UUSI KATEKISMUS


Tutkimus uudesta katekismuksesta.
Tutkimus Uudesta katekismuksesta Suomessa. Ensimmäinen vertaileva tutkimus maassamme. Mahdollisuus hankkia erilaisia katekismuksia ilmaiseksi. Lisäksi runsaasti katekismuslinkkejä.
Seurakunnan Tutkimuskeskus
Seurakunnan Tiedotuskeskus

Uusi katekismus:

Katekismuksia voi olla olemassa enemmän kuin ihmisiä maailmassa.
Jokainen ja useampi henkilö yhdessä voi teoriassa kirjoittaa katekismuksen, kristinopin.
Katekismuksen on sanottu kertovan mitä kristinusko on. Sen sanojia onkin paljon.
Mutta hyvää uutta katekismusta saa etsiä!

Tässä vertailussa on mukana seitsemän erilaista uutta katekismusta. Ne ovat seuraavat:

1. Katolinen uusi katekismus

2. Suomen ev. lut. kirkon uusi katekismus

3. Helluntaikirkon uusi katekismus

4. Osmo Pöystin uusi katekismus

5. Keijo Lindemanin uusi katekismus

6. Harri Veijosen uusi katekismus

7. Kolmen viimeksi mainitun ym. henkilöiden yhteinen katekismus

*

1. Katolinen uusi katekismus
Jo vuoden 200 tienoilla Hippolytos kirjoitti selityksiään siitä mitä kristinusko on. Hänen tekstinsä ovat viimeisiä alkuseurakunnallisia katekismuksia vanhalla ajalla.
300-luvulla kristinusko otettiin valtion uskonnoksi. Samalla siinä järjestelmässä oli lopullisesti menetetty mahdollisuus aikaansaada seurakunnalle kelvollista kristinoppia. Katolinen katekismus ja yleensä katoliset opit ovat jatkuvasti kauempana alkuperäisestä kristinopista. Mikä milloinkin uusi katolinen katekismus on, se uusin on kaikkein huonoin. Pahinta katolisessa kristinopissa on se, että se paavinsa johdolla on asettanut itsensä ei vain Jumalan Sanan rinnalle vaan sen ylikin korkeimmaksi ohjekirjaksi kannattajilleen.

2. Suomen ev. lut. kirkon uusi katekismus
Syksyllä vuonna 2000 Suomen talouksiin jaettiin kirja nimeltä Uusi katekismus. Kansan on annettu ymmärtää, että siinä on ainoa Uusi katekismus ja että se olisi myös se oikea uusi katekismus ja että juuri se olisi sisällöltäänkin sopiva seurakuntalaisille. Käsitykset ovat järkyttävän eksyttäviä.
Helluntaikirkon Iso Kirja Raamattuopistossa Keuruulla on tehty tutkimus ev. lut. kirkon uudesta katekismuksesta. Se toteaa ev. lut. katekismuksen monilta kohdin epäraamatulliseksi ja eksyttäväksi, mutta ilmeisesti syystä että helluntaikirkko on suuremman lahkon, ev. lut. kirkon toimesta taannoin markkinoitu lahkona negatiivisessa mielessä, tutkimus esittäytyy vain haasteellisena, haluaa haastaa ihmisiä keskusteluun ev. lut. kirkon uudesta katekismuksesta.
Kirkkokuntiin kuulumattomien uskovien Seurakuntalainen lehti on kirjoittanut arvosteluja ev. lut. kirkon uudesta katekismuksesta suorasanaisemmin.

Esimerkki: 8. 11. 2000: "Kimmo Malisen tutkimus "Uusi katekismus vääristää luterilaista oppia"
(osa 2/3 Ristin Voitto 8. 11.) toteaa mm. että katekismusmuutoksessa "muutoksen myötä on luovuttu
aiemmasta herätyskristillisestä jäsentelystä" ja "kaste nostetaan keskeiseksi pelastuksen elementiksi."
Paavinkirkosta peräisin olevia harhaoppeja, jotka kotiseudullani ovat varsinkin sanomalehti
Etelä-Saimaan ja sen asiantuntijana käyttämän piispa Voitto Huotarin suosiossa."

