Harri Veijonen:

SEURAKUNNAN YLÖSOTTOA KYMMENELLÄ KIELELLÄ

Tästä Veijosen kotisivulle internetissä

Teksti on osittain vuodelta 1995 ja voi sisältää täsmennettäviä kohtia.


SUOMI

Juutalaisten asuttua säädetysti Jerusalemissa 70 vuosiviikkoa loppuun asti eli vuonna 1993 ryhdytään tekemään Jerusalemiin ulottuvaa valerauhaa, Daniel 9:24-26. Rauha valmistuu vuosiviikon eli seitsemän vuoden aikana, sanoo Daniel 9:27. Sitten sopimus vahvistetaan ja seurakunta lähtee!

RUOTSI

Ruotsi. "Och han skall med många sluta ett starkt förbund för en vecka, och för en halv vecka ..." Suom. "tehdä raskaaksi" tilalla "sluta ett förbund", tehdä, päättää sopimus. "Sluta" verbi sulkea, panna lukkoon, kiinni. Iltalehti 11.1.1989: "Veijosen mukaan Antikristuksella ei tarkoiteta PLO:n johtaja Jasser Arafatia .. vaan A. nousee Neuvostoliitosta." Valtioineen poistuva ja takaisinkin tuleva peto (Ilm. 17:8-12) ei todellakaan ole mukana rauhanliiton tekovaiheissa vaan ilmestyy vasta Jerusalemin kohtalosta päättävää sopimusta "lyömään lukkoon", vaikka nousisi EU:stakin, kuten monet väittävät.
"Ennen kuin tämä .. alkaa, Antikristus näyttää elävän vielä sitä vaihetta, jota voidaan nimittää hänen inhimilliseksi urakseen" (Novum 4 s. 937). "Viikkoa varten ja puolta viikkoa varten." Ruotsissa puolta vuosiviikkoa ei sisällytetä edelliseen viikkoon!

NORJA

Norjalainen Iso Raamatun Tietosanakirjan ja Novumin päätoimittaja, Thoralf Gilbrant luettelee tulkintaamme uskoneita selittäjiä eri kristillisistä piireistä samalla kertoen: "selvä yksimielisyys vallitsee siitä, että Danielin kirjan seitsemäskymmenes vuosiviikko (Daniel 9:27) muodostaa Ilmestyskirjan kronologiset puitteet" (Novum 4 s.853). Itse hän käyttää Daniel 9:27:stä lausetta: "suuri syy Israelin ankaraan hätään lopun aikana on, että juutalaiset tekevät liiton tulevan Antikristuksen kanssa" (Ennustukset toteutuvat 4 s. 193).


