* * * * * * *

OSMO PÖYSTI

* * * * * * *

Osmo Pöystin olen maininnut jo 1900-luvun henkilöissäni.
28. 7. 2000 olin siirtämässä Pöystin teosta internetiin ja
samalla syntyivät hänelle alkeellisimmassa muodossa olevat internetsivut.

Kyseiset Osmo Pöystin omat internetsivut löytyvät osoitteesta:

personal.phpoint.net/poeysti

Pääteoksensa "MITEN JUMALA TUNNETAAN" on kehittynyt 234-sivuisesta kirjasta päivän versiossa pari sataa sivua laajemmaksi. Mukana on mm. Raamatun kirjojen esittely. Kirkkohistoriankin osuus on varsin kattava, vaikken saanut Pöystiltä vastausta siihen, mitä hän on teoksessaan tältä osin käyttänyt lähteinään. Eusebiuksen Kirkkohistoria ja Iso Raamatun Tietosanakirja kirjahyllyssään näkyivät.

Kotisivullaan oleva pääteoksensa on vielä yhtenä kokonaisuutena eikä sovi tallennettavaksi edes yhdelle disketille. Siitäkin syystä katsoin järkeväksi tallettaa teos tänne ja kahdessa osassa. Jakokohta on Apokryfikirjojen edellä:

Miten Jumala tunnetaan, osa1, osmo1.htm

Miten Jumala tunnetaan, osa 2, osmo2.htm

Osmo Pöystillä on unelma toimia vielä suurena kirjain kustantajana. Hänen käsityksensä Herran paluusta poikkeaa jonkin verran omasta käsityksestäni. Pidän mahdollisena, että Osmo Pöysti vielä toimii suurena kustantajana, mutta vain siinä tapauksessa, että minun tulkintani Herran paluusta oli jokseenkin kohdallaan eli että pian tämän sivun tekemisen jälkeen seurakunta pelastetaan Karitsan häihin ja sieltä myös 3,5-7 vuoden jälkeen palataan maan päälle työtä tekemään. Jumala siunatkoon veljemme Osmo Pöystin kaikkia töitä!

Jo vuosia sitten tänne luvattu artikkeli "Kristuksen opin alkeet" Osmo Pöystiltä toteutuu vasta tänään. En viitsi toistaa vanhaa fraasia parempi myöhään kuin muodossa, että hyvä kun saatiin tärkeimmät Pöystin tekstit internetiin ennen ylösottoa. Tämä artikkeli saattaa poiketa jonkin verran mainitusta kirjastaan löytyvästä vastaavasta opetuksesta, koska juuri tässä muodossa Pöysti tahtoi esittää artikkelinsa.
Raamattu luettelee Kristuksen opin alkeet Heprealaiskirjeen kuudennen luvun alussa. Kristuksen opin alkeet ovat:
- parannus kuolleista töistä, - usko, - kaste vedessä, kaste hengessä sekä mahdolliset muut kasteet, - käsien päällepaneminen, - kuolleiden ylösnouseminen, ja - tuomiot.
Imuroi Pöystin Kristuksen opin alkeet dokumenttitiedosto tästä.

Harri Veijonen 29. 7. 2000