Kirkon katekismuksessa on kysymys suuresta eksytyksestä mihin valheellisesti ja häikäilevin keinoin helvettiin johtaen yritetään saada kaikki henkilöt eli koko Suomen kansa, joille ev. lut. katekismus on jaettu.
Ev. lut. kirkon uuden katekismuksen pahimpina harhaoppeina on aiheellisesti esitetty puutetta, että se ei opasta eikä edes esitä tietä pelastukseen. Se ei puhu kääntymisen ja uskonratkaisun välttämättömyydestä.
Toiseksi ev. lut. kirkon uusi katekismus - vaikka katekismuksen sanotaan olevan ennen muuta kasteopetusta - opettaa kasteesta ei vain väärin vaan myös tekee raamatunväärennöksiä väärän kasteopetuksensa tueksi.
Viimeksi Osmo Pöysti on saanut luterilaisilta teologeilta moitetta kirjastaan ja sen nimestä "Uusi katekismus". Pöysti on itsekin hyväksynyt ev. lut. kirkon teologisen opinahjon esittämän väitteen, että kirjansa on kiusantekoa. Luterilaisille teologeille ei liene tullut mieleenkään, että samaa moitetta kiusanteosta sai oman katekismuksensa tekijä Martti Luther aikanaan. Kiusanteko oli pyrkimystä ns. uskonpuhdistukseen, mutta niin vähän kuin Luther pääsikin irti katolisen kirkon harhaopeista katekismuksineen on nyt se vähäkin oikea hiipunut. Ev. lut. kirkon uuteen katekismukseen sopii sama toteamus kuin emäporttokirkko katolisenkin uusimpaan katekismukseen. Se minkä nimenä nyt uusi on, se on kaikkein huonoin.

3. Helluntaikirkon uusi katekismus
Onko termi katekismus hyvä vai huono? Selvää on, että sillä ainakin on huono leima Kristuksen seuraajien joukossa johtuen etenkin syystä, että kirkollinen katekismus on nostettu Jumalan Sanan ylitsekin. Siksi termiä katekismus on pyritty välttämään paavista kauempana olevien kirkkokuntien kristinopeissa.
Suomen helluntaikirkollakaan ei ole virallista katekismusta. Se mitä kristinoppina opetetaan on tietenkin nähtävissä kaikissa kirkoissa omasta toiminnastaan kirjoittamattominakin sääntöinä. Helluntaikirkolla kuitenkin on kirjoitettujakin kristinuskon oppikirjoja, joista merkittävimpänä pidän teosta: Mauri Viksten: Terveen opin pääpiirteitä.
Vuosisadan henkilöistänikin kyseinen Viksten löytyy kuin myös vuoden 1995 kirjastani: Jerusalemista sovittaessa Jeesus saapuu pilviin. Niissä Viksten saa minulta kritiikkiä luopumuksesta, taantumisesta koskien "varsinkin helluntailaisten levittämää" (Uuras Saarnivaara) oppia Kristuksen paluusta, mikä on otsikoltaankin sama kuin kirjani nimi. Sensijaan yleinen kristinoppinsa saa minulta pääasiassa kehuja. Jo kirjansa nimikin on terve, sillä kristinopissa parhaimmillaankin on kysymys juuri pääpiirteistä. Ei yksi ihminen eikä tuhat henkilöä yhdessäkään voi aikaansaada täydellistä selitystä Jumalan Sanalle ja siksi sellaiset yrityksetkin ovat epäraamatullisia jos ne väittävät täydellinen olevansa. Helluntaikirkon uusi katekismus Mauri Vikstenin kynästä on syntynyt 1980-luvulla. Uudempaa kokonaisesitystä kristinopista ei liene julkaistu. Onkin huomattava, että kristinoppi koostuu useista osista ja osana minunkin kirjani on uusi katekismus. Itse asiassa sellaiset osatutkimukset koko kristinopista kuin tutkimukseni "Daniel 9:27 aikamme paljastin: Jerusalemista sovitaessa Jeesus saapuu pilviin" pääsevät parempaan tarkkuuteen kuin yleisteokset oikeasta opista yleensä.

4. Osmo Pöystin uusi katekismus
Osmo Pöystiltä olen saanut tutkittavakseni uuden katekismuksensa uusimmankin version, mutta koska se on doc-tiedosto en saa sitä sopimaan tänne vaan se löytyy Pöystin omilta internetsivuilta kautta sivuniosmo.htm. Tässä siis viime vuotinen versio:

Osmo Pöysti: Uusi katekismus, (1/2)

Osmo Pöysti: Uusi katekismus, (2/2)