SAKSA

"Das Volk eines Fursten wird kommen" (Dan. 9:26). Erään ruhtinaan kansa tulee. Hitlerkö tulee takaisin? "On merkillistä miten hiljaa hengelliset lehdet ovat tästä Lähi-Idän rauhanprosessista" (Arto Pöllänen, Ristin Voitto-lehti 23.9. 1993)-huutajakin merkillisesti väittää kuten jotkut okkultisti Nostradamuksen tulkitsijat, että Antikristus tulee Saksasta (ks. Nostradamus-tutkielmani). Hyvä Sanoma-lehti 1994 syyskuussa ikäänkuin aloitti kampanjan, ettei tekeillä oleva "se rauha" olisikaan! Luku "Seurakunnan eksyttäjät ylösoton vuonna" löytyy julkaisustani "Raamatun ennustuksia vuosille 1994-2001".
"Und im Heiligtum wird stehen ein Greuelbild" eli "ja pyhäkössä tulee seisomaan iljetyskuva". Saksalaiselta Martti Lutherilta vaikutteita saanut Mikael Agricolan 1. suom. Biblia v. 1642 kääntää: "Mutta hän monelle liiton vahvista yhdes viicos .. ja siipein tykönä seiso hävityksen julmuus..." Agricola käyttää myös "69 viikon" mentyä tuhotaan Voideltu, vaikka 62 viikkoa siinä kohden on. Eihän Messiasta tapettu samaan aikaan kun juutalaiset rakensivat Jerusalemiaan 1980-luvulla.
Saksalainen Juhlaraamattu, Jubileums-Bibel käyttää hieman eri sanoja ja selittää Kristuksen kuolinajan 28-35 jKr. tienoille. Siinä viitataan myös Matteus 24:15 ilmoittamaan tulevaan hävityksen kauhistukseen. Saarnivaaran mukaan kukaan ei pelastuisi tulevasta vihasta. Monet luterilaiset ja helluntailaisistakin ainakin Osmo Haavisto vanhaa saksalaista tulkintaa matkien selittävät, ettei lopun ajan suurta ahdistusta tulisikaan vaan se oli Tituksen aikana 70 jKr! Vahinko, ettei Luther nostanut hattuaan tässä, mitä ymmärtämättömyyttä sitten vieläkin toistavat ne, jotka eivät salli ymmärryksensä lisääntyä.
"Und in der Mitte der Woche" (Dan. 9:27) eli "ja keskellä viikkoa" kääntää mm. Stuttgarter Erklärungsbibel, mutta "keskellä"-sanaahan kyseisessä heprean kohdassa ei ole. Aage Henkenin "Daniel" sisältää kiinnostavaa aineistoa: "Und er ist nicht mehr". Messiastako ei enää olisi? Ei ole enempää! "Das Subjekt ist unklar: Der Furst. Daniel 9:27:n subjekti siis jo 26. jakeessa mainittu ruhtinas. Eikä tuleva ruhtinas ollut Titus! Oikea hävityksen kauhistushan päättyy Messiaan tuloon, jota juutalaiset 70 jKr. turhaan odottivat (Grimberg: Kansojen historia 6 s. 283)! Tituksen hallituskautta himmensi Vesuviuksen purkaus 79 jKr, mutta hän itse kuoli vasta 81 jKr eikä missään tulvassa vaan kuumetautiin (Kansojen historia 6 s.290). Googista sanoo Herran sana: "Minä käyn oikeutta hänen kanssansa rutolla ja verellä. Ja minä annan sataa kaatosadetta, raekiviä, tulta ja tulikiveä hänen päällensä, hänen sotalaumojensa päälle ja lukuisain kansojen päälle, jotka hänen kanssansa ovat" (Hes. 38:22). Turhia olisivat spekuloinnit (vrt. Saarnivaara: Voiko Raamattuun luottaa s. 525) koskeeko Daniel 9:26:n saa "loppunsa"(QiZo) vain ruhtinaan joukkoja eikä itse ruhtinasta.
Das Alte Testament hebräisch-deutsch ei paljoa uutta tarjoa. Kertoo kuitenkin sen, miten eri heprean lähdeteksteissä on hieman eroja. Daniel 9:27:ssä "ja (hän) vahvistaa" tuntee muunnoksen. Jakeen seitsemäs sana "(hän) lakkauttaa" tunnetaan myös ilman heprean jod-kirjainta. Se pieni merkki hyvinkin kadonnut sanan toiseksi viimeinen kirjain.


