AAPELI SAARISALON TUOTANTO HARVINAISUUKSINEEN wwnet.fi/users/veijone/aapeli.htm

AAPELI SAARISALON TUOTANTO HARVINAISUUKSINEEN

Saarisalo, Akseli Aapeli
v:een 1906 Österman
22.6. 1896 Rymättylä. Vht räätäli Kalle Akseli Saarisalo ja Aleksandra Lindberg.
Puoliso 1) Anna Maria Frang 21-57, k. 2) Riitta Pätiälä 66-.
Yo Turun klass. lyseo 15, vihitty papiksi 18, TK Helsingin yliopisto 24, TL 27, TT 32.
Lukuisia ulkomaanmatkoja virk. Palestiina 24- 26, raamatun arkeologian dos.
Helsingin yliopisto 28-35, itämaiden kirjallisuuden prof. 35-63.
Päätoim. Vartija 33-40. FT h.c. Helsingin yliopisto 64. (Suomen kirjailijat 1917-1944).

KIRJALLISUUSLUETTELO JA KOMMENTTEJA

Galilean rauniomailta. Porvoo 1927. WS. - suomalaisen tutkijan suurtyö. Prof. A.M. Tallgren Hels.Sanomissa: Nuori pappi, joka on täydellisesti oppinut arapian ja heprean kielet. Tutkijan nöyryyttä ja "Jumalan hulluutta". Käyttäkäämme häntä edelleen oman maamme työvoimana vastaavissa tutkimuksissa. 221 + sivua.

The Boundary between Issachar and Naphtali. An archaelogical and literary studu of Israel´s settlement in Canaan (Yliop. väitöskirja) Helsinki 1927.

Messiaskuningas. Evankeliumien Jeesus juutalaisen kirjallisuuden valossa. Porvoo 1928 WS - tämänsuuntaista teosta ei ole ennen ilmestynyt suomeksi. Se opettaa, miten välttämätöntä on evankeliumien ymmärtämiseksi hakea selityksiä vastaavan ajan juutalaisuudesta ja maasta (A.F. Puukko U.Suomessa). Teos on sisäisiltä arvoiltaan niin hyvä, ettei se saisi puuttua niiden kotien kirjastoista, joissa pyydetään tutustua elämän sanaan (K.R. Kares Herättäjässä). 185 sivua.

Mooses lääkärinä. Terveys, sairaus ja hautaus Vanhassa Testamentissa. Porvoo 1928. WS (Suomen Itämaisen Seuran kansantajuisia julk. 5) - lopuksi vielä kuvaus nykyisen Palestiinan hautaustavoista arapialaisen kertojan mukaan sekä Jerusalemin seudun arapialaisten valitusvirsiä, jotka tekijä on kerännyt ja suomentanut (Puukko Teol. Aikakauskirjassa). Tutkielmansa herättää lukijan luottamusta, kuten asiantuntijan ainakin. (Tri Gunnar Sarva Hels. Sanimissa). Samankaltainen teos kuin S.I.McMillen "Ei mitään näistä sairauksista" RV 1977.

Astarten uhri. Historiallinen kertomus kolmen vuosituhannen takaa. Porvoo 1929. WS. Toinen painos samana vuonna. Tämä Saarisalon viides julkaisu ilmestyi myös ruotsinnoksena: Astarters offer. En berättelse från det forntida Orienten. Övers. av Karl Hylander. Jönköping 1945. Hall. - kulttuurihistoriallisesti merkittävä (U. Suomi). Lukijaa kuljetetaan Egyptin hoveissa (Herättäjä). Suorastaan elämys (Yrjö Kivimies). Tavattoman mielenkiintoinen ja mitä rikassisältöisin (U.W. Walakorpi) Itämaiden loistoa, mystiikkaa, runollisuutta ja satumaista hohdetta. Kaiken lisäksi tri Saarisalo on vielä reipas kertoja, joka osaa pitää kuulijakuntansa aina valveilla (Suomen Sosiaalidemokraatti). Kuin Mika Waltarin "Shinuhe Egyptiläinen". 372 + sivua.