Voidaan sanoa Osmo Pöystin uuden katekismuksen olevan oikea uusi katekismus. Jos kerran vanhalla katekismuksella tarkoitetaan sitä minkä Martti Luther aikanaan teki oikeaan kristinoppiin katolisuuden harhoista irti pyrkien, tässä on jatkoa sille pyrkimykselle.
Omassa "vähä katekismuksessani" sanon, että seurakunnassa ei voi olla katekismuksia tai siis että kirkkoon ei pidä kuulua siksikään, että siinä on "katekismukset ja kirkkolaki". No kirkon laeista Pöystikin pysyy erossa eikä hyvässä kristinopillisessa selityksessä voi olla mitään pahaa ellei se pyri olemaan katekismus siinä mielessä kuin kirkossa on tapahtunut, että se on asetettu Jumalan Sanan edelle.
Osmo Pöystin "kiusanteko" on siis ei vain hyväksyttävää vaan kannatettavaa toimintaa meille kaikille seurakuntalaisille. Niinkuin Luther pystyi "kiusaamaan" katolista kirkkoa toki mekin pystymme "kiusaamaan" huonoja ja peräti runsaasti selkeästi vääriä ja pahoja selityksiä tarjoavia ev. lut. kirkon katekismuksen tukijoita.
Osmo Pöystin uusi katekismus ilmestyi painettuna kirjana runsas vuosikymmen sitten nimellä "Miten Jumala tunnetaan". Onhan sekin hyvä nimi kristinopille, mutta Suomeen sopii hyvin valtakirkon "uutta katekismusta" parempi UUSI KATEKISMUS, millä nimellä Pöystin teos nykyisin on internetissä.

5. Keijo Lindemanin uusi katekismus
Keijo Lindeman pohtii teoksensa "Apostolinen seurakunta ja antikristuksen eksytys" alussa, että sillä kirjalla voisi olla nimenä moni muukin. Ilmeisesti juuri syystä, että termi katekismus yhdistetään kirkollisiin antikristillisiin harhoihin nimeä katekismus hän ei mainitse. Mutta edellisessä kohdassa esitetyt tekijät sen nimen puolesta sopivat tähänkin.
Sekä Pöystin että Lindemanin opukset ovat kristinoppeja, uusia katekismuksia. Ja sellaisina ne ovat parhaimpia tässä maassa. Valitettavasti huonoihin ja selkeästi vääriin oppeihin kastellut ja opetetut luterilaiset niitä ovat olleet heittämässä roviolle. Eipä löydy mainittuja tärkeitä teoksia juuri mistään yleisestä kirjastostakaan saati sitten kansalle jaettuna. Valtio on tukenut kirkkoa ja eniten syrjinyt seurakuntaa kirkkokuntien ulkopuolella.
Keijo Lindeman minulle kertoi taannoin, ettei kaikkia osia mainitusta teoksestaan olisi tietokoneella tallellakaan. Painettua kirjaa kuitenkin on saatavana Israel Apu ry:n Risto Tanilta Puh. (03) 376 7513 E-mail: risto.tani@jippii.fi
Sekä Pöystin että Lindemanin uudet katekismukset ovat perusteoksia seurakuntalaisten koteihin. Ne ovat perusteiltaan samat, mutta sisällöltään varsin erilaiset. Jos Pöysti katsoo asioita jollakin tavalla Suomen kautta "armenialaisesta horisontista", Lindeman on kulkenut Jerusalemin messiaanisten joukoissa. Molempien opukset ovat apuna meille kaikille.

6. Harri Veijosen uusi katekismus
Edellä mainittiin Harri Veijosen uusi katekismus "Vähä katekismukseksi". Tässä se tarkoittaa sitä, että se on vain vähäinen, suppea. Niinkuin Helluntaikirkolla oli "Terveen opin pääpiirteitä", Veijonen on pääpiirteet kiteyttänyt sataan lauseeseen: Sata syytä siirtyä KIRKOSTA SEURAKUNTAAN
Nuo sata kohtaa ovat riittävät kristinopin perusteiksi. Niiden pohjalle voidaan sitten rakentaa laajempia kokonaisuuksia, mistä Pöystin ja Lindemaninkin teokset ovat esimerkkejä. Laajat teokset luonnollisesti voivat poiketa sisällöltään huomattavasti, vaikka pohjana on faktoja siihen tapaan kuin Veijosen uusi katekismus esittää.
Kun suomalaiselta kysytään, miten kuuluu kuudes käsky, hän muistaa väärän vastauksen jo numerosta kuusi. Älä tee huorin-käsky kuitenkin on seitsemäs käsky. Niinmuodoin ev. lut. kirkon katekismuksesta löytyy törkeitä katolisuudesta peräisin olevia virheitä käskyjen sisällöstäkin. Esimerkiksi kolmanneksi luultu neljäs käsky käskee pyhittämään sapatinpäivän, mikä on siis viikon seitsemäs päivä, lauantai. Luterilainen katekismus on puhunut lepopäivän pyhittämisen muistamisesta. Käytännössä on ollut kysymys siitä mikä katoliseen katekismukseen on kirjattukin: muista pyhittää sunnuntai, viikon ensimmäinen päivä. Ev. lut. kirkonkin uusi katekismus on monilta kohdin TOTUUDEN VASTAKOHTA! Koska Jumalan kymmenen käskyä ovat tunnettuja ja tunnustettuja kristinopin sisältöjä, liitän minäkin ne vähään katekismukseeni tässä:
Jumalan kymmenen käskyä
Toki uuteen katekismukseeni kuuluu myös profeetallinen osuus, mihin erikoistuneena olen paljonkin kirjoittanut ja alan pääteos tässä:
Jerusalemista sovittaessa Jeesus saapuu pilviin! osoitteissa:
http://wwnet.fi/users/veijone/daniel1.htm
http://wwnet.fi/users/veijone/daniel2.htm
http://wwnet.fi/users/veijone/kielet.htm
http://wwnet.fi/users/veijone/1335.htm
http://community.webshots.com/album/10977284GQDGopKiPg ja edellisen kokoomasivu:
http://wwnet.fi/users/veijone/danielx.htm