ENGLANTI

Englantilaisista käännöksistä todettiin jo edellä, ettei niistä löydy "silloin"(luopumus päättyy..) vaan on mahdollista, että viikkoja tarvitaan eivätkä ne pääty Herran näkyvään paluuseen vaan Daniel 9:27:n alkamiseen, mikä päättyy Herran näkyvään paluuseen. Helluntailaisten Kansainvälisen Kirjeopiston (nyk. Kansainvälinen Teologinen opisto) "Daniel and Revelation" (Westlake) s. 234 sanoo: "The coming ruler who will make a covenant with Israel." "Tuleva johtaja, joka tekee sopimuksen Israelin kanssa". Mutta kysymyshän on siitä, että hän vahvistaa Israelin Jerusalemia koskevan sopimuksen monien kanssa.
K.O. Syväntö väittää (VT:n käännösvirheistä), ettei Daniel 9:26 puhu tulvasta, vaikka Tituksesta kylläkin. Ei puhu Tituksesta vaan tulvasta, missä Antikristus tuhoutuu. Sitä ainakin monet kielet, englantikin tukee. Kristiina Lampola ja "Suomen parhaat heprean suomentajatkin" kääntävät, että hyökkääjä saisi loppunsa tulvassa. Laittoman Herra tuhoaa suunsa henkäyksellä ja tulemuksensa ilmestymisellä (2 Tess. 2:8). Puhaltaessaan vaikka maan napojen välinen akseli eri asentoon, vedet vaihtavat paikkaa ja tulva tulee. "Suuri maanjäristys tulee Israelin maahan" (Hes. 38:19). Onhan Öljymäen kallioperässäkin halkeama, mikä ei kestä kun Messias pyhineen Karitsan häistä tulee (Sakarja 14:4). Sekä peto että väärä profeetta päätyvät tulijärveen (Ilm. 19:20).
"Hän", Daniel 9:27 hepreassa oleva verbiin sisältyvä yksikön kolmannen persoonan tekijä ei siis ole Messias eikä Titus vaan jo Daniel 9:26:n lopussa mainittu hyökkäävä ruhtinas, uusi hallitsija, tuleva johtaja, se kauhea hävittäjä (Dan. 9:27b). "Daniel and Revelation" tukee ajatusta: "He". This is the "ruler who will come" of verse 26 (s. 48). Siis "hän", tämä on se tuleva johtaja 26. jakeessa mainittu.
"Then he shall confirm a covenant with many for one week". "Then" eli "silloin" tässä on yhtä oikein kuin ja-pronomini. Daniel 9:27:n asiat jatkuvat heti Daniel 9:26:ssa mainittujen viikkojen loppumisen jälkeen. "Confirm a covenant", vahvistaa liiton, sopimuksen. Kirkostakin tuttu termi "konfirmaatio" (kasteenliiton vahvistaminen). Seurakunnalle on täysin selvää, että kuten kirkossa kasteenliitto ja sen vahvistaminen samoin Lähi-Idässä rauhanliitto ja sen vahvistaminen ovat petosta! The New Jerusalem Bible sanoo: "He will strike a firm alliance with many people for the space of a week and for the space of one half-week he will put a stop..." Alliance liittoutuminen, valtioiden välinen liittoutuma. "For the space of a week", viikon aikana. Liitto tehtäisiin ja lopuksi vahvistettaisiin seitsemän vuoden aikana.