Topographical Researches I-III. Jerusalem 1928-30. Journal of the Palestine Oriental Society. - esimerkki siitä Saarisalon tuotannosta, mitä ei yleensä tiedetä olevankaan.

Paratiisin maan kaivauksia. Porvoo 1931. WS - joidenkin kirjastojen varastoista sentään löytyy. 246 + sivua.

An Arabic appendix to the "Songs of the Druzes" by Aapeli Saarisalo. H:ki 1932

Songs of the Druzes. Transliterations, translations and comments. H:ki 1932. Societas orientalis Fennica (Studia orientalia IV) - itämaisia tutkimuksia.

Asuttu puolikuu. Kaivauksia ja retkeilyjä Palestiinan, Syyrian ja Mesopotamian mailla. Porvoo 1934. WS

Raamatun sanakirja. Toimittanut AAPELI SAARISALO Teologian tohtori, Helsingin itämaiden kirjallisuuden professori. Porvoo 1936 WS - tässä "toimittanut" tarkoittaa yhtä kuin tekijä, vaikka lähdekirjallisuutta mainitaan pitkä lista. Asia on ymmärretty toisin mm. julkaisussa "Suomen kirjailijat 1917-1944". Ensimmäisen painoksen esipuheen loppu: "Mitä tulee ns. kirjallistyylisen Raamatun kirjallisuushistorian tutkimiseen, johon erityisesti jumaluusoppineet ovat uhranneet paljon aikaa, mutta jonka tulokset perustuvat paljon enemmän olettamuksiin kuin reaalisiin tosiasioihin, emme tässä ole siihen nojautuneet. Periaatteenamme on näet ollut, että niinkauan kuin ei kielitieteen eikä muinaistutkimuksen alalla ole tehty selviä löytöjä, jotka kumoaisivat Raamatun kirjojen alkuperäisyyden, ei ole syytä ryhtyä sitä olettamuksien pohjalle tekemään." Toisen painoksen esipuheesta: "Edellisen esipuheen loppuponsi on saanut yhä enemmän vahvistusta. Mainittakoon vain tässä yhteydessä Kuolleen meren uusimmat löydöt." 3. p. v. 1975 muutettu. Lisäyksiä esim. sana "Yövartio" ja muinaistutkimuksen uusista saavutuksista. Bibelsk oppslagsbok. Teol. tri David Hedegårdin kanssa ruotsiksi v. 1940. Norjannos v. 1952. Monia uusia painoksia myös muissa Pohjoismaissa.

Pyhän maan muinaisuus. Raamatun arkeologian pääpiirteet. H:ki 1938. WS. - tämän pohjalta vuonna 1955 "Pyhä maa".

Puolikuun mailta. Havaintoja ja mietteitä viidenneltä itämaanmatkaltani. Porvoo 1947. WS. f527506.

Zehn altorientalische Rollsiegel. 1947. Tunnus: f510956.

Arabic Tradition and Topographical Research. (Studia Orientalia XVII 1952). - tästä Saarisalo mainitsee "Rymättylän räätälin pojassa"

Vapahtajan kotijärveltä. Matkakuvia ja tutkielmia Kinneretin järveltä ja Kuolleelta mereltä. Porvoo 1953. WS. f546432.

The Turkish waqf. 1954. Tunnus: f549386.

Pyhä maa Raamatun muinaistutkimuksen valossa. Teoksen Pyhän maan muinaisuus uudistettu laitos. Porvoo 1955. WS. f567254. - puuttuu mm. Mesopotamian historian ajanmääritystä, Kaksoisvirran maiden esittelyä (osittain muihin julkaisuihin), kulttuurin kuvausta. Lisäyksenä uusia tutkimuslöytöjä. Molemmissa mm. hieno kasvi- ja eläinkunnan kuvaus. 2. p. lyhennetty ja uudistettu. Porvoo 1970. f6990162.

