Suomen mielenterveysseurakin vetoaa: apua uskontojen uhreille

SUOMEN MIELENTERVEYSSEURAKIN VETOAA

Vähälle huomiolle on jäänyt kymmenkohtainen vetoomus, jonka Suomen Mielenterveysseuran Uskonto ja mielenterveys-projektissa mukana olleet eri kirkkoja ja uskonnollisia yhdyskuntia ja yhteisöjä edustavat jäsenet laativat. He vetosivat sekä omiinsa että muihin maassamme toimiviin yhteisöihin, että ne soveltaisivat toiminnassaan tiettyjä periaatteita.

Ensimmäisen kohdan mukaan Suomessa toimivat uskonnolliset yhteisöt edistävät tiettyjen tahojen laatimien säädösten mukaista uskonnonvapautta ja muita perusoikeuksia. - Suomen lakiin vedottaessa on muistettava, että sen mukaan lapsen vanhemmilla on oikeus antaa lapselleen nimi. Milloin alkaakaan pakkokasteluun sidotun nimenantojärjestelmän purkaminen? Ettei vain mielenterveysseurakin olisi mukana epäraamatullisessa kummitouhussa. Ainakin mielenterveysseura hyväksyy lain siltä osin kun siihen liittyy kirkkolaki ja joidenkin lahkojen liitto valtioon. Liiton purkamisesta mielenterveysseuran vaatima syrjinnän poistaminen vasta alkaisi. YK:n ihmisoikeuksien julistukseen vetoaminen muistuttaa siitä, että lapsella on oikeus nimeen ja kansalaisuuteen syntymästään saakka. Mielenterveysseura sitä tuskin muistaa kun ei sitäkään, että ihmisellä on oikeudet jo ennen syntymää ja Israelilla oikeus maahansa, vaikka YK:n pakkotoimin maata jo jaetaan.

Toinen kohta sanoo, että uskonnolliset yhteisöt kunnioittavat jokaisen oikeutta ilman minkäänlaista painostusta tai syrjintää uskontokuntaan liittymisestä. - Tunnetaan vanha käytäntö, missä viattomalta sylivauvalta kysytään "luovutkos perkeleestä" ja kummi vastaa myöntävästi. Lutherkin sanoi, ettei pappeja seurakunnassa olekaan, mutta pappien alkaessa riisua kaapujaan hän kiirehti väliin tokaisten: ei luterilaisuudessa tarkoiteta sitä mitä sanotaan. Kummiko luopuisi perkeleestä, mielenterveysseurankin olisi tarkoitettava, että sylivauvojen pakkokastelusta kirkkoon liittäen on tultava loppu!

Kolmannen kohdan mukaan tällaiset seurakunnalliset suoraan puhumiset pitäisi lopettaa. Vetoomuksessa asia sanotaan siten, että uskonnolliset yhteisöt pyrkivät edistämään eri uskontokuntiin kuuluvien keskinäistä kunnioitusta varsinkin julkisessa tiedottamisessaan. Seurakunnassa asia sanotaan näin: piispat puolustavat toisiaan. Seurakunta on ekumeniasta ja maailmasta uloskutsuttujen joukko eikä osallistunut mielenterveysseurankaan työhön.

Neljänneksi: Ilmaisevat avoimesti ja selkeästi mistä uskontokunnasta on kyse. - Kuin kirkon torvilla toitottaen, että varmasti kerrotte lahkonne nimen, ettei paikkakunnan seurakunnasta kukaan eksy joukkoonne. Kaikki lukijat eivät edes huomaa, että sellaista nimeä suurin lahko, ev. lut. kirkko yleensä käyttää, vaikka lahkoista vähiten muistuttaa seurakuntaa ollen lähinnä maailma. Tuskin mielenterveysseurakaan tarkoittaa, että ev.lut. kirkon pitäisi käyttää ev. lut. kirkon nimeä vaan keksii meille kirkkoihin kuulumattomille jonkun paremman nimen. Nasaretilaisten lahkoksi meitä muinoin nimitettiin, mutta seurakunta pysyy lahkojen ulkopuolella, sillä ei ole ev.lut. tms. nimeä.

Viides kohta, että yhteisöt varmistuvat siitä, että jokaisella uskontokuntaan liittymistä harkitsevalla on oikea käsitys uskontokunnan tarkoituksesta, oikeuksista ja velvollisuuksista. - Kovasti tulee säädöksiä muille paitsi valtiokirkolle, joka ei voi velvoittaa sylivauvaa harkitsemaan. Ilmeisesti taas otetaan käyttöön kummien vastailut vauvojen puolesta. Kirkko toisin kuin seurakunta tekeekin aina lakeja ja säädöksiä ulkopuolisille. Seurakunta ei noudata kirkon säädöksiä, mutta kovin tätä olisi vaikeata yrittääkin täyttää. Riittää kun ihminen tulee uskoon, ottaa upotuksen ja etenee tiellä niinkuin Sana ja Henki ohjaavat. Toki hyväksymme kirkkojen vaatimuksen: ketään ei saa liittää kirkkoon ennen kuin aikoja on harkinnut!

