Kuukautta voimme arvioida?

7. KUUKAUTTA VOIMME ARVIOIDA

"Siitä päivästä, milloin taivas ja maa katoavat, ei tiedä kuin Isä yksin. Se on Raamatussa todella selvästi sanottu (Matt. 24:35-36). Jeesuksen näkyvästä paluusta tai tulemuksesta pilviin omilleen ei ollut kysymys!" (Veijonen, 1986). Seurakunnan ylösotonajasta ihmisen on mahdotonta tietää: päivä (Matt. 24:44), vuorokauden aika (Mark. 13:33,35) ja hetken kuten tunnin arvelemista (Matt. 24:44) sopimuksen teosta, sen vaiheista selitin myös jo 1986. Tuhatvuotislaskelma (2 Piet. 3:8) ja sukupolvilaskelma(Matt. 24:6,34) eivät täsmälleen oikein ymmärrettynäkään anna varmaa vuottakaan. Mutta Danielin kirja kertoo kuukaudenkin vahvistaen itse esittämänsä laskelman ilmoittamillaan tapahtumilla!

Arvostetuimpiin vapaiden suuntien opettajiin luettava Tapio Nousiainen kirjoitti: "Antikristuksen valtakunta seisoo Neuvostoliiton jaloilla. - Ylösoton vuotta ja kuukautta voitte kysellä ja arvioida Raamatun ja ajan merkkien valossa. - Maailmassa on rauhan tuntu(1 Tess. 5:3). Ei hätää mitään sanovat suuret ihmisjoukot. Silloin suuri ahdistus alkaa ja Jeesus (ylösotto) saapuu." (Mikä hetki yöstä on s. 91, 51 ja 70. Päivä 1967). UT:n "rauha ja turvallisuus" (1 Tess. 5:3) on Daniel 9:27:n rauhanliiton vahvistamista seuraava tilanne.

Vilho Rantanen kirjoitti Antikristuksen nousevan Venäjältä, täsmentäen: ruhtinas Goog (Lopun profetian sanoma s. 81 ja 83). Hän muistutti, että kymmenen neitsyttäkin tiesivät minä yönä Ylkä, sulhanen Jeesus tuli (Matt. 25:6-10, Israel ajan merkkinä s. 160 ). Se yö täytyy olla sama kuin perheenisännän tietämä (yö)vartio (Matt. 24:45), lyhyt ajanjakso sanottaessa "rauha ja turvallisuus" (1 Tess. 5:3). Kuukauden, enintään noin viikon tarkkuudella 1986 kirjasessani ja edelleen väitän ylösoton ajan tiedettävän. Puhun omasta puolestani. Eivät Nooan aikanakaan kaikki tienneet milloin vedenpaisumus tulisi vaan tietämättömät eivät tulleet "hullujen" joukkoon.

Jumalan Sanaakin pilkkaamaan ennaltatiedetyn mukaisesti (2 Tess. 2:3) noussut kristikunta vaikka helluntaikirkoissa estää valmistautumista ylösottoon silloin kun "rauha ylösottoineen" tulee. Omien parhaiden selittäjien kirjoitukset kielletään kun ne jo toteutuvat! Kirkkojen 1992 pipliasta kirjoitin: varastivat sinulta Biblian! Ei enää merkkiä pedolla päässä (Ilm. 13:14), pohjoisen kuninkaasta (Dan. 11:36) viittausta laittomaan ilmestyjään (2 Tess. 2:3),eikä petollista rauhaakaan (1 Tess. 5:3)! Katosi myös Roos (Hesekiel 38-39), mistä Rysland (Gilbrant: Ennustukset toteutuvat 1 ss. 126-132 ), mutta Venäjä päänä kolmen valtion liitto jo syntyi.

Colin Deal "Jeesuksen tulemuksen päivä ja hetki" menee hieman liian pitkälle, mutta "Isä yksin tietää"-opettajatkin näyttävät tietävän mitä poistaa raamatusta, jotta emme tietäisi mitään. Ei Tapio Nousiainenkaan opettanut aivan oikein sanoessaan "ei hätää mitään", mutta käyttämässään 1938 kirkkoraamatussa alku oli vielä lähellä oikeata. Nyt "kaikki on hyvin, ei hätää mitään" (1 Tess. 5:3 KR 1992). "Kaikki on hyvin" pohjana on kreikan sana "eirene", jolla ei ole muuta merkitystä kuin "rauha". "Ei hätää mitään" pohjana on sana "asfaleia", turvallisuus.

Vaikkei Daniel 9:27:n alku olisi "rauhan" teon aloittaminen lokakuussa 1991, Daniel 9:27:n perusteella tiedämme ehdottomasti rauhanprosessin synnyn, etenemisen ja päättymisen Jerusalemiakin koskevaksi. Antikristuksen ilmestymisestä sitä sopimustavahvistamaan tiedetään ylösoton aika tarkalleen siihen kun kuninkaat ja portto sitä "rauhaa" ylistävät. Siten olen opettanut 17 vuotta ja yhä tarkemmin asiaa esitän. Danielin kertoma laskelmakin lienee jo täsmällisenä esityksenä ja tarkoitus on lisätä selventävä Microsoft Excelillä tehty kaaviokuvakin siitä.

