Lasten ystävä

LASTEN YSTÄVÄ

Tieteellisraamatullinen kasvatusjulkaisu. Ajankohtainen uutislehti

MITÄ ON VARHAISKASVATUS?

SUPPEA KÄSITYS: VK on alle kouluikäisten lasten olo yhteiskunnan ylläpitämässälaitoksessa "tieteellisateistisen" koulutuksen saaneiden henkilöiden hoidossa (esim. Seimikasvatuksen opas). - - AATTEELLINEN KÄSITYS: VK on alle kouluikäisten lasten päivähoito, jolla aatteesta riippuentarkoitetaan erilaisia lapsen saamia virikkeitä, joiden antajana on joku muu kuin lapsen oma äiti tai isä. (esim. Lastentarhanopettajaliitto) - -LAAJA KÄSITYS: VK on alle kouluikäisten lasten ja heidän vanhempiensa kasvaminen ja sitä tukeva toiminta (esim. Lasten Ystävä n:o 1). - - -Varhaiskasvatuksen merkityksen sanotaan olevan yleisesti tunnustettu. Lasten ystävättunnustavat varhaiskasvatuksen merkityksen senkin jälkeen, kun varhaiskasvatus on oikeinmääritelty!

YHTEISKUNTA LASTEN PAHOINPITELIJÄNÄ

Suomessakin tehtiin jatkuvasti toimenpiteitä vanhempien lapsiinsa kohdistaman vaikutusvallanrajoittamiseksi, jotta heistä tulisi yhteiskunnan lapsia (vrt. kurinpito-oikeuden poistaminen).

Perheeseen kohdistettiin myös taloudellista painetta, jotta äidin olisi pakko lasten varhaisvuosina ollaoman kodin ulkopuolisessa työssä ja näin lapset pakotettiin pois vanhempien hoidosta. Isien työttöminäpitämisen tarkoituksena lienee antikristillinen tasa-arvo: ettepä tekään elätä perhettänne.

Lappeenrannassa virkamies väitti päiväkotikulujen olevan päivässä sen, mitä Veijonen itse kirjaa pitäen totesi hoidon maksavan tunnissa! Ei se ole päivähoidon kulut, mitä kunta keskimäärin lasta kohden maksaa. Valtion osuuden lisäksi unohdetaan laitosten perustamis- ja huoltokulut ja aivantarkoituksellisesti. Kehitystä ohjattiin lainsäädännöllämäärättyä tavoitetta kohti suuren yleisön sitä huomaamatta.

Perheen hajottaminen riistämällä lapset vanhemmilta oli antikristillisen yhteiskunnankumoojien lähitavoitteita ja hyvin siinä onnistuivat. Avioliittoon ja perheeseen suuntautuva hyökkäys kohdistuisekä miehen ja naisen väliseen suhteeseen että vanhempien ja lasten suhteeseen. Puhun menneessä aikamuodossa, koska nyt siihen tulee loppu! Ensi vuosituhannella eivät hallitse lasten pahoinpitelijät!Thoralf Gilbrantin "Ennustukset toteutuvat 1", Lappeenrannan tilanteeseen soveltaen H. Veijonen.

Suomessa oli aborttilaki. Sikiöitä tapettiin yhteiskunnan avustuksella taloudellisen edunnimissä ja samalla yli 90 % kansasta ilmoitti olevansa kristittyjä. Sadan vuoden kuluttua voivat uudettietämättömät tehdä selvältä tuntuvan johtopäätöksen: kristityt olivat huonompia kuin villin lännenroistot, jotka sentään ampuivat aseistettuja aikuisia.

Nykyisin nämä Kainin jälkeläiset käyvät vielä taisteluaan Abelia vastaan kukin tahollaan. Menetelmätovat jo paljon kehittyneet. Koululaitos riistää kodeista lapset. Imeväisten laitoshoidolla pyritäänestämään lasten kehitys heti alkuunsa. Käsittämättömien pienten palkkojen tarkoitus on estää rehellistenihmisten elämä, samalla kun varastaminen ja vääryys on tehty helpoksi. Tätäkö ei Jumala näkisi? OsmoPöysti: Miten Jumala tunnetaan s. 214 ja 219.

- - -

VITSAA - MIKSI, MILLOIN, KUINKA?

Eräältä sisarelta saamamme arvostelu kirjaan: Roy Lessin: Spaking, why, when, how?

Roy Lessin kirjassa tuodaan selvästi ilmi raamatullinen perusta lapsen ruumiilliselle kuritukselle. Kuntätä menetelmää käytetään, niin sekä vanhemmat että lapset säästyvät monelta hankaluudelta, esim.alituiselta riitelyltä. Kirjasta ilmenee, että rakkaudessa annettu kuritus ei ole mitään pahoinpitelyä, muttalasta voidaan pahoinpidellä erityisen raaasti sekä ruumiillisesti että henkisesti. Kuten Lessin kirjoittaa onmyös henkinen pahoinpitely, kuten esim. lapsen solvaaminen, väärää kasvatusta. Lapsi jota solvataanesim. mitättömäksi, myös tuntee olevansa sellainen.