Vuoden 1995 kirjani saa jatkuvasti täsmennystä internetosoitteessani wwnet.fi/users/veijone/. Oikea kristinoppi ei voi olla koskaan valmis, täydellinen, niinkuin kirkko katekismuksineen on aina valehdellut olevansa.

7. Pöystin, Lindemanin, Veijosen, ym. henkilöiden uusi katekismus
Lutherin katekismus oli hänen. Pöystin uusi katekismus on hänen. Kaikki seurakuntalaiset voivat teoriassa kirjoittaa varsin hyvän katekismuksen. Mutta parempi aikaansaadaan siten, että kirjoittajina on useita seurakunnan tutkivia opettajia ja profeettoja.
Mainitut kolme veljeä ovat tällä hetkellä Seurakuntalainen-lehden toimituksessa. Siis myös Seurakuntalainen-lehti on uusi katekismus. Itse asiassa se on päivittäin uusinkin ja päteviä katekismuksen kirjoittajia löytyy siinä huomattavasti kolmea enemmänkin. Ja sen erikoisalana on päätoimittajansa mukaan Jumalan profeetallinen sana, missä ymmärtäminen lisääntyy loppuun asti. Raamatun ennustukset kohti Messiaan tuloa on tärkeä katekismuksen osa-alue, mitä useimmissa katekismuksissa ei noteerata lainkaan tai peräti tuomitaan tietämästä jyrkin sanoin!

Tutkimuksen lopputoteamus: henkilö joka kuvittelee omaavansa sellaisen uuden katekismuksen, että juuri se olisi AINOA oikea uusi katekismus, kuvittelee olevansa suurin mutta onkin pikkuruisin.
Uusia katekismuksia on Suomessa paljon enemmän kuin mainitut seitsemän ja maailmalla niitä vasta runsaasti onkin. Seurakuntalainen-lehti ei ole ainoa uusi katekismus, mutta tavoitteensa olla SUOMEN PARAS voi olla jo saavutettu. Kiitos kaikille uuden ja parhaimman katekismuksen tekijöillemme!
Harri Veijonen 20. 4. 2001


SEURAKUNTALAINEN-LEHTI


Katekismuslinkkejä:

* Katekismus verkossa
http://www.evl.fi/kirkolliskokous/valiokunnat/peruste/katekismus.htm

* Kirkkopalveluiden nettikatekismus
http://www.kirkkopalvelut.fi/opinto/katekismus/

* Kirkkopalveluiden katekismusmateriaali
http://www.kirkkopalvelut.fi/katekismus.html

* Luther’s Small Catechism
http://web.mit.edu/lem/www/luther-catechism.html

(Lutherin Vähä katekismus vuodelta 1529).
http://www.cl.ais.net/stluke/smallcat.htm

* Der Kleine Katechismus von Dr. Martin Luther (Lutherin Vähä katekismus saksaksi)
http://www.ekd.de/bekenntnisse/lutherkat.html

* Den lilla katekesen (Lutherin Vähä katekismus ruotsiksi)
http://www.lysator.liu.se/runeberg/katekes

* The Augsburg Confession http://www.frii.com/~gosplow/augsburg.html (Augsburgin tunnustus vuodelta 1530)

* The Smalcald Articles http://www.frii.com/~gosplow/smalcald.html (Schmalkaldenin artiklat vuodelta 1537)

* The Book of Concord: The Lutheran Confessions of 1529-1580 http://www.iclnet.org/pub/resources/text/wittenberg/wittenberg-boc.html (Sovintokirja eli evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuskirjat Iso ja Vähä katekismus, Augsburgin tunnustus ja sen puolustus, Schmalkaldenin opinkohdat ja Sovintokaava)

* The Catechism of the Catholic Church http://www.christusrex.org/www1/CDHN/ccc.html