Juutalaisten juhlatkin kertovat seurakuntakauden lopusta. "Jo vanhastaan on ymmärretty, että Mooseksen säätämät juhlat esittävät Israelin pelastushistoriaa." (Iso Raamatun Tietosanakirja, palsta 1927 ). Vuosittain vietettiin kolme suurta juhlaa (Saarisalo , 2 Moos. 23:14):

1. Happamattoman leivän juhla sis. pääsiäislampaan teurastus, happamattoman leivän juhla ja uutislyhteen toimittaminen (3 Moos. 23:4-11). Esikuvan toteutuminen: Jumalan Karitsan, Kristuksen kuolema keskiviikkona klo 15, hautaus klo 18. Haudassa olo72 tuntia (Matt. 12:40). Ylösnousemus klo 18 lauantaina, "myöhään sapattina, valjetessa ensimmäiseksi viikon"(Matt. 28:1 Novum). "Valjetessa" kreik. "epifosko", jolla myös merkitys "koittaa"(Hedberg:UT:n kreikkalais-suomalainen Sanakirja, Gummerus1890 ja Gyllenbergin vastaava, Otava 1939). Uusi viikko koitti, viikkohan vaihtuu lauantaina klo 18.

2. Elo- eli viikkojuhla (3 Moos. 23:15,16) 50 päivää myöhemmin helluntain esikuvana. Seuraavaan väliin jäävä 4 kuukautta kuvaa seurakuntakauden 2000 vuotista aikaa. Eloaika on aikakauden loppuun (Matt. 13:39, vrt. Saarnivaara), sadonkorjuu täyttymysaikakauden (Novum). "Ettekö sano: Vielä on neljä kuukautta, niin elonleikkuu joutuu? Minä sanon teille: ne ovat valjenneet leikattaviksi" (Jeesus evankeliossa Johanneksen mukaan 4:35). "Tässä neljän kuukauden käsite on otettu kuvaamaan Messiaanvaltakunnan kasvuaikaa" (Saarisalo: Messiaskuningas s. 116. WSOY 1928).

3. Korjuujuhla (2 Moos. 23:16) sis. pasunain soitto (3 Moos. 23:24), sovituspäivä (nyk. John Kippur, 10 päivää myöhemmin, 3 Moos. 23:27, "tisrin" kuussa, vastaa syyskuuta) ja lehtimajajuhla (3 Moos. 23:33,34). Lehtimajajuhla "kuvaa Jumalan kansantulevaa lepoa" (Saarisalo: Raamatun Sanakirja), ainakin ensi vuosituhannen "lepopäivää". "Sovituspäivänä piti kansa puhdistaa kaikesta epäpuhtaudesta"(IRT, palsta 5324). Vihan ajassa juutalaiset kääntyvät Kristukseen. Sovituspäivä viittaa Kristuksen kuolemaankin, sillä seurakunta pelastetaan vihasta, koska se on hyväksynyt oikean Uhrikaritsan.

Mielenkiintoisimmaksi jää korjuujuhlan alun, pasunain soiton merkitys. Uusi testamentti tukee ajatusta ylösotosta pasunain soidessa: "Viimeisen pasunan soidessa" ( 1 Kor. 15:52), "Jumalan pasunan kuuluessa" (1 Tess. 4:16). Juutalaisessa korjuujuhlassa viimeistä pasunaa soitetaan juutalaisen vuoden vaihteessa. Juutalaisessa kalenterissa ajankohta pysyy paikallaan, mutta meidän kalenterimme mukaan se vaihtelee elokuun lopulta syyskuulle. Jos Antikristus tulee syksyllä 1996, pirukaan ei estä häntä ilmestymästä Jerusalemia koskevaan "rauhaan" pari vuotta myöhemmin. Oli vuosi mikä tahansa, juutalaisten juhlienkin esikuva viittaa alkusyksyyn ajankohtana, jolloin jyvät erotetaan akanoista. Mutta se pitää paikkansa vain siinä tapauksessa, että myös "rauha" Jerusalemiin vahvistetaan silloin.

"Rauhan ylösottoineen" tulossa ei ole seurakunnalle pienintäkään yllätystä! "Se päivä ei yllätä teitä" (1 Tess. 5:4). "Jos Nooa olisi ollut pelkästään uskonnollinen ihminen, hän ei olisi rakentanut arkkia luottaen Jumalan sanoihin. Hän olisi sen sijaan rakentanut kirkon." (Hoeven s. 102). "He ostivat, myivät, rakensivat, eivätkä tienneet" (Luuk. 17:26-28) vaan olivat hulluuksineen merkkinä muinaisen maailman viisaimmalle ihmiselle, ukko-Nooalle! Nooan kaltaiset julistavat ja valmistautuvat nyt! "Valmis Noakin valmistautui - häntä uskoneet pelastuivat" (ilmoitusartikkeli). Ukko Nooan arkki jo tiedetään Araratilla, Turkissa. Arkki löytynee todistukseksi. Jumala ei tahdo, että yksikään jäisi kauhistuttavaan vihan aikaan. Niinkuin oli Nooan päivinä niin on Messiaan palatessa (Matt. 24:37). Vedenpaisumus tuli viikkoa sen jälkeen kun Nooa tiesi mennä arkkiin. Eikä kaksi vuosituhatta Jeesuksen syntymästä täyty jouluna vaan - juutalaisen vuodenvaihteen tienoilla!