Lessin kirjoittaa, että Lasta ei pidä kurittaa, jos hän ei ikänsä puolesta pysty tekemään jotain tehtävää taijos hän tekee jotain vahingossa, esim. särkee juomalasin. Raamattuun viitaten hän osoittaa, etteikuritusta pidä koskaan antaa vihassa, vaan kaiken tulee tapahtua rakkaudessa. Jos vanhemmat kurittavatvihaisena ja selittämättä miksi, lapsi kyllä myöhemmin toveripiirissä ottaa nyrkit avukseen. Näin eitapahdu kun kuritetaan eikä rangaista (Vrt. Narramore: Mainio mahdoton lapseni).

- - Kiitämme! Turun Yliopiston tutkimuksissa professori Tuomas Peltosen alaisuudessa onkin todettu,että lasten pahoinpitelijöiltä löytyy viinaa ja välinpitämättömyyttä eikä pientä koivunrisua ja haluakulkea esimerkkinä Herran kurissa ja nouvossa. Toimitus. Kirjallisuutta: Dallmeyer: Raamatullinenkasvatus (Kotikasvatusyhdistys), Narramore: Mainio mahdoton lapseni (Karas Sana), Dobson: Dare todiscipline.

Tuomas Peltosesta mainitaan myös 1900-luvun henkilöissä kohdassaMustonen Ensio

Kotisivulle

NIINKUIN PIRU RAAMATTUA

Helsingin Sanomien mielipidepalstalle sain taannoin kirjoituksen,missä lainasin tarkasti sanoja mitä löytyy ns. kollektivismin isän, Anton Makarenkon kirjasta "Lasten kotikasvatus".Kaksi tarkkaa lainausta opettivat tähän tapaan:

1. Pikkulapsille ei pidä antaaliikaa virikkeitä,

2. Lapset on hyvä kasvattaa kodeissa eikä laitoksissa.

Todellakin, kyllä sellaiset ajatukset löytyvät tuosta kirjasta Lasten kotikasvatus!Ja Anton Makarenkon kirjoittama! Käsittääkseni en tehnyt vääryyttä kirjoitetulle,sillä lainasin virkkeet kokonaisuudessaan enkä

niinkuin piru: ei ole Jumalaa.Koko virkkeen kuuluessa "Hullu (oik. typerys) sanoo sydämessään, ei ole Jumalaa."

Sain vastauksen, että luen Makarenkoa niinkuin piru raamattua! En todellakaanollut vääristänyt virkkeitä enkä edes väkivalloin irroittanut yhteydestään.

"Niinkuin piru Raamattua." Mitä tästä opimme? Raamattu on Jumalan Sanaa, jota piru vihaa.Oikein nautin saamastani palautteesta! Siitä, että ateistit sanovat "niinkuin piru raamattua"! Eivätkö he edes itse ymmärrä, kuinka sydämessään sanovat "ei ole Jumalaa", ja ääneen lausuvat: Jumala on!Ja todellakin vain Raamatun Jumala!HV

LAPSEN PARHAAKSIKO?

Ruotsalainen lapsiasiamies kävi Lappeenrannassa esitelmöimässä 1980-luvun alussa. Kaupungin ammattikasvattajiin kuulunut lastentarhanopettaja Harri Veijonen piti tapansa mukaan suunsa kiinni, mutta sisällä jylläsi. Merkillistä lasten ja kotien pahoinpitelyä lapsen parhaan nimellä!
Vuonna 1996 Suomessa syntynyt Eva Aminoff julkaisi kirjan "Lapsen parhaaksi" (WSOY).Alaotsikko: Viisi vuotta Ruotsin lapsivainojen uhrina.
Eva Aminoff menetti lapsensa keskellä tukholmalaista arkipäivää. KymmenvuotiasAleksanteri oli juuri lähtenyt kouluun, kun puhelin soi ja äiti kuuli hätkähdyttävänuutisen: - Täällä sosiaalisihteeri. Olemme ottaneet huostaan poikanne.
Lapsi kätkettiin Ruotsin valtion toimesta tuntemattomaan paikkaan gulagiin,lapsileirien saaristoon. Kaikkien huostaanottojen sanottiin tapahtuvan "lapsen parhaaksi".
On hyvä, että suomalaisista kustantajista vielä löytyy sellaisia, jotka odottamatta kirjastasuurta taloudellista menestystä, ottavat ohjelmaansa Eva Aminoffin kirjan tapaisiauskomattomasta, karmeasta todellisuudesta kertovia teoksia. Ja nämä kertomukset eivät olekaukaa Afrikan mailta tai itäisestä petovaltiosta vaan Pohjolasta aivan kotioveltamme! Niinkuin kirjan takakansikintoteaa, Eva Aminoffin Aleksanteri-pojan elämästä saatiin yhteiskunnan pahoinpitelyssä tuhottuaviisi tärkeää vuotta!
Suomessa kenellä tahansa on oikeus ilmoittaa sosiaaliviranomaisille, että menkäänhänkatsomaan mitä siinä tai siinä kodissa tapahtuu. Onpa allekirjoittaneenkin oven takanakäyty katsomassa, onko lastentarhanopettaja hoitoa vailla. Täkäläiset sosiaaliviranomaisettietävät, että se oli viimeinen kerta kun Veijosta Rauhaan yritettiin panna! "Rauhaylösottoineen tulee!" Vaikka se tarkoittasi sitäkin, että poliisivoimin Rauha-nimiseenmielisairaalaan seurakunnan evankelista suljettaisiin ja muu perhe tapettaisiin, tietävätperkeleelliset perheiden ja lasten "auttajat", mihin itse ovat matkalla!
Nyttemmin suomalaisessa tiedotusvälineistössä on esitetty ohjelmia, joissa paljastetaan,miten lapsia on ruotsalaiseen tapaan otettu pysyvästi ilman aihetta kotoa pois! Onpaesitetty sellaistakin, että jotkut sosiaaliviranomaiset eivät ole saaneet omia lapsiaja näin saatu adoptiolapsia mukavasti. Toiminta on ollut vielä kuntien keskinäistäryöstettyjen lapsien vaihtoa, perheistä varastettua lasta kun ei voi sijoittaa lähelleomia vanhempiaan. Te lappeenrantalaiset, jotka katsotte tulleenne kohdelluksi täkäläistensosiaaliviranomaisten puolelta jollakin tavoin "lapsen parhaaksi", ilmoittakaaseurakunnan evankelistalle niin voivat sosiaalipamputkin olla varmoja, ettei asiajää julkista hoitoa vaille.
Harri Veijonen


