Tuleva Lähi-Idän rauhansopimus ja uskovien katoaminen

Tuleva Lähi-Idän rauhansopimus ja uskovien katoaminen

Esittely
Jeesuksen takaisintulo on nyt erittäin ajankohtainen aihe. Jopa niin ajankohtainen, että monet uskovaisetkin ovat lakanneet puhumasta siitä. Jeesuksen opetuksen mukaan tulee puhua ajankohtaisista aiheista!
Tässä kirjasessa esitetään tiivistettynä, miten Raamattu on Jumalan ilmoitus ihmiskunnalle sen alusta loppuun. Se on historiankirjoitusta etukäteen talletettuna. Varsinkin Israel on ajan merkki. Koska Raamattu sanoo, että uskovat eivät lähde Herran luokse yläilmoihin ennen kuin antikristus ilmestyy (2 Tess 2:3) vahvistamaan rauhansopimusta yhdessä monien kanssa (Dan 9:27), en ryhdy selittämään selvää sanaa vastakohdakseen: "seurakunta pidättää antikristuksen ilmestymisen".
Ymmärtääkseni lähiaikoina toteutuva rauhansopimus on viimeisen pasuunan soitto, ajan kellon keskiyön lyönti, johon aikaan uskovat katoavat ja varas tulee. Vihan aika, joka on pahempi kuin maailmanloppu ja vedenpaisumus (Mt 24:21). Kuka haluaisi jäädä tänne??
Vihan ajasta on pelastumisen mahdollisuus. On käännyttävä Kristukseen ja pysyttävä kaidalla tiellä. Se on tämän kirjan ydin ja opetus. Tosi tyhmä ymmärrykseltäänkin pitää olla, ellei ole Kristuksessa kun viimeinen merkkikin on sanottu etukäteen. Sanomalla tulevia tapahtumia etukäteen, voimme pakottaa ihmisiä sisälle pelastuksen arkkiin. Olen tehnyt pakottajan tehtäväni. Lukija tekee valintansa itse.
Lappeenrannassa elokuulla 1986, Harri Veijonen

-

Tuleva Lähi-Idän rauhansopimus ja uskovien katoaminen

Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla, sillä se päivä ei tule, ennenkuin antikristus ilmestyy (2 Tess 2:3) vahvistamaan rauhansopimusta yhdessä monien kanssa (Dan 9:27).
Rauhansopimus Lähi-Itään, jota näinä päivinä ollaan jo valmistelemassa, on Raamatussa ilmoitettu sekä Vanhassa että Uudessa testamentissa. Niinä päivinä kun tuota rauhansopimusta tehdään, valvovat uskovat kristityt (Mt 25) sekä sikiöt ja muut pikkulapset (Mt 24:19) katoavat turvaan yläilmoihin (1 Tess 4:17).

Asiat tiedetään etukäteen

Raamatun ennustukset eivät ole epämääräisiä vaan jopa aivan pikkutarkkaa historiankirjoitusta etukäteen talletettuna. Monet tutkivat kirjoituksia ja näinä aikoina ymmärrys lisääntyy (Dan 12:4). Kuka ei tutki, sen ymmärrys ei lisäänny. Vaikka kuinka tutkisi, sana ei aukene ennenkuin määrähetkenä (Saarnaaja 3). Kaikille niitä hetkiä ei tulekaan. Mutta kuka on joka hetki Kristuksessa, vaikka ei ymmärtäisi sanasta mitään, hän on viisas. Kun viisaat lähtevä, vain tyhmät jäävät tänne (Mt 25) riippumatta ymmärryksestä tai muista Luojalta lahjaksi saaduista avuista.

Lopun ajan ennustukset ovat lukittuja lopun aikaan asti (Dan 12:9). Mutta jo niin varhain kuin vuonna 1823 yhdysvaltalainen John Ag. Brown sai todeta, että Danielin kirjan sinetit oli murrettu. Brown esimerkiksi ennusti, tai siis laski Raamatusta, että Turkin valta Palestiinassa kukistuisi vuonna 1917.
Varsinainen läpimurto profetioiden tutkimuksessa tapahtui 1800-luvun lopulla. Mainittava on varsinkin herrat M. Baxter ja G. Guinnes.
Lontoolainen raamatuntutkija, tohtori Grattan Guinnes julkaisi 1895 kirjansa "Lopun aika". Teos ilmestyi suomeksi vuonna 1898 K.J. Gummerus Oy:n kustantamana.
Tohtori Guinnes laskee erikoisesti neljän lopunajan vuoden olevan tärkeitä. Nämä vuodet olivat 1915, 1917, 1923 ja 1924, joista 1917 olisi erikoisen tärkeä ja ratkaiseva.

