Sata syytä pysyä erossa kirkoista

1. Propaganda, että kirkosta erotaan vain taloudellisesta syystä,
2. Taloudellinen pakottaminen kirkon helmaan mm. perimällä hautapaikasta enemmän,

3. Syystä, että se tapahtuu siitä huolimatta, että kirkko lupasi valtiolle hoitaa asioita syrjimättä saadessaan valtiolta kirkkoon kuulumattomienkin verorahoja,

4. Syystä, että kirkkoon kuulumattomien yrityksetkin maksavat välillisesti kirkolle,

5. Syystä, että ne joutuvat maksamaan kirkollisveroakin!

6. Syystä, että raamattu ei tunne sanaa kirkko vaan sitä tarkoittavat portto ja babylon,

7. Syystä, että kirkollisvero on porton eikä seurakunnan järjestelmä,

8. Syystä, että Jeesus sanoi (Mt 22:21) : vero sille kenelle se kuuluu, keisarille (valtiolle jakunnille),

9. Syystä, että arkkipiispa antaisi verotusoikeuden vähemmistökirkoillekin niin että niissäkin on alettuvastustaa Herran Sanaa: veroja ottava on vaihtanut Kristuksen kuninkaaseen,

10. Syystä, että kolmannelta vuosisadalta lähtien parhaiten menestynyt vieras evankeliumi onkreikkalaisen filosofian, vanhan ja uuden liiton oppien, pakanallisten uskomusten ja ei-kristillisen valtiomahdin sekoitus, mikä paremmin tunnetaan nimellä kirkko,

11. Syystä, että syntymishetkellään kirkko ei ollut niin turmeltunut kuin nykyisin. Ensimmäinenveljen koroittanut, saarnastuolin rakentaja, erotettiin kirkosta,

12. Syystä, että kirkko on aina ollut ja pelkällä olemassaolollaankin on toisinajattelevia syrjivä javainoava laitos,

13. Syystä, että kirkko on myös lahko ( Gal 5:20), yhtä seurakuntaa hajottava tekijä,

14. Syystä, että seurakuntia ei voi olla paikkakunnalla kuten kirkkoja yhtä enempää,

15. Syystä, että kirkot nimittävät seurakunnaksi kirkkorakennustaan. Seurakunta on veljesyhteys,

16. Syystä, että kirkkorakennukset ovat lahkojen näkyviä dokumentteja,

17. Syystä, että seurakunta kokoontuu lähinnä kodeissa sen jälkeen kun synagoogista ajettiinulos,

18. Syystä, että jokaisella on puheoikeus kodissaan, kirkko ei ole kenenkään koti,

19. Syystä, että kodeissa kokoontuva seurakunta parhaiten pystyy huolehtimaan jäsenistään,

20. Syystä, että yhdistykset, jopa kirkko käyttää itsestään seurakunnan nimeä,


21. Syystä, että kirkko ei aina käytä edes "ev.lut." nimeään vaan paikkakunnan seurakunta,

22. Syystä, että kirkko lahkoista vähiten muistuttaa seurakuntaa ollen lähinnä maailma,

23. Syystä, että maailmassa asiat pyritään jakamaan hengellisiin ja maallisiin, kun seurakunnassa Rakkaus ja Totuus hallitsevat kaikkea,

24. Syystä, että kirkko voi toistaa Jeesuksen sanaa "niinkuin haluatte ihmisten tekevän teille,tehkää samoin heille" pakottaessaan ihmisiä tekemään niinkuin itse tekee,

25. Syystä, että kirkossa vastustetaan kun seurakunta pakottaa (Luuk14:24) ihmisiä sisälleJumalan valtakuntaan julistamalla selkeästi väärentämätöntä Jumalan Sanaa,

26. Syystä, että kirkko on seurakunnan pahin murhaaja (Ilm 17:6),

27. Syystä, että vaikka kirkon teoksissa kerettiläisistä paljon puhutaan ja heitä mitämoninaisimmista pahuuksista syytetään, heidän omia julkaisujaan ei vainoista juurisäästynyt,

28. Syystä, että kirkon poliitikkojen myötävaikutuksella kirkkoihin kuulumattoman seurakunnanuudetkin julkaisut ovat kaupungin kirjastoonkin kiellettyjä omakustanteisuuteen vedoten,

29. Syystä, että vaikka valtiokirkko taistelee Jumalaa vastaan, kirkon jäsenissä on niitä, jotkaovat vilpittömiä etsijöitä eivätkä luota arkkipiispan näyttämään kulkusuuntaan,

