tapahtuu, se tapahtuu "en atomo" (1 Kor.15:52), atomisekunnissa.

Tätä sivua täydennetään jatkuvasti. Tarkoitus on ottaa esille kaikki pahimmat Jumalan Sananvarkaudet suomenkielisessä raamatussa. Kiitos jo etukäteen, jos voit tarjota apuasi. Lähetä materiaaliosoitteeseen: Kirkkoihin kuulumattomat, PL 57, 53101 LPR

Tätä sivua arvostetaan Alta Vistassakin, meillä kun on niin paljon vastaavanlaista hyvää:

TÄSSÄ