Guinnes: "Me emme koetakaan ennustaa niitä tapauksia, jotka saattavat tapahtua näinä tulevaisuuden merkillisinä vuosina. Tahdomme vain huomauttaa, että johdonmukaisuus näyttää vahvistavan sitä olettamusta, että ne vuodet, jotka ovat jäljellä, ovat tapaustensa laadulta samankaltaisia kuin vastaavat vuodet 2520 vuotta sitten. Tapaukset, joiden todistajiksi joudumme, ovat luonteeltaan samankaltaisia kuin tapaukset pakanain aikain alkaessa. Varsinkin kolme viimeistä vuosilukua ovat merkityksellisiä roomalaiskatolisen kirkon, Israelin ja Jumalan seurakunnan kohtaloita ajatellen."
"Ajatteleva lukija harkitkoon näitä tosiasioita ja tehköön johtopäätöksensä ja esittäköön itselleen tämän kysymyksen: "Jos vuosi 604 eKr. sai nähdä Babylonian valtakunnan synnyn ja sen vallan Israelin ylitse, mitä tapauksia saakaan vastaava vuosi lopun aikana nähdä? Vastaus kuuluu Jumalan salaisuuksiin emmekä me osaa sanoa mitään. Mutta ei ole epäilystä, että ne, jotka elävät vuoteen 1917, ovat ehtineet päättymisvuoteen, joka on tärkeimpiä, ehkäpä kaikista tärkein."

Jälkikäteen on helppo auttaa ja täsmentää Guinnesia. Ensimmäinen vuosi ei ole 1915 vaan 1914. Koska 2520 vuotta aiemmin alkoi sota juutalaisten karkoittamiseksi maasta, piti nyt juutalaisten seitsenkertaisten tuomioitten (7x360 vuotta= 2520 vuotta) ajan päättyminen toteutua sodalla turkkilaisvallan poistamiseksi ja maan avautumiseksi juutalaisille. Silloin alkoi myös ennen näkemätön kansojen nousu kansoja vastaan, josta Jeesus puhuu (Mt 24:7). Jos siitä alkoi tuo "viimeinen sukupolvi" (Mt 24:43) jonka elinikä olisi enintään 80 vuotta (Ps 90:10), pitäisi Jeesuksen paluu tapahtua vuoden 1994 tienoilla. Jotkut kyllä laskevat sen sukupolven alkavaksi vuodesta 1948 ja olevan 40 vuotta, jolloin Jeesus tulisi pilviin noin vuonna 1988. Mutta Jeesushan puhuu sukupolven katoamista. Mikä sukupolvi katoaa 40 vuodessa? Sitäpaitsi ei vain Jeesuksen näkymätön tulo hakemaan omansa Karitsan häihin vaan myös julkinen tulo häistä Öljymäelle (Sakarja 14:4) tulisi sen sukupolven nähdä.

Vuosi 1917 oli todella tärkein vuosi. Israelin kohdalla merkittävä päivämäärä oli 9. 12. 1917. Silloin englantilainen kenraali Allenby toimi rukousvastauksensa mukaisesti pudottaen lentokoneella - Jerusalemin turkkilaiset eivät aikaisemmin olleet nähneet ilmalintua - antautumiskehoitusta allekirjoituksellaan varustettuna. Toteutui Jesaja 31:5, allahiuskoiset antautuivat Jerusalemissa.

-

1917 syntyi myös Neuvostoliitto. Valitettavasti sillä on tekemistä juutalaisten ja Jumalan seurakunnan kohtaloissa. Israelista pohjoiseen oleva jättiläisvaltio Goog (Ruhtinas Goog on Roosin, Mesekin ja Tuubalin alueen ylipäällikkö, korjaus 1990) hyökkää lopulta Israelin vuorille tuhoutuen siellä. Googin sodan on sanottu tapahtuvan rauhan aikana (Hes 38-39). - Vaikka Googin alue jossakin vaiheessa ulottuisi Norjan länsirannikolle, Raamatussa on kuitenkin käännösvirhe. Lopulta Goog rajoittuu alueelle, joka vastaa Siperiaa (Jooel 2:20, K.O. Syväntö: VT:n käännösvirheistä).

1923-24 toteutettiin Balfourin julistus, Kansainliiton vahvistama juutalaisten oikeus palata kotimaahansa. 2520 vuotta aikaisemmin oli viimeistenkin pakko lähteä pois, pakkosiirtolaisuuteen. Englannin huomattava osuus näissä tapahtumissa oli etukäteen tiedossa. Toinen maineikas profeetallisen sanan selittäjä, englantilainen pastori M. Baxter kirjassaan "40 ennustuksen ihmettä" (1866) huomauttaa, että Sanan mukaan Englanti on se valtakunta, joka eritoten auttaa Israelia sen palatessa Palestiinaan. "Keitä ovat nuo, jotka lentävät niinkuin pilvet ja niiden kyyhkyset lakkoihinsa? Merensaaret odottavat minua, ja etummauisina tulevat Tarsiin-laivat tuodaksensa sinun lapsesi kaukaa" (Jesaja 60:8-9). Tarsis merkitsee ennustuksissa Englantia sanoi jo Baxter, vaikkei silloin ymmärrettykään, mitä ovat nuo "pilvet".
Vasta meidän sukupolvemme käsitettävissä ovat kirjoitukset radiosta (Mt 24:6) satelliittitelevisioon (Ilm 11:9-10), lentokoneesta (juutalaiset palaavat lentäenkin, Jes 60:8, ym.) avaruusohjuksiin (Ilm 9:1), atomin halkaisemisesta (2 Piet 3:11) neutronisäteisiin (Ilm 9:4), kaupan lisääntymisestä (Luuk 17:29, ym.) nahkarahaan (kuka ottaa muovirahaa seuraavassa vaiheessa luvun otsaan tai käteensä, hän on kadotettu, Ilm 13:16, 14:10, 19:20), ensimmäisestä maailmansodasta (Mt 24:7) kaksisataamiljoonaiseen Kiinan armeijaan (Ilm 9:16), jne.
Kaikki vihan ajassa täydellistyvät merkit ovat jo nähtävissä. Jumala pitkämielisyydessään nekin näyttää, että tyhminkin, tai siis jumalattominkin ymmärtäisi tulla viisaaksi. Viimeisimpiin näyttöihin kuuluu Ilmestyskirjan rutto. Synnin seuraus: aids, toraksii ja sitäkin nopeammin tappava laji. Ruttoon ei lähivuosina ole odotettavissa tehokasta lääkettä, ja hitaimpaankin lajiin eli aidsiin kuolevien määrä kaksinkertaistuu jopa kahdeksassa kuukaudessa. Sitä vauhtia joka kuudestoista ihminen olisi kuollut ruttoon (Ilm 6:8) vajaassa vuosikymmenessä.