30. Syystä, että parhaimmat lahkot toimivat valtiokirkon ulkopuolella,

31. Syystä, että ev.lut. ja ort. lahkot eivät halua purkaa liittoaan valtion kanssa,

32. Syystä, että valtio sanoo tekevänsä asiassa seurakunnan toivomuksen mukaan , vaikka on ainavastustanut vaatimustammekin liiton purkamisesta,

33. Syystä, että Suomen kirkot ovat Rooman pääporton tyttäriä (Ilm 17:5),

34. Syystä, että kirkossa Kristuksen paikalla on paavi , tyttären pää on arkkipiispa,

35. Syystä, että kirkossa puhuu kirkkoherra ja vaiti ovat sekä miehet että naiset,

36. Syystä, että kirkkoherrajohtoisessa järjestelmässä ei ole alkeellisintakaan seurakunnallistakäytöstapaa: kokoonnuttaessa olkoon jokaisella jotakin annettavaa (1 Kor 14:26),

37. Syystä, että milloin kirkossa monet ääntä pitävät se tapahtuu kansanvallan eli demokratianeikä jumalanvallan eli teokratian periaatteella, Jumalan Sanasta ja Hengeltä vastausta etsien,

38. Syystä, että paavi tapasi Gorban (Ilm 17:3), Zhirinovski on ortodoksi ja Hitler oliluterilainen, (korjaus: Hitler oli ainakin enimmäkseen roomalaiskatolinen okkultisti, mutta sai Saksan ev. lut. kirkon tuen)

39. Syystä, että kirkossa Jumalan Sanan paikalla on papisto, papistoa veljesyhteydessä eiolekaan,

40. Syystä, että kirkossa uskoontulon ja kasteen oton paikalla on nimenantoon sidottupakkokastelu,


41. Syystä, että kastelemalla ja opettamalla kastelemaan estettiin kansoista opetuslapsiksituloa,

42. Syystä, että kastekäsky (Mt 28:19,20) on pipliassa aina tahallinen väännös, kastettavien tiedetäänalkukielen suvun perusteella viittaavan uskoon tulleisiin eli opetuslapsiin eikä kansoihin,

43. Syystä, että kirkossa nimi elämänkirjassa (Ilm 13:8,21:27) paikalla on kirkonkirjat,

44. Syystä, että kirkossa "pyhillä" toimituksilla jne. ei ole loppua, seurakunnan Pyhä on Herra,

45. Syystä, että kirkossa muotojumalista messua pidetään Jumalan palveluksena,

46. Syystä, että kirkko kutsuu maailman joukkoon ,

47. Syystä, että kirkko salaa, että sanalla seurakunta on merkitys maailmasta uloskutsutut,

48. Syystä, että kirkolla on katekismukset ja kirkkolaki,

49. Syystä, että katekismuksissa toinen käsky (älä tee itsellesi Jumalan kuvaa, 2 Moos 20:4) puuttuuja kymmenes on jaettu kahtia saataen luku kymmenen,

50. Syystä, että kirkossa uudestisyntymisen eli uskoon tulon paikalla on pahin harhaoppi, ns.kasteenliitto,

51. Syystä, että kirkossa se harhaoppi vahvistetaankin eli konfirmoidaan rippikoulussa,

52. Syystä, että kirkko tuo harhojaan kouluunkin, rippikoulussa prosentuaalisestikin liikaaväkeä,

53. Syystä, että kirkkoihin kuulumattomilta protestanteilta evätään haluamansa kristillinenelämänkatsomustieto ja eduskunta on vaatimassa ateistista et:tä kaikille,

54. Syystä, että kristillistä et:tä määrätään opetettavaksi ev.lut. uskonnon osana, mutteiopeteta,

55. Syystä, että luterilaisenemmistöisessä eduskunnassa on antikristillinen enemmistö,

56. Syystä, että eduskunta ajaa filosofian opettamista, kynttilänvaloa Jumalan Sananopettamisen, auringonvalon paikalle,

57. Syystä, ettei kirkko suvaitse ns. kristillisiä kouluja vaan väittää valtakoulua kristilliseksi,

58. Syystä, että kirkko pitää itseään kristillisenä, vaikka haluaa olla koko kansan yhteisö,

59. Syystä, että koko maa on juopunut kirkon tarjoamasta opetuksesta (Ilm 17:2),

60. Syystä, että kirkon päivätkin ovat juopon napissa, keskiviikkoa ei pidetä keskellä,lauantaita lepopäivänä,


61. Syystä, että Suomen kirkko ei vastusta tappamista alkaen äitien kohdusta ja paavin kirkkotekeytyy elämän puolustajaksi,