* Catechism of the Catholic Church, Search Engine http://198.62.75.12/www2/kerygma/ccc/searchcat.html (Katolisen kirkon katekismuksen hakukone)

* Yleiskatsaus katoliseen katekismukseen http://www.wcr.ab.ca/indxcat.htm

* Catéchisme de l’église catholique http://www.christusrex.org/www1/catechism/catindex-fr.html (Katolinen katekismus ranskaksi)

* Nazareth Master Catechism http://www.cin.org/users/james/ebooks/master/master2.htm#creed (Baltimoren katekismus ja sen rinnalla vastaavat Tuomas Akvinolaisen (1225-74), Trenton kirkolliskokouksen (1545-63), paavi Pius X:n (1903-14) ja katolisen kirkon katekismuksen tekstit)

* An Exact Exposition of the Orthodox Faith http://www.orthodox.net/fathers/exactidx.htm (Pyhän Johannes Damaskolaisen (n. 675-749) Ortodoksisen uskon tarkka esitys)

* Orthodox Catechism http://www.gocanada.org/Catechism/catech.htm (Toronton Metropoliitta ja Arkkipiispa Sotirioksen katekismus vuodelta 1991).

* Orthodox Catechism http://www.ocf.org/OrthodoxPage/reading/catechism.html (tietoa ortodoksisesta kirkosta ja sen opetuksista ja teologisista käsityksistä)

* Catechism of the Church of Geneva http://www.blessedhope.simplenet.com/catechis.htm (Calvinin katekismus vuodelta 1541)

* The Heidelberg Catechism http://www.crcna.org/cr/crbe/crbecnhc.htm (hyväksytty Heidelbergin synodissa 1563 ja Dordtin synodissa 1618-19, tunnetaan myös nimellä The Palatinate Catechism)

* The Belgic (or Netherlands) Confession of Faith http://www.prca.org/bc_index.html (laadittu Alankomaiden eteläosassa, nykyisessä Belgiassa 1561 ja hyväksytty Dordtin synodissa 1618-19)

* The Book of Common Prayer http://justus.anglican.org/resources/bcp/BCP_1549.htm (Anglikaanisen kirkon yleinen rukouskirja vuodelta 1549).

* The Anglican Catechism http://www.eskimo.com/~lhowell/bcp1662/baptism/catchism.html (Anglikaanisen kirkon katekismus Yleisestä rukouskirjasta vuodelta1549/1662)

* The Catechism of the Episcopal Church (Yhdysvaltojen episkopaalisen kirkon katekismus vuodelta 1972) http://www.uwyo.edu/asa/sorg/cantbury/catechis.html

* The Book of Common Prayer http://www.church-holy-cross.org/bcp (Yleinen rukouskirja, yhdysvaltalainen laitos vuodelta 1979)

* An Outline of the Faith commonly called the Catechism http://www.church-holy-cross.org/bcp/845.html (Episkopaalisen kirkon katekismus, joka sisältyy Yleiseen rukouskirjaan vuodelta 1979)

* Westminster Confession of Faith, Westminster Larger Catechism & Westminster Shorter Catechism http://www.pointsouth.com/cpc (Westminsterin uskontunnus, isokatekismus ja vähäkatekismus vuosilta 1646-47).

* Westminster Larger Catechism http://opc.org/Documents/WLC.html

http://www.reformed.org/documents/larger1.html

* Luther’s 95 Theses http://www.gty.org/~phil/history/95theses.htm (Lutherin 95 teesiä vuodelta 1517)

* Linkkisivuja eri kirkkokuntien katekismuksiin ja tunnustuksiin http://mypage.goplay.com/glastonbury/page2.html

http://www.creeds.net/index.htm

http://www.kirkkopalvelut.fi/opinto/katekismus/tietopd

http://www.evl.fi/yht.htm

1 Uusi Katekismus verkossa ja erityisryhmille Uusi Katekismus verkossa ja erityisryhmille Uusi Katekismus löytyy nyt myös verkosta. Verkkoversion osoite on: http://www.evl.fi/katekismus/. Kirkko jakaa Katekismuksen myös erityisryhmille. Kirkkohallitus julkaisee uuden Katekismuksen piste http://www.kynnys.fi/kutsut/katekismus.htm

2 Uusi Katekismus ~ Kohta se kolahtaa Tässä kaupungissa on paljon minun kansaani." Tämä raamatunsana muistuttaa minua siitä, että kaikki helsinkiläiset ovat pohjimmiltaan Jumalan kansaa, hänen luomiaan ja lunastamiaan ihmisiä. Kun katselen vastaantulevia Helsingin kaduilla, monien http://www.usko.net/katekismus/