Suuri parantaja. Porvoo 1956. WS - aloittaa Vapahtajasta kertovan sarjan. f567256. 184 sivua. 2. painos 1958. f581528

Hyvä Opettaja. Evankeliumien Jeesus oman aikansa valossa. Porvoo 1957. WS 286 sivua. f567253. 2.p. 1961. f618084. - Evankeliumien Jeesus meidän aikamme valossa on Veijosen: Saatanan hyvä opettaja. Siitä pieni lyhennelmä: Antikristus

Syntisten Vapahtaja. Porvoo 1959. WS. 199 sivua. f581527. 2.p. 1960

Neljä evankelistaa. Porvoo 1961 WS. 248 sivua. f618086. - aloittaa sarjan.

Paavali, suuri vaeltaja. Porvoo 1962. WS. 256 sivua. f618087. - toinen.

Jerusalem - jos unhotan sinut... Kuvia pyhän kaupungin ja sen kansan vaiheista. Porvoo 1963. WS. f618085. 2.p. 1964. f649055. - itsenäinen kuvaus kiistellystä kaupungista. Lainaus: "Antikristusta sanotaan hävittäjäksi, Daniel 9:27. Se mitä Paavali puhuu 2 Tess 2: 1-12 on sanottu tältä Danielin taustalta" vrt. Veijonen: Daniel 9:27 aikamme paljastin

Sites and Roads in Asher and Western Judah. (Studia Orientalia XXVIII 1964). - Saarisalo sanoo julkaisseensa tämänkin teoksen, ja mahdollisesti muitakin, joita tässäkään ei pystytä selvittämään.

A Byzantine church at Kafr Kama. 1964. Tunnus: f649684

Yövartija. Romaani varhaisista siionisteista. Porvoo 1965. WS. f553826.

Pietari suuri kalastaja. Porvoo 1967. WS. f690161. -kolmas sarjasta.

Erämaan vaeltaja - Paavo Ruotsalainen. Porvoo 1969. WS. f690158. -aloittaa elämänkertateosten sarjan.

Laestadius - Pohjolan pasuuna. Porvoo 1970. WS. f690160.

Etelänristin mies Martti Rautanen. Porvoo 1971. WS. f690159.

Aurora Karamzin ja hänen aikansa. Porvoo 1972. WS. 9510005843

Rosenius - evankelisen uskon mies. Porvoo 1973. WS. 9510058521.

Aku Räty, körttisaarnaaja. Porvoo 1975. WS. 9510069124.

Rymättylän räätälin poika. Silakkapitäjästä suureen maailmaan. Porvoo 1975. WS. 9510072931. -Aapeli Saarisalon omaelämäkerta.

Elämäni mosaiikkia. Rymättylän räätälin poika kotona ja kaukana. Porvoo 1977. WS. 9510079839. - omaelämäkerran toinen osa.

Pietari Kurvinen, kaukokatseinen karjalainen. 1978. WS. 9510087955.

Muuttuva Pyhä maa. Hajamietteitä ja muisteloja Pyhän maan vaiheista. Juva 1980. WS. ISBN 951010036-6

Sydämeni asioita. 1982. Kuva ja Sana. ISBN 9519203354.

Kirkkoraamattumme harhauttavia käännöksiä. 1983. Tunnus: f618088.

Koska tulee aamu? Romaani varhaisista siionisteista. 1983. 9519203591

Ihmisen Poika. 1988. 95110134449


TOIMITTANUT:

Neljä evankeliota. (Matteus, Markus, Luukas, Johannes) Uusi suomennos selityksin. H:ki 1968. Vapaa evankeliumisäätiö.

Apostolien tekoja ja kirjeitä. H:ki 1969. Vapaa evankeliumisäätiö.

Uusi testamentti. Uusi suomennos selityksin. Aikaisemmin kahtena niteenä "Neljä evankeliota" ja "Apostolien tekoja ja kirjeitä" ilm. suomennoksen uud. laitos. H:ki 1969. Vapaa evankeliumisäätiö.