62. Syystä, että paikallisseurakunnat eivät ole alistettuja millekään emäseurakunnalle, piispalle,

63. Syystä, että paikallisseurakunnan johtajia eivät ole poliittisti valitut valtuutetut vaanhengellisiä lapsia aikaansaavat vanhemmat,

64. Syystä, että seurakunnassa ei haeta teologista jatkokoulutusta toisilta paikkakunnilta vaantodelliset vanhemmat ohjaavat lapsensa todellisen pedagogin, Pyhän Hengenkoulutettaviksi,

65. Syystä, että kirkon aktiivijäsenetkin saavat tuprutella savuja toisten keuhkoihin,

66. Syystä, että kirkko ei pyri torjumaan lisääntyvää juoppoutta, ei osallistunutolutmarssiinkaan,

67. Syystä, että kirkossa voidaan kyllä tuomita juopot ja muut apua tarvitsevat,

68. Syystä, että kirkko on olevinaan terve, vaikkei kristikunnasta sairaampaa löydy,

69. Syystä, että kirkko ärähtää jos nuori liittyy pieneen lahkoon, mutta alaikäisten lasten isillekäänse ei ole suonut oikeutta saada lapsiaan suuresta lahkosta, kirkosta ulos!

70. Syystä, että kirkko muun maailman mukana valhetellen puhuu pahaa (Mt 5:11) seurakunnastaja pienten lahkojen kautta mahdollisesti seurakuntaan tulevista ihmisistä,


71. Syystä, että kirkko toisin kuin seurakunta tekee lakeja ja säädöksiä ulkopuolisille,

72. Syystä, että kirkko antaisi virallisen aseman ennemmin homopareille kuin kristilliselle aviolle,miehen ja naisen Jumalan edessä tekemälle sopimukselle elinikäisestä liitosta, minkä syntymisessä ei tarvita pappeja tai tuomareita,

73. Syystä, että sekä kirkko että valtio ovat estäneet aviosopimuksella tapahtuvan avioonmenon laillistamisen,

74. Syystä, että kirkossa voi todistaa vaikkei tuntisi Herraa mistä seurakunta todistaa,

75. Syystä, että kirkossa on langettu vain todistamaan eikä julistamaan Jumalan Sanaa,

76. Syystä, että kirkosta ei eroteta kuten veljesyhteydestä vaan katolisesta kirkosta erotettuuudestisyntymisen eli uskoon tulon opettaja, luterilaisesta kirkosta upotuksen oton opettaja ja helluntaikirkosta totuuden Herran paluusta julistaja,

77. Syystä, että päinvastaiseen suuntaan ekumenialla paavi ja papisto vetävät totuuteen"eksyneitä", jottei kukaan eläisi totuudessa,

78. Syystä, että kirkko pitää kristittyjen yhteytenä kirkkojen yhteyttä, seurakunnassa onveljesyhteys,

79.Syystä, että kirkko on Israelin vastainen (1 Moos 12:3), vrt. arkkipiispa + Arafat,

80.Syystä, että kirkko täydellisesti yhtyy pimeyteen, sanomaan nyt on rauha (1 Tess 5:3),

81. Syystä, että sekin raamatunkohta "rauha ja turvallisuus" (1 Tess 5:3) on kirkon piplioissa aina huonontunut,

82. Syystä, että vuoden 1992 kirkon piplia jäi pilkkaajan tasolle,

83. Syystä, että kirkko on mukana laittoman tulon laukaisevassa luopumuksen huipussa (2 Tess2:3-10), avustaa Jumalan silmäterän puhkaisemista, Israelin Jerusaleminkin jakamista,

84. Syystä, että kirkot ovat hylänneet seitsemän päivän järjestelmään sidotun menneisyys- jatulevaisuusilmoituksen, minkä aikamme tapahtumatkin todistavat oikeaksi,

85. Syystä, että kirkot (mukaanlukien helluntaikirkko) hylkäsivät Danielin kirjan ( 9:27 ) laskelmat,vaikka Daniel todistaa ne ilmoittamillaan, parhaillaan toteutuvilla tapahtumilla!