Israelin valtion perustaminen

Ensimmäisten opetuslasten asia ei ollut tietää meidän aikojamme ja hetkiämme (Ap 1:7) vaan jokaisen tulee tietää oma aikansa (Luuk 12:56). Jeesus kyllä vastasi opetuslapsille milloin Israel jälleenrakennetaan (Ap 1:6), mutta vasta meidän sukupolvemme on ymmärtänyt vastauksen. "Ei ole teidän asianne tietää..." (Ap 1:7) virkkeestä on heprean kielen lukuarvoista laskemalla saatu määritetyksi aika 14.5. 1948. Juuri tuona päivänä Israelin valtio todella jälleen perustettiin!

Vuonna 1948 uskovien ylösotto oli jo lähellä (Mt 24:32). Nyt, 1986 se on lähempänä, hyvin lähellä! Jo Vanha testamentti kertoo asiasta: "Kun Herra rakentaa Siionin, Hän ilmestyy pian kirkkaudessaan" (Ps 102:17). "Tämä kirjoitettakoon viimeiselle sukupolvelle" (Ps 102:19, "Dor aharon", viimeinen sukupolvi). Viimeinen sukupolvi eli jo Israelia perustettaessa!

Viikunapuu tarkoittaa Raamatussa Israelia. Jeesus käski oppimaan viikunapuu-vertauksestaan:"kun sen oksa on jo tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä" (Mt 24:32). Kesä on Israelissa niin kuuma, että puut (kansat ja valtiot) kärsivät. Varhaisviikunat tulevat huhtikuussa (juutalaisia alkaa tulla uskoon ns. messiaaniset juutalaiset). Vasta sen jälkeen tulee puuhun lehdet (juutalaisvaltion perustaminen ja juutalaisten paluu sinne) ja sen jälkeen elo-syyskuussa on suuri viikunankorjuu. Sinä "kesänä", seitsenvuotisena vihan aikana juutalaiset kääntyvät (hedelmät viikunapuuhun) sankoin joukoin Kristukseen (Dan 9:23 ym.). Ensin pakanoista, se on ei-juutalaisista uskoviksi tulleet (Room 11:25) otetaan ylös.

Jeesus itse sanoi, että niinkuin oli Nooan päivinä, niin on hänen tullessaan pilviin (Mt 24:37). Ensin oli sukupolvimerkki (Metusalah=sitten tulee tulva), sitten ovimerkki (arkkia alettiin rakentaa) ja viimeisenä merkkinä eläimet menivät omatoimisestikin arkkiin, ja viikkoa myöhemmin ovi suljettiin. Nytkin on sukupolvimerkki (esim. 1917+81=1998). Israel on ovimerkki (1948+riemuvuosi noin 50) ja viimeinen merkki on valerauhanliitto, Jerusalemia koskeva rauhansopimus.

Kertoessamme tapahtumatkin etukäteen jotkut sanovat ettei aikaakaan voida tietää. He istuttavat puita ja tekevät muita pitkän tähtäyksen toimenpiteitä kuten tyhmät vedenpaisumuksenkin alla, Luuk 17:28. Viisaat valmistautuvat ylösottoon!

Ne jotka eivät valmistaudu ylösottoon, jäävät tänne. Viisaat tietävät ylösoton ajan, vaikkeivät aivan tarkkaa päivämäärää. "Kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä" (Mt 24:33)! "Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla, sillä se päivä ei tule ennenkuin antikristus ilmestyy (2 Tess 2:3) vahvistamaan rauhansopimusta Lähi-Itään (Dan 9:27). Jos rauhansopimusta olisi nyt tehty, viisaat olisivat jo lähteneet!

Kuuden päivän sota 1967

On todella tiettyjä asioita, jotka toteutuvat ennen kuin seurakunta lähtee. Yksi sellainen oli kuuden päivän sota 1967. Sodan pituudenkin olisi voinut arvata, onhan kuudes vuosituhat nykyistä aikakautta päättymässä ja seitsemäs alkamassa. "jumalan kansalle on sapatin lepo tuöleva" (Heb 4:9).

Jesajan kirjan 60. luku kertoo Siionin eli Israelin tulevasta ihanuudesta. Matkalla ihanuuteen koetaan monia vaiheita. Ensin tullaan laivoin ja lentokonein maahan (Jes 60:8,9). Jakeessa 22 kerrotaan: "Pienimmästä kasvaa heimo, vähäisimmästä väkevä kansa. Minä, Herra sen aikanansa nopeasti täytän". Viimeisen sanan loppuosa on hepreaksi "shana" eli vuosi. Hepreassahan ei ole erikseen numeroita vaan kirjaimilla on myös lukuarvo. Kun tämä otetaan huomioon, lause voidaan kääntää myös: "Minä, Herra, sen nopeasti täytän 19 vuoden kuluttua" (K.O.Syväntö).