Salmit ja Jobin kirja. (Psalmit). H:ki 1971. Vapaa evankeliumisäätiö. f688479.


MUKANA TOIMITUSTYÖSSÄ:

Raamatun tietokirja I. pt. Arthur Hjelt. Toimituskunta: Rafael Gyllenberg, A. F. Puukko, Aapeli Saarisalo ja K. L. Tallqvist. Otava H:ki 1931. - v. 1939 ilmestyneen II osan toimituskunnassa Saarisalo ei ollut mukana.

Raamatunhistoria. Toim. Aukusti Kuusisto. H:ki 1939. Valistus.

Raamatun historia. 1946. Raamatunhistoria. 1949.

Raamatun maat. Torrien, Samuel. Kuv. William Bolin. Suomalaisen laitoksen toimittaja. H:ki 1959. Tammi.

Raamatun maailma. Avi-Yonah, Michael. Uuden testamentin tekstin suomentaja. (Painettu Englannissa)/1964. WS.

Iso Raamatun Tietosanakirja I-III. Teos on toim. norj. Illustrert norsk Bibelleksikonin pohjalta. Kansainvälinen toim.: Thoralf Gilbrant ja Hugo Odenberg. Suomal. toim.: Aapeli Saarisalo ja Toivo Koilo. Avustajia: Eino Ahonen, David Hedegård, Eino Honkanen, Väinö Hyvönen, Pentti Järvinen, Frank Mangs, Veikko Manninen, Uolevi Muroma, Jouko Neulanen, Risto Santala, Eino Sormunen, Kaarlo Syväntö, Jarl Wahlström, Gunnar Westin. Kuopio 1972-75. Raamatun tietokirja. Uusi laitos 1-10

Muuttuvat ajat. Turun klassillisesta lyseosta. 1979. 9510093491.


AVUSTAJANA TAI MUUNA MM.

Pontius Pilatuksen kirjeet (1938), Pyhä Raamattu. Raamatunkäännöskom. (1945), Kirjojen kirja (1948), Perhe Raamattu (1951), 6000 vuotta ja yksi kirja (1959), Kodin Raamattu (1960), Raamatun maailma (1964), Suuri väriraamattu ja pyhän kirjan (1971), Pyhä Raamattu (1975), Novum Uusi testamentti selityksin 1-5 (1980-1984), Vartija-lehden päätoimittaja 1933-40.


Linkki: Aapeli Saarisalon syntymästä 100 vuotta. Suunnilleen edellinen ja tämä sivu yhdessä löytyy myös painettuna vihkosena: Harri Veijonen: AAPELI SAARISALON TUOTANTO JA RIKAS ELÄMÄ. Vihkosta saa os. PL 57, 53101 Lappeenranta postituskuluja vastaan. 10 kpl 20 mk:n setelillä. Veijosen kirjasta Daniel 9:27 aikamme paljastin 3 kpl 20 mk:n setelillä paitsi kenelle haluaa antaa maksutta.


SAARISALON KOLME HARVINAISTA KIRJASTA

Kirjastostani löytyvät (lainattavissa tutkimuskäyttöön tuloksia vastaan) myös Saarisalon harvinaiset julkaisut:
An Arabic appendix to the "Songs of the Druzes" by Aapeli Saarisalo. H:ki 1932
ja sen selitys:
Songs of the Druzes. Transliterations, translations and comments. H:ki 1932. Societas orientalis Fennica (Studia orientalia IV) - itämaisia tutkimuksia.
sekä
A Byzantine church at Kafr Kama. vuodelta 1964, mikä on tehty yhteistyössä Heikki Palvan kanssa. Kirjasessa on useita kuviakin. Eräässä niistä Aapeli Saarisalo kyseisten tutkimuskohteiden äärellä:

Harri Veijonen 1996 - 30. 4. 1999. Veijosen pääsivu internetissä