3 Uusi Katekismus ~ Kohta se kolahtaa Kyrkomötet godkände senaste år en ny katekes för vår ev.luth. kyrka. Katekesen berättar i korthet vad kyrkan lär om den kristna trons viktigaste frågor och bygger på Martin Luthers Lilla katekes. Innehållet är det samma men språkdräkten är ny http://www.usko.net/katekismus/indexsve.html

4 Uusi Katekismus ~ Kohta se kolahtaa Katekeslinkar Katekesen i nätet Nätkatekes /Kirkkopalvelut Katekesmaterial /Kirkkopalvelut * Katekismus verkossa http://www.evl.fi/kirkolliskokous/valiokunnat/peruste/katekismus.htm * Kirkkopalveluiden nettikatekismus http://www.kirkkopalvelut.fi/opinto http://www.usko.net/katekismus/linkar.html

5 Uusi Katekismus ~ Kohta se kolahtaa Katekismuslinkkejä * Katekismus verkossa http://www.evl.fi/kirkolliskokous/valiokunnat/peruste/katekismus.htm * Kirkkopalveluiden nettikatekismus http://www.kirkkopalvelut.fi/opinto/katekismus/ * Kirkkopalveluiden katekismusmateriaali http://www http://www.usko.net/katekismus/linkkeja.html

6 Uusi Katekismus ~ Kohta se kolahtaa UUSI KATEKISMUS Kirkolliskokous (www.evl.fi/kirkolliskokous) lähetti piispainkokoukselle keväällä 1993 aloitteen, jonka mukaan kirkon tuli laatia vanhentuneen vuoden 1948 kristinopin tilalle uusi. Piispainkokous asetti tehtävään syksyllä http://www.usko.net/katekismus/uusikhistoria.htm

7 Uusi Katekismus ~ Kohta se kolahtaa Historia Historia jakaantuu kahteen eri aikakauteen kuuluvaan osaan: 1.Lutherin vähäkatekismuksen synty ja 2. uusi katekismus - Suomen neljäs kristinoppi http://www.usko.net/katekismus/historia.html

8 Uusi Katekismus ~ Kohta se kolahtaa KATEKESEN OCH DESS HISTORIA Ordet katekes kommer från det grekiska verbet katekhein, som betyder att lära och berätta. Ordet syftade ursprungligen på den kristna undervisning man gav en person innan denna skulle döpas. Senare kom katekes att http://www.usko.net/katekismus/historiasve.html

9 Uusi Katekismus ~ Kohta se kolahtaa Biskop Erik Vikström skriver personligt om de lutherska grundsanningarna Innantill handlar om tron som kommer nära "Varje god bok börjar med en god idé. Därför hoppas jag givetvis att det var en sådan jag fick när jag arbetade med http://www.usko.net/katekismus/innantill.html

10 Uusi Katekismus ~ Kohta se kolahtaa Gästbok | Läs gästboken | Namn: e-post: Hemsida: Meddelande: | Admin | Du kan lämna ett meddelande i gästboken. Vi förbehåller oss rätten att ta bort osakliga meddelanden från boken. Använd INTE html-koder eller javascript-koder i meddelandet http://www.usko.net/katekismus/gastbok.html

11 Uusi Katekismus ~ Kohta se kolahtaa Vieraskirja | Lue vieraskirjaa | Nimi: Sähköposti: Kotisivu: Viesti: | Admin | Voit jättää vieraskirjaan omannäköisen viestisi. Pidämme kuitenkin itsellämme oikeuden poistaa asiattomat viesti kannasta. html-koodit tai javascript-koodit viestissä http://www.usko.net/katekismus/vieraskirja.html

12 Uusi Katekismus ~ Kohta se kolahtaa Katekismuksen syntyajan historiaa Uskonpuhdistaja Martti Luther eli 1520 luvun Saksassa kiinnostavia ja osin pelottavia elämänvaiheita. Luther oli syntynyt 1483 ja naulasi Wittenbergin linnankirkon seinään katolista kirkkoa kritisoivat teesinsä 34 http://www.usko.net/katekismus/syntyhistoria.html

13 Uusi Katekismus ~ Kohta se kolahtaa Fråga om katekesen Du har möjlighet att ställa frågor om den nya katekesen. Skriv Dina frågor på formuläret här nedan. Skriv en kort rubrik för varje fråga. Tryck sedan på "send"-knappen varefter Dina frågor går till Helsingfors kyrkliga http://www.usko.net/katekismus/fraga.html