Kuudes käsky: kunnioittavat alaikäisen lapsen vanhempien ja laillisten huoltajien oikeutta päättää hänen uskonnollisesta kasvatuksestaan ja uskontokuntaan kuulumisestaan. - Vihdoinkin on siis tulossa laki, minkä mukaan alaikäisten lasten isät saavat lapsensa kirkosta ulos. Tai sitten ei. Mielenterveysseurakaaan ei tarkoita mitä sanoo. Kirkkoihin kuulumattomien protestanttien haluama kristillinen elämänkatsomustieto koulussa ei vaan jää utopiaksi vaan ateistinen et on tulossa kaikille. Kynttilänvalo, filosofiakin korvaa auringon valon, Jumalan Sanan opettamisen. Älä tapa sanoo raamatun kuudes käsky, mutta ymmärrän, jos syrjimällä syrjityt pimahtavat mielenterveysseurankin ollessa kuin kirkko. Jos Suomen virallinen linja vastustaisi syrjintää, syrjintäkomiteaan viimeksi valittaisiin valtiokirkon arkkipiispa!

Seitsemännen kohdan mukaan yhteisöt huolehtivat siitä,että yhteisöstä saa erota vapaasti. - Vapaasti ovat saaneet muslimitkin kääntyä yhteisöstään. Valtion uskonto on aina perkeleestä, vaikka muslimimaissa pääsisikin helpommin hengestään kääntyessään siitä. Saatanan haltuun ei joudu erotessaan saatanasta. Selvää kuitenkin on, että raamatullinen seurakunta ei voi hyväksyä mukisematta veljen lähtöä pimeämpään suuntaan. Hyvää tarkoittava mielenterveysseura astuu siis Jumalan varpaille.

Kahdeksannen kohdan mukaan yhteisöstä erottamisen on tapahduttava erotettavaa kuullen. Päätöksenteon jälkeenkin erotetulla olisi oikeus valittaa korkeampaa päätösvaltaa käyttävälle elimelle. - Pitääkö vedota ihan presidenttiin? Paikallisseurakunnassa ei ole sen vanhimpia ylempää elintä, mutta toisaalta veljesyhteydestä ei erotetakaan niinkuin kirkossa katolisesta uskoon tulon opettaja, luterilaisesta upotuksen oton opettaja ja helluntaiyhdistyksestä totuuden Herran paluusta julistaja. Yhteisöille yleensä riittää, että yksi tai harva erotetaan ja muut pidetään kulkemassa paaviin päin.

9. Huolehtivat, että jäsenillä on oikeus yksityisyyteen, käyttää äänioikeuttaan valtiollisissa tai muissa vaaleissa tai olla äänestämättä, vapaasti päättää siitä, saattaako asiansa riippumattoman tuomioistuimen käsiteltäväksi vai ei, valita vapaasti aviopuolisonsa ja perustaa perhe tai erota tai olla perustamatta perhettä, omistaa ja hallita omaisuutta tai luopua siitä. - Tällaisten turhilta tuntuvien säädösten kohteeksi tuntee joutuvansa vain se, joka opettaa täyttä Jumalan sanaa mukaanlukien miehen ja naisen elinikäinen liitto tai opetus siitä, että seurakuntalainen kuuluu Jumalan valtakuntaan eikä siinä tehtävä ole parantaa tuhoon tuomittua valtakuntaa.

10. Tukevat jäseniään henkisissä kriiseissä ja auttavat heitä tarvittaessa turvautumaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. - Enemmän kuin kirkon ääni kalskahtaa tässä ammattiauttajien tauti. Oikea seurakunnan vanhin ei laske hengellistä lastaan kenen tahansa parantajan hoitoon, varsinkaan sen, joka omasta mielestään on täysin terve. Mielenterveysseuralta hyvä yritys, mutta kun ei tuota tulosta vetoomuksen hyväksyneidenkään parissa, on se kirkon tavoin taakka niille, jotka eivät vetoomusta ole hyväksyneetkään.

Älä tule huonolle mielelle, vaikka tästä ei pääsisi takaisin kotisivulle.

APUA USKONTOJEN UHREILLE

E-S 9.6. 96 kertoi Uskontojen uhrit ry:stä. Valitettava tosiasia, että se järjestö vie pienestä lahkosta suurempaan, vaikka siirto joillekin mormoneille yms. hyväksi olisikin. Järjestö ei näytä lainkaan tajuavan miten se itse ylläpitää ja luo uskontojen uhreja. Valtiokirkko on pahin mahdollinen uskonnollinen järjestelmä ja takuu siitä, että ulkopuolisia painostetaan kaikilla sektoreilla. Ei-kristillisen valtiomahdin kanssa liittoutunut kyllä käyttää itsestään nimeä kristillinen usein jopa rajaten kristillisyyden juuri siihen. Ei ihme, ettei huomata kirkon uhrina oltavan kun on nimenannosta asti valheeseen opetettu. Nimenanto ja kaikki myöhemmätkin ihmisoikeudet kirkon huuhaahan kytketty.

On luonnollista ja ulkopuolisilta kielletty alue, että yhteisöt, jotka ymmärryksensä mukaisesti taivaaseensa pyrkivät, harjoittavat tiukempaa kontrollia kuin valtiokirkko, missä kaikki suvaitaan paitsi opetus Jeesuksen seuraamisesta leirin ulkopuolelle. Tiukan kontrollin ja kerettiläiseksi julistajajohtajien liepeillä syntyy henkisiä kärsimyksiä, mutta opetuslapsi pääsköön vapaaksi kuravedestä. On hyvä muistaa, että alkuperäiseen kirkottomaan seurakuntaan palataan kaikista kirkoista. Valtiokirkko voi olla enintään välivaihe edettäessä uhrista auttajaksi.

Hyvällä mielin kotiin!


HYVÄ MIELI KAIKILLE! KOULUUN EI SENTÄÄN PAKOTETA SYLIVAUVANA VAAN TARHALLE NEUVOLASTAKIN OLLAAN TUPPAAMASSA. OPETTAJA ON TÄÄLLÄ! HYVÄ MIELI KAIKILLE!