PARANTUMISKOKOUS

Sinä voit täyttyä Pyhällä Hengellä!

Koska jotkut ovat saaneet sivuiltani hengellisen näkökyvyn, fyysinenkin parantuminen on mahdollista

TÄSSÄ JA NYT!

On tuo Niilo Yli-Vainio hyvä työtoveri kuoltuaankin!

Sinä voit parantuakin

TÄSSÄ JA NYT!