Israel sai itsenäisyytensä vuonna 1948. Kun tuohon vuosilukuun lisätään 19, saadaan vuosi 1967. Juuri tuona vuonna Israelista tuli väkevä kansa nopeasti, kuudessa päiväsä.

-

Kuten jo olemme todenneet, Danielin kirjan profetian "päivät" tarkoittavat vuosia, siten esim. viikko on seitsemän vuotta (Dan 9:23-27). Kuuluisa juutalainen historioitsija Josefus kertoo, että kun Aleksanteri Suuri kävi Jerusalemissa (n.v. 340 eKr.) niin Vanhan testamentin tutkijat esittivät hänelle VT:n ennustuksen nuoresta kreikkalaisesta, joka hävittää Persian valtakunnan. Aleksanteri Suuri uskoi sen tarkoittavan itseään, sai siitä rohkeutta ja muuttui suopeaksi juutalaisia kohtaan.

Danielin kirjan "kauris" oli Aleksanteri Suuri. Vuonna 333 eKr. hän johti sotaa Persiaa vastaan, toteutti isältään keskeneräiseksi jääneet aikeet: kreikkalaisten Vähä-Aasian siirtokuntien vapauttaminen persialaisten vallasta ja siten koko Persian valloittamisen." (Uusi Tietosanakirja, Karisto 1928). Hän valloitti myös Palestiinan ja Jerusalemin vuonna 333 eKr.

Siitä päivästä jolloin nuori kreikkalainen valloittaa Pyhän kaupungin ennustettiin kuluvan 2300 "päivää" eli vuotta kun se jälleen olisi Israelin hallussa (Dan 8:14). -333+2300=1967! Jeesus sanoi, että Jerusalem on pakanain tallattavana kunnes pakanain ajat päättyvät (Lk 21:24)!

On totta, että Raamatun ennustusten ymmärtäminen on helpompaa jälkeen kuin ennen niiden toteutumisen. Mutta kyllä Jerusalemin joutumista Israelin käsiin, mikä kuuden päivän sodassa noin 7.6.1967 toteutui, tiedettiin odottaa.

Vapaakirkollinen Vilho Rantanen kirjassaan "Israel ajan merkkinä" (Päivä 1966) kirjoittaa: "seurakunta odotta ensiksikin sen päivän tuloa, jolloin Jeesuksen ajan Jerusalem joutuu Israelin käsiin" (sivu 158). Luterilainen, professori Aapeli Saarisalo kirjoittaa samasta asiasta kirjassa "Jerusalem, jos unhoitan sinut" (WSOY 1963):"Mutta vanha Jerusalem, johon Jeesus viittaa (Luuk 21:24) on vielä tallattavana; sen alueelle ei yksikään juutalainen saa astua. Ennustus on lähempänä täyttymistään kuin koskaan ennen. Juutalaiset itse ovat tunnustaneet, että Jumalan käsi antoi heille nykyisen alueen, ja sama käsi myös pidätti heitä vielä ottamasta Jerusalemin vanhaa kaupunkia" (sivu 64).

Kun kuuden päivän ihmeellistä sotaa käytiin, jumalattomat (ilman elävää Jumalaa elävät) lehtimiehet ihmettelivät ja kyselivät: toteutuuko Raamattu? Monet sanovat uskovansa, jos näkevät. Tyhmät eivät usko vaikka näkevät.

Kymmenvaltioliiton muodostuminen

Tässä... (korjaus 1990: Daniel 7:n viimeinen petovaltio sopinee N-liittoon ja sen jatkoon, mutta Daniel 2 kuvapatsashistorian varpaat kyllä EU:ta vastaavaan. Ongelmia? Peto Goog tuhoaa Roomankin (ainakin uskonnollisen, Ilm 17.), onko peto Kristuksen heittämä kivi?)

Erehdyksiä koskien Jeesuksen paluuta

Tässä kirjasessa en ole esitellyt uudempia lopun tapahtumia käsitteleviä kirjoja. Vaikka tieto on lisääntynyt, on se myös rönsyillyt kauemmaksi totuudesta. Mutta kyllä vanhat perinnäissäänötkin ovat tiukassa, ettei totuus pääsisi esiin. Puutun tässä vain pahimpiin ja yleisimpiin erehdyksiin koskien uskovien ylösottoa.

1. Jeesus ei tule lainkaan takaisin

Pilkkaajat täyttävät kirjoituksia sanomalla, ettei Jeesusta tule, 2 Piet 3:8.

2. Yksi päivä vastaa mitä tahansa

Meille ei saa olla salassa mitä merkitsee, että Herralle päivä on kuin tuhat vuotta, 2 Piet 3:8. Aikakausista ja määrähetkistä ei meille ole edes tarvis kirjoittaa, koska itse varsin hyvin tiedämme ne, 1 Tess 5:2. Jumalalla on seitsemän päivän eli vuosituhannen suunnitelma esim. 4000 eKr. vedenpaisumus, 2000 eKr. Jaalkob eli Israel syntyy, Jeesus tuli lihaksi oikeaan aikaan ja 2000 jKr. on noin 1998 jaa. Koska seitsemäs päivä on tarkalleen tuhat vuotta (Ilm 20:2), muutkin päivät ovat.