RANSKA

Laajin suomennettu Daniel 9:27:ä käsittelevä selitysteos on ranskalaisen tekijän. Professori Raymond Chaslesin "Israel ja maailman kansat" (alkuteos 1945). Chasles ennaltatiesi "rauhan" tulon lisäksi Israelin valtion synnyn ja Jerusalemin joutumisen juutalaisille: "Tulevaa maailmanaikaa silmälläpitäen täytyy juutalaisvaltion jälleen syntyä pääkaupunkinaan Jerusalem" (s. 112, 3.p. s. 120). Jerusalemista tulee vihan ajan jälkeen jakamaton Israelin pääkaupunki.
Ollaanpa laskelman yksityiskohdista mitä mieltä tahansa, vielä nytkin voidaan toistaa Chaslesin selitys Daniel 9:27:ää seuraavasta ajasta: "Kaikkein Pyhin voidellaan. Tässä on kysymyksessä Kaikkein Pyhin tulevan maailmanajan temppelissä, jota Hesekiel (luku 41) on kuvannut. Erämaassa oli Ilmestysmaja saanut voitelun (2 Mooses 30:26-29;40:9-11;3M 8:10-11). Tätä ei uudistettu Salomon eikä Serubbaabelin temppelille, sillä ne olivat ensimmäisen majan jatkoa. Mutta kun Messias-Kuningas tulee ja ottaa haltuunsa isänsä Daavidin valtaistuimen (Luuk. 1:32), silloin pystytetään temppeli, joka on edellä kaikkia aikaisempia. Kaikki tämän temppelin suunnitelmat ja pienempiinkin yksityskohtiin menevän kuvauksen on Jumala itse antanut profeetta Hesekielille. Kaikkein Pyhimmässä ei tule enää olemaan mitään Liitonarkkia (Jer. 3:16). Se korvataan Messias-Kuninkaan valtaistuimella, jonka sen hallitsija maan päällä tulee ottamaan haltuunsa. Silloin voidellaan Kaikkein Pyhin, kuten Kristus on voideltu"(s. 54).
Raymond Chaslesin "sanatarkan" (s. 53) käännöksen suurin poikkeama "sijoittaa alttarinsiivelle" (s. 105). Ja "vuosiviikon puolivälissä hän lakkauttaa". Heprea ei puhu puolivälistä eikä 1991 alulle pantua rauhaa vielä 1995 lakkauteta kun ei siksi ehditä solmiakaan. Ja jos Jerusalemia koskeva sopimus vahvistetaan vuonna 2000, tuskin se siitä kestäisi vuosiviikon puoliväliin, 3 1/2 vuotta eteenpäin. Kyllä Hitlerkin oli Antikristuksen esikuva ja Hitlerin hyökkäämättömyyssopimuksen lyhyestä kestosta saa oppia.
Ranskankielinen raamattu, La Sainte Bible, sanoo: Et il consolidera une alliance avec un grand nombre. "Consolidera" vahvistaa, lujittaa. Kustannus Oy Kanavan "Raamattua alkukielellä" (1943) sanoo, että tarkin käännös saadaan esperanton kielelle ja juutalainen Lazaro L. Zamenhof sellaisen on tehnytkin: La Sankta Biblio.
"Israelin, ainakin tuon kansan ratkaisevimman osan, kokoaminen täytyy olla päättynyt ennen Danielin 70:nnen vuosiviikon viimeistä päivää" (Chasles s. 113). Tuo osa juutalaisia on Israelissa jo nyt. Kirjoitin 1986 kirjasessani, että rauhansopimukseen johtaa esim. juutalaisten päästäminen Neuvostoliitosta. "Sitten tulee Peres"-ilmoitusartikkelissa tarkensin miten väärä profeetta tulisi ruikuttamaan "päästä sinä kansamme pohjoisesta maastasi (Jeremia 16:15) niin saan heidät suostumaan alueittemme luovutukseen (Jooel 3:2) ja rauhaan". Ja pohjoisen (Dan. 11:40) merkkipäinen (Ilm. 13:14) sai Pereksen vieraakseen ja alkoi tapahtua.
Raymond Chaslesin teoksen toistaminen on johtanut myös hakoteille. Vaikka hän oikein sanoo ensin toteutuvan mm. luopumuksen ja oikein viittaa siitäkin kertovaan 2 Tess. 2:1-3:een, hän ei selvästi kerro mitä Daniel 9:27:ssä tapahtuu. Monet selittäjät vielä myöhemminkin tekevät samoin. Jumala on estänyt selkeän sanoman "rauhasta ylösottoineen" ennenkuin tapahtuma on aivan edessä. Eikä tätä sanomaa voida julistaa poliitikkojen ja piispojen vaan heidän halveksimien "hullun" ukko-Nooan kaltaisten suulla.
Tutkittavaksi Ancien Testament: Il imposera une alliance a une multitude pendant un septenaire, et pendant la moitie du septenaire, il fera cesser sacrifice et oblation; sur l´aile des abominations, il y aura un devastateur, et cela, jusqu´a ce que l´aneantissement decrete fonde sur le devastateur (Daniel 9:27).