PARHAIMMAT KASVATUSKIRJAT SUOMESSA

Raamatullinen kasvatus / Heinrich Dallmeyer. Julkaistu:Helsinki : Kotikasvatusyhdistys, 1923. 120 sivua. Sarja: Koti ja kasvatus ; 28.
Mainio, mahdoton lapseni / Bruce Narramore. Julkaistu:Helsinki : Karas-sana, 1975. 170 sivua : kuvitettu
Kristitty perhe / Larry Christenson ; suom. Pekka Nieminen. Julkaistu:Tikkurila : RV, 1973. 288 sivua : kuvitettu Katso myös:
Kristitty koti / Larry ja Nordis Christenson ; [suom. Kari Purssila]. Julkaistu:Hki : Kuva ja sana, 1978. 151 sivua.
Lehtiartikkeleita:
Ensio Mustonen: Vitsa rakastavan kädessä ojentaa oikein. Hyvä Sanoma 1979
Harri Veijonen: Ruumiillinen kuritus kuuluu kristilliseen kasvatukseen. Ristin Voitto 1980

Kommentti: Kaikki teokset ovat kuuluneet kirjastooni. Löytyvät ne vieläkin kansalliskirjastossa, mutta tuskin monikaan uskovainenkaan niistä on kiinnostunut. Löytyyhän niissä mies perheen päänä ja tarvittaessa ruumiillinen kurituskin pikkulapsille. Luopumus eteni kasvatukseenkin. HV
Päivitetty: Lasten ystävä-kasvatuslehti, http://wwnet.fi/users/veijone/lastenys.htm


YHTEISKUNTA LASTEN PAHOINPITELIJÄNÄ YLTYY
LASTEN VIEMINEN LAITOKSEEN ALLE 3-VUOTIAANA ON LASTEN PAHOINPITELYÄ, SANOO LASTENTARHANOPETTAJA

Facebookkaveri Marika Hakola lainaa uutista: EK:n ehdottama perhevapaiden malli lyhentäisi merkittävästi kotihoidon tukea ja perhevapaiden kokonaisuuden enimmäiskestoa. Äiti voisi olla kotona lapsen kanssa korkeintaan 1,5 vuotta.

Marika: Eiköhän ole parasta, että jokainen perhe itse päättää kumpi vanhemmista on lapsen kanssa kotona ja kauanko? Kaikilla ei ole työpaikkaa, niillä taas joilla on 'antavat' äitiysloman aikana yleensä jollekin työpaikan siksi aikaa kun ovat kotona. Sitten on yrittäjiä, jotka eivät voi olla pitkään pois töistä. Entäs lapsen paras? Jos vanhemmat töissä 8 h ja matkat päälle joutuu pienikin lapsi olemaan yli 9 h hoidossa?.

Lastentarhanopettaja Harri Veijonen: 1979 Kipinässä artikkelissani "Päiväkodista antikristilliseen Suomeen" kirjoitin, että "tavoitteena on riistää lapset vanhemmilta suoraan synnytyslaitokselta." Asiantuntijana tiedän, että lapsen olisi hyvä olla kodinomaisessa hoidossa kuusivuotiaaksi, vaikka sitten hoitaja kotona tai perhepäivähoidossa. Alle kolmivuotiaan lapsen vieminen päivittäin laitokseen 9 tunniksi on lapsen pahoinpitelyä!


Päivitetty 25. 3. 2018


Kotisivulle