14 Uusi Katekismus ~ Kohta se kolahtaa Kysy katekismuksesta Sinulla on mahdollisuus esittää Katekismukseen liittyvä kysymys. Kirjoita kysymyksesi alla olevaan lomakkeeseen. Kirjoita myös kysymyksellesi lyhyt otsikko, joka mielestäsi parhaiten kuvaa pohdintasi sisältöä. Lopuksi paina http://www.usko.net/katekismus/kysykatekismuksesta.html

15 Riemuvuosi 2000 - Hankkeet - Katekismus Katekismus (ev.lut.) Katekismus -mAinosbAnneri EVAnkelis-lUterilaisessa kirkossa riemuvuoden keskeinen hanke on uusi Katekismus eli kristinoppi. Se jaettiin riemuvuoden lahjana kaikkiin talouksiin, joissa on ev.lut. kirkkoon kuuluva henkilö. Katekismus http://www.riemuvuosi2000.fi/katekismus.shtml

16 13.11. - Kirkolliskokouksen päätöksiä 8.-13.11.1999: Kirkolle uusi Katekismus ja jumalanpalvelus 13.11. - Kirkolliskokouksen päätöksiä 8.-13.11.1999: Kirkolle uusi Katekismus ja jumalanpalvelus Uusi Katekismus hyväksyttiin Kirkolliskokous hyväksyi 12.11. yksimielisesti uuden luterilaisen kirkon Katekismuksen. Kirja jaetaan kahden miljoonan http://www.evl.fi/kkh/kt/uutiset/mar99/turku14.htm

17 Katekismus Katekismus joka kotiin Katekismus jaetaan Katekismus? Mikä? Katekismus - tässä se on Katekismus netissä Katekismus seurakunnissa Katekismus radioissa ja TVssä Pisteet kotiin! Uusi Katekismus tänä syksynä 2 miljoonaan suomalaiskotiin Runsaat 2 http://www.turunsrk.fi/katekismus.html

18 INTERNETIX - keskustelua Elämänkatsomus- ja uskontokeskustelua [ Kirjoita viesti ] [ Ohje ] Moraalilain perusta - Fragli 13:10:50 1/22/2001 (6) naurettavaa hölynpölyä - Veli-Matti 18:12:37 1/22/2001 (0) Voinko kysyä totuudelta? - Filosohva 16:02:45 1/22/2001 (3) Re: Voinko http://www.internetix.fi/wb/keskustelut/uskonto/uskoboard.html

19 5.9. - Uusi Katekismus tänä syksynä 2 miljoonaan suomalaiskotiin 5.9. - Uusi Katekismus tänä syksynä 2 miljoonaan suomalaiskotiin Runsaat 2 miljoonaa suomalaiskotia saa tänä syksynä uuden Katekismuksen luterilaisen kirkon lahjana. Uusi Katekismus on kirkon riemuvuoden 2000 suurhanke. Kirjan jakaminen koteihin http://www.evl.fi/kkh/kt/uutiset/syy2000/katuut.htm

20 31.5. - Uusi Katekismus syksyllä kahteen miljoonaan suomalaiskotiin. Painotyö alkoi Editan kirjapainossa. 31.5. - Uusi Katekismus syksyllä kahteen miljoonaan suomalaiskotiin. Painotyö alkoi Editan kirjapainossa. Evankelis-luterilaisessa kirkossa riemuvuoden 2000 keskeinen hanke on uusi Katekismus eli kristinoppi. Se jaetaan kirkolliskokouksen päätöksellä http://www.evl.fi/kkh/kt/uutiset/tou2000/kateke.htm

21 Katekismus Katekismus - mitä se on?Kirkolliskokouksen hyväksymä luterilaisen kirkkomme uusi katekismus on jaettu suomalaisiin koteihin. Kirja haluaa lyhyesti sanoa: tätä on kristinusko. Moni on tarttunut kiinnostuneena, jopa innokkaana kirjaan. Miksi tällainen http://www.sro.fi/katekismus/

22 KATEKISMUS HYVÄ TIENVIITTA AJANKOHTAISTA Toukokuu: Lapset, nuoret ja katekismus Kesä-heinäkuu: Kirkot ja uusi katekismus Elokuu: Aikuiset ja katekismus Syyskuu: Katekismuksen jakelu Lokakuu: Oppi ja katekismus Marraskuu: Katekismuksen tulevaisuus Eri kirjoittajat esittävät http://www.kirkkopalvelut.fi/opinto/katekismus/ajankoht.html

23 TKrT - Katekismus Tampereen Kristityt Teekkarit ry Katekismus-viikko Uusi kristinopin perusteita käsittelevä Katekismus ilmestyi syksyllä 2000. Sen innoittama Tampereen kristilliset opiskelijajärjestöt päättivät järjestää opetusviikon kristinuskon perusteista http://butler.cc.tut.fi/~tkrt/historia/katekismus.htm