LATINA

Vulgata, latinankielin Hieronymoksen tekemä raamatunkäännös (n. 400 jKr.) on vanhempi kuin heprean masoreettiteksti (n. 600 jKr.). UT:n puolella mainittu laiton (2 Tess. 2:3) "homo peccafi, filius perditionis" eli "ihminen synnin, poika tuhoutumisen". Siis miespuolinen ihminen eikä esim. EU:n käyttämä tietokone, kuten selittää venäläisten arvostama helluntailaisjohtaja Kai Antturi Thoralf Gilbrantin kirjan "EU peto vai pelastaja" (RV 1994) "turhassa" (Asko Kariluoto Ristin Voitossa) liitteessä. "Perditor" merkitsee tuhooja, hävittäjä, vrt. Dan. 9:27b.
Vulgata käyttää Daniel 9:26:ssa voidellusta sanaa "christus" , 25. jakeessa "cristus dux". Dux johtaja, päällikkö. Jerusalemin toisen temppelin rakennustöiden päälliköstä lienee kysymyskin. Septuagintan perusteella Tolonen puhuu voitelusta, mutta latina ei tue ajatusta voitelun keskeyttämisestä vaan: post ebdomades sexaginta duas occidentur christus et non erit eius et civitatem et sanctuarium dissipabit populus cum duce venturo et finis eius vastitas et post finem belli statuta desolatio. "Occidentur" ei merkitse keskeyttää (voitelu) vaan 62 vuosiviikon jälkeen "surmataan". Christiani, kristityt (Streng: Latinalais-suomalainen Sanakirja). Kristuksesta kristityt saivat nimensä.
Daniel 9:27: Confirmabit autem pactum multis ebdomas (uudessa latinassa sanan edessä h-kirjain) una et in dimidio ebdomadis deficiet hostia et sacrificium et in templo erit abominatio desolationis et usque ad consummationem et finem perseverabit desolatio.
Mielenkiintoista on nähdä termi "pactum", mikä on akkusatiivi sanasta pax eli rauha! Ei liiton lujittaminen vaan rauhan "konfirmointi"! Mutta (autem) hän vahvistaa rauhan monille seitsikko yksi ja puolelle seitsikolle (illatiivi) lakkauttaa uhrieläin ja uhri ja temppelissä on (tulevaisuudessa) inhottavuus autioksi jättämisen (desolatus, autioksi jäänyt). Ei seitsemässä vuodessa vaan "seitsikko yksi" kuin vuosiviikon rauhan. Nova (uusi) Vulgata sanoo lopun: et erit super alam abominationis vastator et usquedum consummatio et decretum effundantur super vastatorem. Ja on päällä siiven hävittäjä ja kunnes yhteenlaskettu ja päätöstuomio vuodatetaan ylle hävittäjän.
Latinalaisen raamatun tuntenut apotti pystyi todistamaan vääräksi opin ylösotosta ensimmäisen vuosituhannen vaihteessa. Hyvä Sanoma 1/95:kin siitä kertoi, mutta artikkelissa vuoden 2000 lähenemisestä vain rauhoitteli sieluja jättäen mainitsematta millä asia voitiin todistaa: Pax Ierusalemia ei silloin vielä ollut tulossa!


KREIKKA

Vanhaa kreikannosta eli Septuagintaa täytyy arvostaa (IRT palsta 1192). Uuras Saarnivaara väittää, että Septuagintassa Danielin kirjan käännös olisi Septuagintan huonoin (Voiko Raamattuun luottaa s. 67). Huonosti se sopiikin Saarnivaaran Messiaan aikaan päättävään vuosiviikkotulkintaan. "Then the time shall return", vuosiviikot palaavat (katso 4. luvun loppu)!
Latinan "homo" (ihminen) kreik. "ho antropos". Laittoman (2 Tess. 2:3) yhdistää Pohjan (pohjoisen) kuninkaaseen (Dan. 9:27, 11:40) jopa vanha kirkollinen J. A. Mannermaan selitysteos (1929). A.F. Puukko, joka Saarisalon mukaan ei ollut pätevä kääntäjä (Sydämeni asioita s. 85), sanoo, että "hävittäjä tulee kauhistuksen siivellä" on alkutekstissä epävarma, mutta kreikkal. käännökset edellyttävät temppelin häpäisemistä (Raamatun selitysteos IV s. 332).
The Septuaginta version: Greek and English:ssa Daniel 9:27a on seuraaavasti: kai (ja) dhnamosei (vahvistaa) diatheken (liiton) pollois (monille) hebdomas (vuosiviikko) mia (yksi. Heis-sanan f. yks.nom, Novum 5 s.313). Jälleen osoitus siitä, ettei vahvistettava asia tapahtuisi seitsemässä vuodessa vaan siinä ajassa tapahtunut (rauhanliitto) vahvistetaan. English: "And one week shall establish the covenant with many".
"Ja vuosiviikon puolivälissä hän poistaa minun teurasuhrini ja juomauhrini" (Saarnivaara s. 525). Luonnollisesti Saarnivaara selittää, että uhritoimitusten voimassa olo päättyi, mutta hän on Antikristus, joka toimitukset poistaa, lopettaa. Tarkaksi tutkijaksi luulemamme Saarnivaara ei puhu toisesta kreikannoksesta mitään. Se poikkeaa selvästi siitä mitä versio Greek and English:kin käyttää. Molemmat käännökset ovat allekkain teoksessa, josta käytän nimeä Septuaginta ( A. Rahfls 1935).