3. Jeesus tulee vain näkyvällä tavalla

Jeesus tulee ensin omilleen pilviin, tempaa heidät yläilmoihin, 1 Tess 4:17, pelastaen tulevasta vihan ajasta, 1 Tess 5:9, ruumis muuttuu silmänräpäyksessä ylösnousemusruumiiksi, 1 Kor 15:51, ja viisaat lähtevät, Mt 25.

4. Ei ole meidän asiamme tutkia eikä tietää

Ensimmäisten opetuslasten asia ei ollut saarnata Jeesuksen paluusta. Monet sitä tutkivat ja ymmärrys lisääntyy, Dan 12:4. K.O. Syväntö: "monet matkustelevat edes takaisin ja tieto kasvaa". Veijonen: Kun KIRJAA "matkustellaan", tutkia ei ole väärä käännös! Sinetit avataan.

5. Se aika on salaisuus

Älköön olko salassa (1 Tess 5:2) eli aika tiedetään: viimeisen pasuunan soitto, 1 Kor 15:52, ajan kellon keskiyön lyönti, Mt 25:6, jolloin ymmärtäväiset viisaat huutavat keskiyön huutoa: Katso, Ylkä tulee, lähtekää Häntä vastaan. Silloin tyhmät sanovat:nyt on rauha, 1 Tess 5:3. Joku asetetaan sanomaan: nyt on se aika, Mt 24:45. Aika tiedetään kutakuinkin niin kuin Nooan päivinä vedenpaisumuksen tulo, Mt 24:37, jne.

6. Ylösotto tapahtuu sen jälkeen kun evankeliumi on saarnattu

todistukseksi kaikille kansoille. Pakanakristityt eivät ehdi tehdä julistustyötä loppuun ennenkuin Ihmisen Poika tulee pilviin, Mt 10:23, uskovat katoavat kun juutalaisten paatumus päättyy, Room 11:25, messiaanisilla juutalaisilla on päävastuu evankeliumin julistuksesta vihan aikana.

7. Jeesus voi tulla tänään, milloin tahansa

Kaikella on määräaika, Saarnaaja 3:3. Milloin tahansa-oppi on totuuden vastainen. Kuolemakaan ei tule milloin tahansa, mutta se voi tulla yllätyksenä. Siksi valvokaa!

8. Yllätysteoria, Jeesus tulee yllätyksenä

Maailmanloppu tulee niinkuin varas, yllätyksenä, 2 Piet 3:11. Jeesus ei tule omilleen yllätyksenä , 1 Tess 5:4. Vihan aika tulee niinkuin varas yöllä, 1 Tess 5:2, keskiyöllä klo 24, Mt 25, kun tyhmät sanovat nyt on rauha, 1 Tess 5:3.

9. Ylösotto tapahtuu seitsenvuotiskauden puolivälissä

Ei tapahdu. (TÄSMENTÄVÄ korjaus 1994: 1335 päivää on Karitsan häiden pituus, Dan 12:9-12. Ylösotto tapahtuu noin 45 päivää (1335-1290=45) ennen kuin antikristuksen todellinen vaikutusaika alkaa kolmeksi ja puoleksi vuodeksi.).

10. Vihan ajan päivien määrää vähennetään koska päiviä lyhennetään

Aika on ilmoitettu päivien määrä, vaikka päiviä lyhennetään, Mt 24:22, kolmanneksella, Ilm 8:12, kuusitoistatuntisiksi siten, että pyörimisliike akselin ympäri nopeutuu kun maa putoaa, Jes 24:20, esim. ennen vedenpaisumusta olleelle kiertoradalleen. Vuoret sortuvat, Ilm 16:20, tapahtuu vedenpaisumuksen vastakkaisreaktioita kuten jääkimpaleiden satamisia, Ilm 16:21.

11. Seurakunta pidättää antikristuksen ilmestymisen

Väitetään, että antikristus ei voisi ilmestyä niin kauan kuin uskovat ovat maailmassa. Onhan antikristuksen aikanakin uskovia, varsinkin tulevia marttyyreja. Luopumuksen vastakohta ja Jumala itse on pidättänyt antikristuksen ilmestymisen, 2 Tess 2:3-9. (Ennustus 1994: Luopumuksen huippu on Jerusalemin jakamisesta neuvottelu ja sen alkaminen aloittaa Googin takaisin tulon, antikristus tulee takaisin ja ilmestyy rauhaa vahvistamaan)

12. Kukaan ei ole varma milloin uskovat katoavat

Tämä väite mukana siksi, että yksinkertainen loogisuustajukin jo katoaa ihmisiltä. Jos väite sovellettuna itseensä kumoaa itsensä, se on valhe. Kukaan ei voi olla varma, ettei kukaan voi olla varma. Se ei vielä todista, että joku voi olla varma, mutta miksi epävarma ottaisi turhia riskejä, se on epävarmaa. Ole viisas nyt!

Kuka tietää milloin uskovat katoavat?

"Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit, eikä myöskään Poika, vaan Isä yksin", Matteus 24:35-36. Siitä päivästä milloin nykyinen taivas ja maa katoavat ei tiedä kuin Isä yksin. Se on Raamatussa todella selvästi sanottu. Jeesuksen näkyvästä paluusta tai tulemuksestaan omilleen pilviin ei ollut kysymys!