24 Vähä katekismus Paavin valta ja johtoasema KÄSIKIRJA VÄHÄ KATEKISMUS TAVALLISILLE PAPEILLE JA SAARNAAJILLE Martti Luther toivottaa kaikille uskollisille ja hurskaille papeille ja saarnaajille Herramme Jeesuksen Kristuksen armoa, laupeutta ja rauhaa. Äskeisillä http://www.evl.fi/tunnustuskirjat/vahakatekismus.html

25 Katekismus 2000: Uuden Katekismuksen esittelysivu Katekismus myös verkossaUusi Katekismus löytyy nyt verkosta. Sen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että Katekismukseen olisi helppo viitata muissa verkkopalveluissa. Myös hakemisto on verkkoversiossa erityisen helppokäyttöinen http://www.evl.fi/katekismus/kinfo.htm

26 Profeetan katekismus Saarna Urjalan kirkossa 29.8.1999 Profeetan katekismus "Sinulle, ihminen on ilmoitettu, mikä on hyvää. Vain tätä Herra sinulta odottaa: tee sitä mikä on oikein, osoita rakkautta ja hyvyyttä ja vaella valvoen, Jumalaasi kuunnellen." Miika 6:8 http://www.kolumbus.fi/kauker/sanoma/14hell.htm

27 Kynnys ry:n tapahtumat Tapahtumat STOP! http://www.kynnys.fi/tapahtumat.htm

28 Vähä katekismus Paavin valta ja johtoasema KÄSIKIRJA VÄHÄ KATEKISMUS TAVALLISILLE PAPEILLE JA SAARNAAJILLE Martti Luther toivottaa kaikille uskollisille ja hurskaille papeille ja saarnaajille Herramme Jeesuksen Kristuksen armoa, laupeutta ja rauhaa. Äskeisillä http://www.evl.fi/tunnustuskirjat/vhkatekismus.html

29 Hämeenlinnan ja Vanajan seurakuntayhtymä 2001 - Maanantai 26.3.2001www.hameenlinna-evl.fi Pullopennikeräys Kotikirkko-lehti Uusi katekismus Lähettikirje Elämäntarinoita Nepalista Nepalin matkakertomus Siperian vaatekeräys Herättäjäyhdistys Hämeenlinnassa Hyvä meininki Ajankohtaiset http://www.hameenlinna-evl.fi/

30 Katekismus ja me Erkki Koskenniemi SLEY KATEKISMUS JA ME LASTEN PARAS TAVARA - JA AIKUISTENKIN Miten katekismus syntyi? "Äskeisillä tarkastusmatkoilla havaitsemani valitettava ja onneton hätätila on suorastaan pakottanut minut tekemään tästä katekismuksesta eli http://www.sley.fi/luennot/ESITYS/KatekiEK.html

31 21.1.1998 / Uusi testamentti ja alkukirkko/Timo Eskola STI:n luennot / Raamattu - uskon lähde ja normi 21.1.1998, Uusi testamentti ja alkukirkko Timo Eskola Kysymys kristillistä uskoa ohjaavasta normista tai säännöstä on jo Uuden testamentin kohdalla tärkeä. Sen sisältöä ohjaavien tekijöiden http://www.teolinst.fi/luennot/te980121.html

32 katekismus Katekismus on uskon tiivistelmä Katekismus lahjana jokaiseen tamperelaistalouteen *Luterilaisen kirkon Riemuvuoden suurhanke, uusi Katekismus jaetaan koteihin syyskuussa 2000. * Tampereen ev. lut. seurakuntayhtymä jakaa Katekismuksen jokaiseen http://www.evl.fi/srk/tampere/katekismus.htm

33 Iso katekismus, Esipuhe MARTTI LUTHERIN ESIPUHE, Iso katekismus ESIPUHE Tämä saarna, joka nyt seuraa, on alun alkaen laadittu opetukseksi lapsille ja yksinkertaisille. Juuri siksi siitä on vanhastaan käytetty kreikankielistä nimitystä katekismus, mikä tarkoittaa "lasten http://www.evl.fi/tunnustuskirjat/ik/esipuhe.html

34 Katekismus on kirkon uskon tiivistelmä Katekismus on uskon tiivistelmä Sana "katekismus" tulee kreikan kielestä ja tarkoittaa kasteopetusta. Uusi Katekismus on oppikirja, joka sanoo tiivistetysti, mitä kirkko opettaa ja uskoo aloittaessaan 2000-lukua. Katekismus jakaantuu pääkappaleisiin http://www.evl.fi/srk/tampere/kate.htm

KATEKISMUSKESKUS