HEPREA

Hebrean termi ha-Masiah, the "anoited one", määrätty voideltu.(Hartman - Dilella s. 251). Vain Ps. 2:2:ssa ja Dan 9:25,26:ssa esiintyy sana "voideltu" tarkoittaen pelastuksen välittäjää (IRT, palsta 3535). Jerusalemin temppelin rakennustöihin voideltu johtaja, johon kului 7 vuosiviikkoa, ei voinut olla 62 viikon mentyä tapettu määrätty Messias, "alkutekstissä ei ole artikkelia "ha", joka määräisi kohteeksi Messiaan" (Svili s. 34).
"Sabu", seitsikko,vuosiviikko. Keskellä-sanaa ei ole Dan9:27:ssä (käännettävä"puoleksi vuosiviikoksi" vrt. Harrison, Biblical Hebrew), ei myöskään 25. jakeessa. Siinä se silti on oikea käännös, koska on inessiivi "ahtaissa ajoissa", eikä datiivi (suom. allatiivi "ahtaina aikoina"). On luonnollistakin, että ilmoitettaessa pitemmästä ajanjaksosta "rakennetaan jälleen" vain yksi vuosi, "69 viikon mentyä", ilmoitetaan keskikohta. Jos se oli 1985, Herran näkyvä paluu kevättalvella vuonna 2004. Hyökkäävästä lopun ajan ruhtinaasta käytetty termi (Dan 9:26b) esiintyy profeetoissa yksinomaan Hesekielillä. Hyökkäämisestä käytetty verbi on "mennä sisään". Se on sama kuin Daniel 11 sotakuvauksissa Etelän ja Pohjoisen välillä (Tolonen s. 103). Me tiedämme Daniel 11:36-45:n omapäisen kuninkaan olevan Antikristus (ks. Raamatun lukijan käsikirja s. 300).
Niin yllättävältä taholta kuin Teologisesta Aikakausikirjasta (Laato Antti)löytyy tukea käsitykselle, että hyökkääjä on Hesekielissä mainittu Roosin, Mesekin ja Tuubalin ruhtinas Goog. 1992 piplian tekijöille, unohtamatta RKK:n sihteeriä, tuli kiire "pestä kätensä", poistaa raamatusta "Roos" (Hes 38:2) niinkuin Rysland. Jo khra Gust. Nyholmille oli selvää, että on kaksi Googin sotaa (Googin sota ja Suomen kohtalo s. 26. 1942): vasta tuhatvuotisen ajan jälkeen maan neljältä ilmalta tuleva (Ilm. 20:8) ja meidän aikanamme Suomen itänaapurista lähtevä, vrt. Meller. Näyttääpä venäläinen historijoitsijakin tietävän, että vanhin tieto Venäjästä on Hesekielin kirjan roos (ks. Hitchcock Mark: Varo Israel Karhu tulee. Kuva ja Sana, 1994)!
"Venäjää ei pysäytä mikään!" (Thoralf Gilbrant lokakuun 1994 Hyvä Sanomassa). "Takaisin tullessaan peto nousee syvyydestä (Ilm. 17:8). Tämä merkitsee kapinaa, sekasortoa ja asevoimienkin käyttöä Jumalan sallimissa rajoissa" (Veijonen: Ennustuksiani seurataan. Etelä-Saimaa 18.7. 1992). Suomen esivallallekin 1992 tiedottamani ennustukseni Vladimir Zhirinovskin tulevasta valinnasta ja noususta parodioimaan Johannes Kastajaa (vrt. Veijonen: Zhirinovskin ennustukset, Uutis-Karjala 3.4. 1994) etenee vaiheessa, missä Zhirinovski "tanssittaa" syrjäytyvää kuningasta. Ja Zhirinovskin liittyminen ortodoksikirkkoon 1994 kuuluu asiaan toimittaessa paavin tavanneen Gorban paluun tienraivaajana. Vrt. pedon uskonnollisten keinojen hyväksikäyttö , Novum 4 s. 915. "Se pyörii sittenkin"-kirjoituksessani kiitin Paavo Tynniä vihjeestä, että enkeliruhtinas Miikael (Dan 12:1) voitaneen suomentaa myös ruhtinas Mihail (Goog nk. Gorba). Nostradamuksen Hister liitettiin Hitleriin vasta Hitlerin jälkeen. Goog on tiedetty pikkutarkasti tuhansia vuosia.
Portto poistaa Jumalan ilmoitusta raamatusta sitä mukaa kuin sitä sille kerromme. Itsekin erehdyin vastaamaan uuden Danielin kirjan (Otava 1984) lopussa olevaan pyyntöön, ja kohdat, joita pyysin parantamaan tulivat entistäkin pimeämmiksi. Oikein eivät ole vaikuttaneet Mirja Ronninginkaan suomennokset, kun häneltä saadun Daniel 9:27 käännöksen pohjalta on noustu vastustamaan selvää sanaa, että Jumalan totuuteen mielistymättömille lähettämä väkevä eksytys (2 Tess 2:8-11) liittyy tässä puheena olevaan laittomaan valerauhaan. Arto Pöllänen (RV 10.11.94) otsikoi jo "Lopunajan seurakunta joutuu kokemaan vainoja" USA:sta maahantuotuihin tulkintasekoiluihin langeten.
DANIEL 9 : 2 7
SANA SANALTA HEPREA - ENGLANTI
(Vain painetussa kirjassa.)
SANA SANALTA SUOMENNOS