86. Syystä, että kirkon opettajat kautta aikain vastustivat Jeesuksen Sanaa (Mt 24:15), ettäDanielin profetoima hävityksen kauhistus toteutuu vasta meidän aikanamme,

87. Syystä, että porton jäsenet miekallakin uhaten (valtiokirkon ns. uskovatkin hyväksyvät liitonvaltioon) vaativat kirkkoon kieltäen ennalta tietämisen väittäen ennalta tietävänsä mihin itse päätyvätmorsiamen jäsenten käännyttäessä Sanalla tieltä, minkä pään osoittavat ennalta tietävänsä,

88. Syystä, että minkään profetian tai laskelman taakse kirkot eivät mene vaan asian myöntäen todistavat olevansa niiden lapsia, jotka tappoivat profeetat (Mt 23:31) seurakunnanseistessä Jumalan toteutuvan Sanan takana,

89. Syystä, että eksyttävät ennustajaeukot ja muut maksulliset puoskarit saavat kuuluakirkkoon ja ilmoitella kirkkoon kallellisissa maakuntalehdissä,

90. Syystä, että ateistit otetaan mielihyvin takaisin kirkkoon,

91. Syystä, että kirkko toimii kuin juutalaiset huutaen ennemmin murhamiehen kuin Kristuksen yhteyteensä,

92. Syystä, että ortodoksijuutalaisetkin pystyivät keskiverto luterilaista, yömustaa parempaanvaroittaessaan etukäteen maastaan nousevista maansa jakajista ja tulevasta Googista,

93. Syystä, että kirkko ja sen tutkimuslaitos on lukenut vapaamuurariuden kristillisyyteen,

94. Syystä, että kirkko on onnistunut harhauttamaan poliisin ja muita viranomaisia mukaansaatanalliseen toisinajattelevien vainoamiseensa,

95. Syystä, että kirkko ei halua vastustaa tiedotusvälineiden täydellistä ajautumista rikkaidenvalehtelijoiden käsiin,

96. Syystä, että kirkkoaan omaa (Herran=vihansa) päivän lähetessäkään porton jäsenet eivät jätä. Porton omia kirkot ovatkin. Seuraa toisten (ylösoton) päivän lähestymisen näkevien(Heb 10:25 paras käännös) eivät Karitsan jäsenet jätä,

97. Syystä, että Jumala käskee Herran kansaa lähtemään siitä ulos (Ilm 18:4) etteivät muidenmukana tulisi poltetuksi tulessa takaisin tulevan pedon toimesta (Ilm 17:16),

98. Syystä, että kirkossa parhaimmistokin on tuota tottelematonta Herran kansaa,

99. Syystä, että kirkot laskevat jäsenensä mieluummin Ilmestyskirjan pedon haltuun kuin sinneminne Sana opettaa: kirkkoihin kuulumattomien protestanttien joukkoon,

100. Syystä, että Herra lisää joukkoomme niitä, jotka saavat pelastuksen (Ap 2:47) ja kirkonjäsenmäärä lisääntyy pappien toimittamalla pakkokastelulla. Perusteltua luetteloa voisi jatkaa lähesloputtomiin ja jonkun toisen laatimasta sadan listasta voisi löytyä aivan muut syyt pysymiselleerossa kirkosta.

Harri Veijonen

http://go.to/veijonen
PS. Tämä keskustelu oli avattu (PIIP. Foorumin toivotaan kehittyvän!)
näillä samoilla sanoilla 18. 1. illalla, mutta
se on kokonaan sieltä poistettu.
Vaikka tässä on esitetty syitä kirkkoihin
kuulumattomuudelle seurakunnalliselta,
raamatulliselta ja kristilliseltä kannalta,

tätä listaa on lupa jatkaa kunkin omalta
kannaltaan. Se että tämä avaus PIIPssä
kokonaan sensuroitiin tullee 19. 1.
Seurakuntalainen-lehden päivittäisiin uutisiin
osoitteessa

http://go.to/veijonen

Siihen tuli palaute:

"Eipä vaikuta mitenkään tällaiset katkeran ihmisen laatimat listat",
mistä saimmekin syyn numero

101. Kirkkokunnissa valhetellen väitetään katkeriksi niitä seurakunnan opettajia, jotka opettavat raamatullisia, seurakunnallisia ja kristillisiä syitä kirkkokuntiin kuulumattomuudelle. Sillä katkera-propagandalla lahkolaisuuden syntiin ajautuneet yrittävät saada muutkin olemaan ajattelematta koko seurakunnallista opetusta. - Ja

102. on tietenkin se, että todellakin tällaista seurakunnallista perusopetusta sensuroidaan sellaisillakin sivuilla, jotka väittävät olevansa seurakunnallisia! HUOM. En ole varma, vaikka siellä ylläpitäjä muuttelisi viestien sisältöäkin.