Matteuksen evankeliumin 24. luvussa opetuslapset kysyvät Jeesukselta kolmea eri asiaa. 1. Milloin Jerusalem hävitetään, 2. Mikä on maailman lopun merkki, 3. Mikä on sinun tulemuksesi merkki (Mt 24:3). Jeesus vastaa kaikkiin kysymyksiin.
1. Jerusalem hävitettiin vuonna 70 jKr. Jo Daniel yli 500 vuotta ennen Jeesuksen aikaa ennusti, että Kristus tapetaan ja Jerusalemin hävittää hyökkäävän Rooman prinssin joukot (Dan 9:27) ja juutalaiset itse joutuvat maanpakoon. Kuka vielä aikoo saarnata siitä, miten prinssi Tiitus sai loppunsa tulvassa, tutustukoon K. O. Syvännön kirjaseen `Vanhan Testamentin käännösvirheistä´.
Jeesuksen puheesta oppineet rabbit ovat laskeneet, että Jeesus ennusti Jerusalemin tuhoutumisvuodenkin. Aikoinaan juutalaiset pelastuivat Tiituksen miekalta vain, mikäli noudattivat Kristuksen ohjeita Jerusalemista paetessaan (Mt 24:15-16)

2. Maailman lopun merkki on se, että Jumalan Sana on toteutunut lähes loppuun. "Minun sanani eivät koskaan katoa." Tuhatvuotinen valtakunta on päättynyt ja Saatana päästetty irti vähäksi aikaa (Ilm 20:2). Koska vähän ajan pituutta ei ilmoiteta, maailmanlopun päivämäärää ei tiedetä nyt, eikä sitä tuskin vuodenkaan tarkkuudella varmasti voida tietää sittenkään, kun se on ajankohtainen, joskus vuoden 3000 jälkeen. "Taivas ja maa katoavat", mutta siitä päivästä ei tiedä kuin "Isä yksin" (Mt 24:35-36). Koska sitä ei tiedetä, se herran päivä, jolloin alkuaineet kuumuudesta hajoavat ja maa ja kaikki mitä siihen on tehty palavat (2 Piet 3:11), tulee niinkuin varas. Varas ilman aikamääritettä "yöllä" (vrt. 1 Tess 5:2), ilmoittamatta milloin, yllättäen.

3. Jeesuksen tulemuksen merkki: Ensinnäkin tulemus on monivaiheinen.
a) Hän tulee ensin omilleen pilviin, temmaten heidät yhdessä Kristuksessa kuolleiden kanssa ylösnousemusruumiissa yläilmoihin, 1 Tess 4:17.
b) Herra tulee omineen Öljymäelle, Sak 14:4, niinkuin salama näkyen koko maailmalle, Mk 24:27 ym.

Mitä tempauksen päivästä ja hetkestä on kirjoitettu

1. Ette tiedä päivää ettekä hetkeä, Mt 24:42 ym.
2. Tiedätte hetkenkin, Mt 24:50, Ilm 3:3.
3. Hetken arvelu, aavistelu, Mt 24:44.

Seurakunnan ylösoton päivästä ja hetkestä on kirjoitettu kolmenlaista toisistaan poikkeavaa ja näennäisesti keskenään ristiriitaista väitettä. Miksi yrittää väittää, että vain yksi noista kolmesta on oikein, onhan Raamattu täydellisesti looginen kirja eikä siinä ole ristiriitoja.

1. Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää ettekä hetkeä.
Vaikka sana "Isä yksin tietää" liittyy maailmanloppuun, kukaan ihminen ei käytännössä voi tietää tempauksenkaan tarkkaa päivämäärää ja hetkeä eli kellonaikaa. Sitäpaitsi Jeesus selittää, että maa on pallo, missä sinä yhtenä hetkenä on sekä päivä (miehet peltotöissä, Mt 24:40) että aamu ja ilta (naiset jauhavat käsikivillä, Mt 24:41, työ, jota tehdään vain aikaisin aamulla ja myöhään illalla, ks. Novum) sekä yö (Luuk 17:34). Yhtä päivämäärää yhdestä hetkestä ei ole edes olemassa! Mutta kun viisaat lähtevät, he lähtevät sinne missä Herra itse on (Luuk 17:34, Mt 24:41), Karitsan häihin. Opetuslapsethan kysyvät, mihin viisaat otetaan, mihin he menevät, Luk 17:37. Jeesus vastaa: "missä raato on, sinne kotkat kokoontuvat". Näinkin yksinkertainen raamatunkohta on ollut lukittu Herran tulemukseen. Osaltaan asiaan on vaikuttanut käännösvirhe, "raato". Kreikan "soma" käytetään myös elävästä ruumiista. "Syökää Hänen lihaansa (sama "soma") ja vertansa siihen asti kuin Hän tulee". Sitten kohottakaa siipenne kuin kotkat....