1. Ensimmäinen kirjain oikeassa reunassa on vav, joka sanaan liitettynä on partikkeli eli apusana. Sen suomennoksia ovat " ja, sekä, mutta, niin, silloin". Sana on teonsana, yksikön kolmannen persoonan futuuri-muodossa: ja (hän) on vahvistava, lujittava (tulevaisuudessa). Tämän transitiiviverbin (Lacocque) ilmaisema toimita kohdistuu suoranaisesti johonkin olioon (Nykysuomen Sanakirja), esim. vuosiviikon sopimukseen.
2. Se mikä vahvistetaan on: liiton, sopimuksen, rauhasopimuksen
3. Tulkintamme kannalta ei juurikaan ole merkitystä: monille, vai: monien kanssa.
4. Seitsemän vuoden aikana, vuosiviikkoa varten. Seitsemän vuoden ajaksi sopimusta ei tehty 1993.
5. Partikkeli kuten kohdassa 1: ja puoleksi, puolta varten, aikana puolen
6.viikkoa. Käännös "sitä viikkoa" on tulkintaa. Seppälän Heprean kielioppivihkosen mukaan "määräävä artikkeli (joka tässä on sanan edessä) osoittaa, että esine/asia on ennen mainittu tai tunnettu" (s. 34). Meille on tunnettua sekin, että Daniel jo 7:25:ssä puhuu tästä puolesta viikosta.
7. (hän) on lakkauttava, lopettava (tulevaisuudessa)
8. teurasuhrin (tms.)
9. ja ruokauhrin (tms.). Kohta 8-9 osoittaa olevan kysymys juutalaismenoista.
10. ja ylimmällä siiven, korkeimmalla temppelin
11. inhottavuus, kauhistus (tms.)
12. turmion, hävityksen tuojan (tms.). Kohdassa 11-12 siis "hävityksen kauhistus", josta puhuttu profeetta Danielin kautta Jeesuksen sanojen mukaan (Matt. 24:15).
13. aina siihen saakka kun, kunnes, asti loppunsa
14. ja päätöstuomio, säädös
15. kaadetaan (vrt. tulva), vuodatetaan
16. ylle hävittäjän, turmion tuojan.