2. Jeesuksen tulemuksen hetki tiedetään.
Kuinka totuuden vastakohta voisi olla yhtä tosi? Ei mitenkään! Kysymys onkin erilaisesta tietämisestä. Jeesuksen pilviin saapumisen hetki tiedetään vain periaatteessa, teoriassa. Käytännössä kukaan ei voi olla varma päivästäkään. Tällainen hetken tietämisteoria on esimerkiksi : hetki Kristuksen määrähetkestä lukien 2000 vuotta. "Muista siis mitä olet saanut ja kuullut ja tee parannus. Jos et valvo, niin minä tulen kuin varas, etkä sinä tiedä, millä hetkellä minä sinun päällesi tulen" (Ilm 3:3). Siinä Jeesus itse varoittaa seurakuntaa, että sen on valvottava niin se tietää milloin se hetki on! Samoin hän käskee meitä olemaan hyviä palvelijoita, joten kun paha palvelija ei tiedä (Mt 24:50 "ginosko" on tietää) hetkeä, hyvän palvelijan on se tiedettävä. Mutta todellakin, vain teoriassa. Käytännössä päästään varmasti ehkä vain noin viikon tarkkuuteen.

3. Jeesuksen tulemuksen hetken aavistelu.
Jälleen on Raamatussamme huono käännös: "hetkenä jona ette luule, Jeesus tulee" (Mt 24:44). Uskovaiset eivät ole mitään luulevaisia. Parempi on käyttää sanaa "arvella". Kaksi jaetta aiemmin Jeesus sanoo pilviin tulemuksensa päivästä, ettette sitä tiedä, Mt 24:42. Sitten hän osoittaa, että tiedätte yövartion, millä yövartiolla varas tulee, Mt 24:43, eli keskiyöllä, Mt 25:6. Sitten "sinä hetkenä jona ette arvele, Ihmisen poika tulee". On siis kysymys siitä, että jostakin tapahtumasta Herran tuloa voidaan arvella, mutta siinä aavistelussa ei voida onnistua. Tämä liittyy "keskiyön" tapahtumaan, tulevaan rauhansopimukseen, siihen kun antikristus ilmestyy allekirjoittamaan sitä yhdessä monien kanssa (Dan 9:27). Ilmeisesti allekirjoitushetkeä pidetään sinä oikeana hetkenä, mutta sepä se ei olekaan. Ilmestyminen voitaneen laskea jo siitä, kun antikristus lähtee tuohon liiton vahvistamistilaisuuteen. Yhtään sekuntia siitä hetkestä eteenpäin en uskalla luvata, vaikka Ilmestyskirjan "teidän on oltava ahdistuksessa kymmenen päivää" (Ilm 2:10) saattaa liittyä tähän, ja Nooan aikana viimeisen merkin jälkeen oli vielä seitsemän päivää.

Tuleva rauhansopimus

Kaiken aikaa on ollut puhetta tulevasta rauhansopimuksesta. Nyt on jo havaittavissa, että valmisteluja Lähi-Idän rauhan aikaansaamiseksi kaiken aikaa tehdään. Vaikka esimerkiksi juutalaisten pääsy Neuvostoliitosta ja Syyrian pääkaupungin Damaskon tuho ovat ennen Jeesuksen julkisen tulemuksen tapahtumia, mikä takaa, että ne tapahtuvat ennen rauhansopimuksen tekoa? Siitäkään huolimatta, että juuri sellaiset tapahtumat olisivat rauhansopimuksen aikaansaamisen tekijöinä merkittäviä ja kenties juuri ne johtavat rauhansopimuksen pikaiseen tulemiseen.
Jo M. Baxter runsas sata vuotta sitten puhuu tulevasta rauhansopimuksesta. Hänen mukaansa kymmenen kuninkaan idässä vähitellen valtaan nouseva ja sen päämieheksi pääsevä johtaja tekee liiton useiden Juudeassa (Israelissa) olevien juutalaisten kanssa. Tähän liittoon hän onnistuu suostuttamaan juutalaiset siten, että lupaa heille palkkioksi yhteiskunnalliasia oikeuksia ja vapauksia, niin että he uudistavat entisen uhripalveluksen Jerusalemissa (itse en pidä sitä välttämättömänä tapahtumana). Useat nykyisetkin selittäjät tulkitsevat rauhansopimuksen syntyvän seitsemän vuotta ennen Jeesuksen näkyvää paluuta.

Kun talvella 1985/86 ryhdyin tarkemmin tutkimaan tässä kirjassa puheena olevia asioita, huomasin ehkä selvittäneeni joitakin aiemmin lukittuina olleita Raamatun profetioita. Juuri tuossa Danielin kirjan 9:23-27 kohdassa käsiteltävä asia avautui uudella tavalla ja loogisesti ymmärrettäväksi. Messiaan ei sanota kuolevan 69 viikon mentyä vaan 62 viikon mentyä. Kuka tuntee Raamatun lukuja, ei aseta kyseenalaiseksi väitettäni, että Jeesus eli 40 vuotta. Tiitus hävitti todistettavasti Jerusalemin vuonna 70 jKr. Jälleen määrähetkenä vuonna 1967 juutalaiset saivat Jerusalemin ja vuosiviikot jatkuivat. (Lisäys 1999: Tässä vuosiviikkolaskelmassa juutalaisten asumiseksi Jerusalemissa voidaan löytää ylösoton vuodeksi vuosi 2000 edellytyksellä, että Jeesus syntyi vuonna 1 eKr.)

Esimerkiksi Niilo Yli-Vainio kirjoitti ja saarnasi, että uskovat katoavat yläilmoihin noin 2000 jKr. (Yö ilman unelmia s. 15) viitaten, että yksi päivä vastaa tuhatta vuotta. Jos jotkut helluntailaiset nyt väittävät, että "Jeesuksen tulemus voi olla jo lähellä" (Mauno Viinikkala) eli kaukanakin vaikka tuhansien vuosien päässä, kannattaa ottaa selkoa, onko sellainen henkilö rakentamassa itselleen mökkiä tai tekemässä muita pitkän tähtäyksen toimintoja. Miksi yhdytään Martti Lutherin opetukseen omenapuun istuttamisesta silloin, kun tiedetään, ettei se ehdi kunnolla juurtuakaan? Tyhmät tekevät niin, eivätkä tiedä, että nyt Jeesus tulee (Luuk 17:28). Riippumatta siitä mihin kirkkokuntaan tai muuhun ryhmään kuuluvat, tyhmät ovat tyhmiä.

Nyt pitäisi ymmärtää julistaa pelastusta tulevasta vihasta uskon kautta Jeesukseen. Jeesuksen tulemus ei ole irrallinen evankeliumin julistuksesta. Sitäpaitsi Jeesuksen oma neuvo on keskittyä niihin asioihin, mitkä ovat ajankohtaisia!
Liian hiljaista on ollut puhe näistä asioista. Toisaalta se on ymmärrettävää, kun monet saarnaajat ja arvostetut Raamatun opettajat eivät ole lähemmin tutkineet koko aihetta. Valitettavan monella silti riittää rohkeutta ottaa kantaa asiaan, jota eivät ole tutkineetkaan tai josta ei muka olisi edes heidän asiansa tietää!

-

Itse varsin kriittisenä kaikenlaiseen mahdolliseen haihatteluun juuri minä koin saaneeni Herralta tehtävän. En mihinkään Kristuksen paluuta julistavaksi vaan siitä asiasta Totuuden huutajaksi. Tosin olen tutkija enkä profeetta, mutta oikea profetoiminenkin on vajavaista, epätäydellistä. Kummaltakaan ei voi vaatia sataprosenttista tietämystä. Prosentittomat korkea-arvoiset teologit eivät "tiedä" kuin "Isä yksin" nämä asiat tietää. Odotan kuitenkin rauhansopimusta ylösottoineen pian. Ei ole ratkaisevaa, kuka on kaikkein oikeimmassa. "Isä yksin" on Kaikkitietävä. Mitään Hän ei tee ilmoittamatta palvelijoillensa profeetoille, Aamos 3:7!

Satoihin nousee niiden profetioiden määrä, joiden mukaan Pohjolaan tulee pian vaikeat ajat Neuvostoliitosta johtuen. En ymmärrä, miten tieteellisen varmasti toteutuva Raamatun ilmoitus (vrt. Stoner ja Newman: Tieteen valossa) tulevasta rauhansopimuksesta voi toteutua, ellei Neuvostoliitto ole mukana rauhansopimusta tekemässä. Sen jälkeen kun liitto on vahvistettu, profeettain tuomiot varmasti pannaan täytäntöön. Ja todellakin, vain tyhmät jäävät tänne.

"Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, jonka hänen herransa on asettanut pitämään huolta palvelusväestään, antamaan heille ruokaa ajallansa" (Mt 24:45)? Jeesus puhuu tulostaan pilviin ja kysyy siis kuka oikeaan aikaan (ajallansa) kertoo Jeesuksen tulevan (ruoka, mistä puhe). Isä asettaa jonkun, joka ymmärtää milloin, ja joka on tehtävässään uskollinen (vastustus on suuri):

Uskovat katoavat niinä päivinä kun rauhansopimusta tehdään!

Tyhmät näkevät, viisaat kokevat!

Tule, Herra Jeesus!

Harri Veijonen
PL 57
53101 Lappeenranta

Takakansi: "Tuleva Lähi-Idän rauhansopimus ja uskovien katoaminen" kirjassaan "Seurakunta lähtee" julistuksellaan tunnetuksi tullut raamatuntutkija, maamme ensimmäisen kristillisen antikvariaatin omistaja, lappeenrantalainen Harri Veijonen käsittelee Raamatun profetioiden toteutumista meidän aikanamme ja selittää tulevia tapahtumia.
"Koska Raamattu sanoo, että seurakunta ei lähde ennen kuin antikristus ilmestyy (2 Tess 2:3) vahvistamaan rauhansopimusta yhdessä monien kanssa (Dan 9:27), en ryhdy selittämään selvää sanaa vastakohdakseen." Kirjoittaja uskoo, että Raamatun ennustaman rauhansopimuksen valmistelut ovat jo käynnissä, ja että uskovat kristityt katoavat enkelten noutamana pian tapahtuman jälkeen. Yhä useammat Raamattua ymmärtävät kristityt alkavat olla yhtä mieltä: "Seurakunta lähtee". Huuto kuuluu: "Katso, Ylkä tulee!" Ethän jää tänne?

Lappeenranta 1986 - Etelä-Saimaan Kustannus Oy


Yhdeksän vuotta myöhemmin Veijoselta ilmestyi vielä tarkempi tutkimus:
Daniel 9:27 aikamme paljastin: Jerusalemista sovittaessa Jeesus saapuu pilviin!

wwnet.fi/users/veijone internetosoitteensa, missä näitä perustutkimuksia päivitetään jatkuvasti mm. päivittäisissä uutisissa. Kiitos mielenkiinnosta ja Jumalan siunausta sinulle! Harri.

Huom. voimassa oleva osoite: Harri Veijonen, Sulkutie, 53420 LPR harriveijonen@yahoo.com

HOME